عروس

 

دیشب ساعت ۱۱ بود...حسابی خوابم مییومد... همسرم هرچی اصرار کرد که بیدار بمونم... نمیتونستم جلوی خواب مقاومت کنم ...چشمام گرم خواب بود که صدای زنگ تلفن اومد...بعد صدای همسرم که گفت : بله یه لحظه گوشی ! وبعد صدایی که منو از خواب بیدار میکرد....

توی پرانتز:

کارتون بامزی یادتونه؟؟یادتونه که یه لاک پشتی به اسم شرمن بود که یهویی وسط مثلا مسابقه فوتبال ساعتش زنگ میزد و وقت خوابش میشد ....منم دقیقا همونطوری ام

پرانتز بسته

خواب آلو ومتعجب به تلفن جواب دادم...یکی از دوستای صمیمی دوران تحصیلم بود که ارتباطمون را هنوزم حفظ کردیم...

یه کمی راجع به کنکور و اتفاقای دور وبرمون ! حرف زدیم....و درست وقتی که فکر میکردم دیگه باید مکالمه را تموم کنم...بهم خبر داد که نامزد کرده !

خیلی خوشحال شدم.... اول خیال کردم داره شوخی میکنه...بهش تبریک گفتم......وراجع به مشخصات همسرش ازش سوال کردم....

دوباره یه ربعی طول کشید.....

بعدیهویی لحنش عوض شد....از صداش میشد همه استرسشو تشخیص داد...حسابی داغون بود....

میگفت :۲۳ ام مراسم نامزدیشه!   امروز رفته برای پرو لباس نامزدی ...اصلا از لباسش راضی نیست ...تازه احساس میکنه موهاش از استرس داره میریزه...میترسه بدنش روز نامزدی جوش بزنه....میترسه ارایشش قشنگ نباشه....احساس میکنه فرصت خرید سرویس طلا وحلقه اش کمه.... و.....

کلی باهاش حرف زدم ...چون همه این ترسها را منم تجربه کرده بودم....تا حدودای ساعت یک ونیم نصفه شب داشتیم با هم حرف میزدیم... همسرم بنظرم ازم قهر کرد که چرا با اون بیدار نموندم ولی هنوزم دارم تلفنی صحبت میکنم....روی تخت دراز کشیده بود ودستش را روی چشماش حائل کرده بود ....

اما بعد از تموم شدن مکالمه احساس کردم دوستم کاملا راضی وخوشحاله .... حالش بهتر شده بود...منم خوشحال بودم...رفتم وصورت همسرمو بوسیدم وازش عذرخواهی کردم وخوابیدم...با خودم گفتم خواب مرهم همه مشکلاته!!!

حالامیخوام یه قسمت از مکالمه بین خودم ودوستم اینجا بنویسیم...

معرفی میکنم این منم  واین یکی هم دوستمه

خب الان چی شده که اینقده دلواپسی؟

برای نامزدیم یه لباس نقره ای سفارش دادم بدوزن ....خیاطم بهم قول داده بود بهترین لباس نامزدی را برام بدوزه ولی امروز که رفتم لباس را پرو کنم اعصابم حسابی خورد شده چون لباس تو تنم زار میزنه....قرار شد دوباره از گوشه ها ...لباس را کوچیک کنه .....اَه....اصلا لباس حاضری میخریدم بهتر بود....

هممم .....خانوم خانوما...خیاطت مشکلی نداره...اشکال از خود توئه... اونقدر این مدته را حرص وجوش خوردی که سایز کم کردی.....من خودمم دقیقا همین مشکل را داشتم ...سرلباس نامزدیم نه زیاد ولی موقع عروسی ...با اینکه لباس عروس را چند بار پرو کردم درست شب عروسی متوجه شدم دور سینه های لباس عروسم برام بزرگه و من متوجه نشده بودم...اونقدر اعصابم خورد شد که نگو !!!! نزدیک عروسی یهویی اونقدر بدنت نافرم سایز کم میکنه که خودتم باورت نمیشه...پس یادت باشه اگه میخوای لباس نامزدیت رو تنت خوب وایستاده ... استرس رابذار کنار.....

فقط این نیست که خواهر همسرم ارایشگاه داره ومیخواد روز نامزدی منو خودش ارایش کنه ولی همکارام میگن تو همچین روز به یاد ماندنی ...باید بری بهترین ارایشگاه ...ولی من که نمیتونم بهشون اعتراض کنم ....هنوز هیچی نشده بهشون چی بگم ...بگم من نمیخوام خواهرت منو ارایش کنه!!!!

