خط شناسی

تو یه سایتی،خوندم که :"دستخط هرکس اسرار نهفته ای را در مورد شخصیت او آشکار می کند."خیلی جالب بود،اینکه هرچقدر دستخط افراد به سمت چپ یا راست متمایل باشد ،فرد عاطفی وهرچقدر دستخط حالت عمودی داشته باشد ،شخص منطقی تر است.یا اینکه  ،کسانیکه هنگام نوشتن  حروف دندانه دار مثل « س » و «ش» نوک تیز مینویسند ،افراد سریع الانتقال هستند که مسائل را زود درک میکنند وافرادی که قوس دار مینویسند ،افرد دقیق با سرعت انتقال کمتریهستند. 

یا تو سایت دیگه ای خوندم که،"شخصیت در ساخت اصلی خط اثر مینهد و بر اثر ویژگیهای بنیادیدر خودکاری استقرار مییابد."

به اعتقاد کرپیویامن:"خسیسها خطی فشرده دارند، بین خطوط فاصلهای کافی نمیگذارند و از تمامسطح کاغذ استفاده میکنند. برعکس، اشخاص مسرف سه کلمه روی یک سطر مینویسند وخطوط دراز پایانی آنها، یادآور حرکت دست شخص بخشنده است."

"از آنجا که نوابغ  از ادراک عقلی بوفور برخوردارند و بسیارسریعالانتقال هستند، خط آنها تقریباً به شکل تندنویسی جلوه میکند؛ زیرا سرعتحرکت دست در نگارش، به پای بسط اندیشه نمیرسد."

«خط کودکان، زشت و کج و معوج است، نشانی از فرهنگ ندارد و در طی یک کلمه و یک سطر بتدریج رو به درشتی می‌رود؛ یعنی حروف اول آنها از حروف آخر آنها کوچکتر است. وقتی به بزرگسالی می‌رسند، شکل خط منظمتر و بویژه استوارتر می‌شود. از آغاز پنجاه سالگی، در خیلی از حروف کشیده علامت خستگی را می‌توان یافت. و در حدود شصت سالگی، اثر لرزش در خط، حکایت از پیری «

هیرشفلدالمانی (HIRSCHEFELD)  معتقده :

" در زمینة انحرافاتجنسی تحقیقاتی به عمل آورده، ثابت کرده است که خط همجنس بازان متضمن پدیده‌هاییدر جهت معکوس اسمی‌کند.""

خط مرد، استوارتر و گاهی خشن است .""خط زن، خمیده‌تر است"

"در نامه‌های زنان،بیش از مردان، پس از امضا مطالبی افزوده می‌شود. گمان نمی‌رود که این امر، ناشیاز حافظة ضعیف‌تر آنها باشد. بلکه بحق یا ناحق، از عدم ارضای آنان در آنچه نوشته‌اندناشی می‌شود."

خط من ساده و حروف نوشته هام ،تقریبا صاف ویک اندازه است!

یا مثلا ،خطوط واشکال هندسی منظم یا نامنظمی که موقع تنش یا بیکاری رسم میکنیم ،هم معنی دار هستند،

مثلا:

فلش: فلش ها بیانگر تنش های جنبیاست، اما اگر جهت فلش ها به طرف بالا باشد، می تواند نشان دهنده آرزوها ورویا نیز باشد. اگر فلش ها در جهت افق باشند، شخص دارای قوه درک خوبی است. فلش هایی که در تمام جهات ترسیم می شوند، نشانگر ذهن روشن است
خطوط راست: اشخاصی که خطوط راست ترسیم می کنند، اغلب آدم های کند و دیرفهمی هستند.  .
خطوط متقاطع: خطوط متقاطع، بیانگر شخصیتی رقابت طلب است.
ستارهپنج پر: افراد ایده آلیست و آرمانگرا هم معمولا ستاره می کشند. ستاره پنجپر می گوید فرد سوار بر آرزوهاست اما ستاره شش پر مبین ظرفیت تمرکز فرداست.
اشکال هندسی: دایره ها فرد را خیال پرداز معرفیمی کنند، درحالی که مربع یا مستطیل می گویند فرد فعال، منطقی و دارای ذهندقیق و روشن است.  .

من معمولا از خطوط متقاطع زیاد استفاده میکنم!

یه چیزی را هم تو اداره کشف کردم که امضای رده های پایین کاری تو اداره ها خیلی پیچیده تر از امضای  افرادکلیدی وتحصیلکرده تره!

دیروز داشتم راجع همین موضوع باهمسرم صحبت میکردم بهم گفت صاحب امضاهای پیچیده معمولا افراد مشکوک هستن!

امروز،یه گشتی  تو اینترنت زدم درموردرابطه وامضا با شخصیت ادمها ،خیلی جالب بود،مثلا اینکه ،کسانیکه یه خط راست زیر امضاشون میکشن،از اعتماد به نفس بالایى برخوردارند و شخصیت خوبى دارند. کمى خودخواه هستند، اما به خوشبختى نوع بشر اعتقاد راسخ دارند.

یااینکه ،کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند .

کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسانهای منظمی هستند .

کسانی که با فشارامضاء می کنند ، در کودکی سختی کشیده اند .

کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند .

کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زننداحتمالاً شخصیت خود را نشناخته اند.

کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند ، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند .

امضای من از خطهای عمودی وافقی به یه اندازه تشکیل شده !ن

ازنظر شما چه مورادی نشانه شخصیته ؟دستخط شما چه جوریه؟امضای شما چه شکلیه؟موقعیکه بیکارین رو کاغذ چه شکلایی میکشین؟از فرم دندونهاتون راضی هستین؟و....اگه خواستین میتونین به این لینکها هم سربزنین

امضا چه رابطه ای باشخصیت دارد؟

 روانشناسی شما از روی امضا

خط شناسی

خط یا تصویر شخصیت

خط خطی هایپر مفهوم

شخصیت شناسی با اشکال هندسی    

/ 0 نظر / 36 بازدید