کالری ها

مـاده غـذایى

مقـــدار

کالرى

 آب سیب

یک لیوان

90

 آب نارنج

یک قاشق

4

 آبغوره

100گرم

20

 آجیل

یک لیوان

750

 آجیل درهم

100گرم

650

 آرد ذرت

100 گرم

370

 آرد گندم

100 گرم

360

 آلبالو ( کمپوت)

100 گرم

90

 آلبالو با هسته

100گرم

60

 آلبالو با هسته

یک لیوان

60

 آلوی زرد

100گرم

75

 آلوی قرمز

100گرم

45

 آناناس

100گرم

45

 آناناس (کمپوت)

100گرم

90

 آناناس کنسرو در شربت

یک لیوان

200

 اسفناج خام

100گرم

25

 الو بخارا

یک عدد

15

 انار تازه (دانه)

100گرم

60

 انار کامل با پوست

100کرم

35

 انبه هندی

100گرم

60

 انجیر

یک عدد

20

 انجیر (تازه)

100گرم

60

 انجیر خشک

100گرم

270

 انگور

100گرم

80

 انگور(آب)

100گرم

90

/ 0 نظر / 30 بازدید