ببین خانومی....به حرف این واون گوش نده....یادته روز عروسی خودم !!تو تالار   اون اولاش حالم حسابی گرفته بودهی بغض میکردم؟

اره یادمه !

ببین دوران نامزدیم .... کلی ارایشگاه جورواجور را امتحان کردم حسابی وسواس داشتم ارایشگرها تا میفهمیدن نامزدم ...اونقدر بهم میرسیدن تا من عروسیمو برم پیش اونا که نگو .........اخر سر یه ارایشگاه را برای عروسیم انتخاب کردم .....ارایشگاهی که بدون اغراق سالن ارایشش قد سالن یه تالار بود و با کلی نور پردازی وسرویسهای ارایش فوق العاده و... اونقدر عالی بود که ادم دلش میخواست مراسم عروسی وکل فیلمبرداریشو توی این سالن بگیره .....

تازه از دوهفته قبل با ارایشگرم وهمسرم کلی راجع به ارایش عروسیم وجزئیات ارایشی  که میخواستم روی من پیاده کنه ....صحبت کرده بودیم ...آزیتاخانم(ارایشگر)هم کلی لارج وانعطاف پذیر رفتار میکرد و بهم قول داده بود دقیقا همه چیز را رعایت کنه ...کلی هم از مون پیش پرداخت گرفت که حتما حتما اوکی بشه !

 ولی روز عروسی به قولی که داده بود عمل نکرد... کلی بدجنس شده بود ...بغیر از من یه عروس دیگه هم رزرو کرده بود...

بدجنس صبح که اومد به شاگرداش گفت روی ما کار کنن ...خودش نشست زیر دست یکی دیگه از شاگردا و به خودش رسید...موهاشو سشوار کرد وارایش کرد ساعت نزدیک ۱۱ شده بود....منم تحویلم ساعت دو ونیم الی سه بود...قرار بود گریم کامل با طراحی بدن داشته باشم....تازه با بدجنسی سعی میکرد لباس منو به رخ اون یکی عروس بکشه ودسته گل اونو به رخ من...جعبه وسال منو به رخ اون بکشه ....رنگ لباس اونو به رخ من...دیوونه بود به خدا!!!

اما خداییش چون اون کسی که میخواد این مسئولیت را قبول کنه خواهر شوهرته!!! اینو مطمئن باش که اگه اعتماد به کارشو را بهش بروز بدی ....نهایت سعیشو میکنه تا بدون استرس تو را به بهترین نحو ارایش کنه..... درضمن لزومی نداره بقیه اسم ارایشگاهی را که رفتی بدون !!!

توی پرانتز:

من ترجیح داده بودم  ارایشم خلیجی باشه با موهای رنگ ومش...زمینه قهوه ای سیر ومشای یخی روشن....مدل مو اشفته ولی جمع شده ....با رنگ ارایش صورت تند رنگهای طلایی -زیتونی قهوه ای وسیاه ....قرار بود بدنم رو طراحی کنه ....رو مارک لوازمش تاکید کرده بودم...وروی دوامشون...... ولی !!! ارایشگر بدجنس نه طراحی را کامل کرد نه مارک لوازمشو اون مارکهای که من میخواستم انتخاب کرد....

پرانتز بسته

همکارام میگن الان وقتشه که بگردی وبهترین حلقه وسرویس را بپسندی وروزی که با نامزدت میری خرید سریع اونو بهش پیشنهاد بدی تا برات بخره.....

ببین اینکه یه گشتی بزنی ومدل وقیمتها دستت بیاد بد نیست....ولی ...هرکسی سلیقه ای داره... وقرار نیست اونا ارزوهاشونو به تو القا کنن ...منم این دوران را داشتم ...قبل خرید از هر طرف یه پیغام میاومد ...که ...فلان طلافروشی یا جواهری .....فلان سرویس طلا یا جواهر را اورده خدا تومن ....حتما یه نیگا بنداز .....حلقه ات را یادت نره .....فلان انتخاب کنی....از همین اولش باید سفت وسخت بگیری...... درصورتیکه همینا وقتی پاش برسه ....از خرید حلقه هم ممکنه بگذرن ....تو چون قراره توی یه اداره دولتی کار بکنی وضمنا  حلقه ات هم دائما باید دستت باشه لزومی نداره قلمبه سلمبه باشه....به همکارات بگو که برای من گرونی یا ارزونی حلقه وسرویس طلا وجواهرم مهم نیست ...مهم اینه که حلقه ام طوری باشه که بدلم بشینه ومن بپسندم

موهام کم پشت شده...نمیدونم چه مدلی موهامو درست کنم ....

این وسواسها طبیعیه!!!! یادمه تو مهمونیای همدوره ایهامون موهاتو جوری درست میکردی که موهات اشفته بنظر بیاد بنظرم اینبار هم همونطوری موهاتو درست کن...چون الان موهات کم پشته اصلا نذار فرق رو سرت کامل بازشه....جلو رانیمکره جلو را یه ذره بوکل کنن بقیه موهای را از دوطرف رو صورتت بریزن....تاجتم ظریف وکوچیک انتخاب کن و بده عقب سرت بزنن تا به حساب قد خودت وپاشنه کفش و مدل مو وتاج اختلاف قدتتون به چشم نیاد ..(البته این زیاد مهم نیستا ولی دوستم چون ۱۶۹ وهمسرم ۱۷۸ ....نشستیم به حساب کتاب .....)...بعدشم بهش پیشنهاد دادم که بعد عقد موهاشو فر درشت یا ویو کنه هر جوری مطابق میلشه....این روشو منم استفاده کردم .....تا دوران نامزدی موهام پر پشت و افشون بنظر برسهمیترسم برم اپیلاسیون بدنم جوش بزنه.....

نه از همین الان شروع کن ...زودتر برو بذار جای جوش و...نمونه....فقط پشت گردن وبازوهاتو دقت کن ...خیلی سریع جوش میزنه وبخصوص پشت گردن تا مدتها قلمبگی جوش را میتونی لمس کنی.....

حالش بهتر شده بود...کلی راجع به جزئیات با هم صحبت کردیم .... و....

اخرین توصیه ام هم این بود که برای روزای اخر با اینکه سرش شلوغه یه مربی رقص پیدا کنه ....تا هم حرکاتهایی که لازمه بهش یاد بده هم نکات رقص عروس را...

 

حالش بهتر شده بود.
خداحافظی کردیم.
منم براش آرزوی خوشبختی کردم.
/ 67 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سین بانو

وا ی ی ی... یاد عروسی بخیر. منم خیلی خیلی وسواس به خرج دادم که همه چیز عالی و با شکوه باشه ولی شب عروسی به خاطر چیز هایی که باب دلم نبود اصلا حرص نخوردم و خودم رو ناراحت نکردم چون تمام سعی ام رو کرده بودم و جایی برای افسوس نبود. به جاش سعی کردم تا می تونم از مهمونی لذت ببرم و شاد باشم. [گل]

پرنس

سلام...بابا اینطوری که شماها میگین کلی خرجشه که!!!!!من که از فکر ازدواجم منصرف شدم[نیشخند]

پرنس

پست عروسیو کامل خوندم...عجب ماجرایی بوددددددد.....این برنامه بی بی سی بالاخره به یه دردی خورد[زبان]

مهدی

سلام صبورا خانم ممنون از حضورتان . در خصوص موردی که گفتید سعی می کنم مطالب دو وبلاگ با هم تداخلی نداشته باشند . == در ضمن به روزم . در صورت تمایل سری بزنید . [گل]

قهوه

سلام سلام اولا بايد بگم بيسيار از جريان اشتايي شما و اقاي همسرتون خوشم اوومد [ماچ] خيلي گوگولي بود [نیشخند] و بيسيار از دست خواهرت حسرت خوردم كه به مامانتون گفت[تایید] بعدشم اخي طفلكي دوستت ادم اين جور وقتا اين قدر سر در گم كه حد نداره هي دوس داره بقيه كاراش و تاييد كنن ولي تا يكي يه چيز منفي ميگه جنان رو ادم تاثير ميذاره كه بيا و ببين [خنده] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

سالی

چه راهنمایی های مفصلی!!!!!!!![تعجب] خب من که تجربه اش رو ندارم نمیدونم چی بگم[نیشخند][شوخی]

دخترک

چقده نوشته بودی ی ی ی ی .........

سلماز

طولانی می نویسی.با این حال پست - لحظه به لحظه - رو هم خوندم[چشمک] موفق باشی.[لبخند][گل]

تی تی

خانومی سلام ...بالاخره این قسمت خاطرات من تموم شد و کامنتدونی فعاله ..اگه بخوای نظر بدی خوشحالم میشم... راستی شاید تو پست بعدی چند تا عکس از سفره عقدم و دست گلم و ... گذاشتم...

دزي

سلاممممممممممممم[گل] وای چه پست جالبی بود [گل] خیلی بدرد منم خورد [گل] بازم ممنون[گل][قلب]