جوینده گوینده است و یابنده خاموش

تقویم صبورا

بازی زندگی

از مجلس ختم که اومدم بیرون ، اعصابم ریخته بود به هم ، همسرم بیرون منتظر بود ، سوار ماشین که شدم ، ازم پرسید :چرا اینقدر ناراحتی ؟ بی مقدمه گفتم : می تونی یه کار واسه یه خانم دیپلمه پیدا کنی ؟

خواست به شوخی جوابمو بده ، دید ناراحتم ، لحنش جدی شد ، گفت :بگو ببینم چی شده؟

داشتیم دور می زدیم که از کوچه در بیاییم ، نازی از مراسم اومد بیرون ، شاهین پسرش هم کنارش بود ، چشمای درشت وشیطونی داشت و موهای مجعدش خیس عرق بود.

گفتم : ماشینو نگه دار  ، بعد با عجله گفتم : این نازیه ، همونی که می خواستم واسش یه کاری پیدا کنی ، نازی و شاهین اومدن طرف ماشین ، در ماشین را باز کردم و پیاده شدم ،همسرم هم پیاده شد ، معرفی شون کردم ، همسرم دستشو کشید رو سر شاهین و حالشو پرسید ، نازی تعارف کرد بریم خونشون ، تشکر کردیم و سوار ماشین شدیم و برگشتیم خونه.

یاد 17-16 سال پیش افتادم ، اونوقتا که هنوز مامان وبابای نازی زنده بودن ....باهم رفت و آمد داشتیم.

نازی و شیوا از من حداقل یه 10-9 سالی بزرگتر بودن ، یادمه چقدر تو رویاهام دلم می خواست جای اونا باشم .

اونوقتاموهاشونو با بیگودی فر می ذاشتن و گوشواره های رنگی که عموشون از آلمان براشون می فرستاد را به گوشهاشون آویزون می کردن  و لباسای رنگی می پوشیدن و خوب می رقصیدن .

چقدر دلم میخواست زودتر بزرگ بشم و موهامو بلند کنم و مثل اونا فر بذارم.

خاله اشرف ، مامان نازی ، دختر دختر دایی مامان بزرگ بود ، نسبت فامیلیشون دور بود ، اما با مامان و خاله دوست بود ، با هم رفت و آمد داشتن ، با خاله بیشتر .

خواهر ناتنی خاله اشرف با شوهر خاله اینا فامیل شده بود.

خاله اشرف سنش زیاد بود که شیوا به دنیا اومد ، بعدشم نازی.

وقتی 63-64 سالش بود مریض شد و فوت کرد ، اونوقتا شیوا نامزد کرده بود و نازی هم داشت دیپلم می گرفت.

شیوا عروسی کرد رفت خونه خودش ،یه شهر دیگه، نازی موند و باباش ،بعدها شنیدیم که باباشون هم ازدواج کرده و نازی نمی تونه با نامادری بسازه .

چند وقت بعد هم  ، نازی با یه پسری آشنا شده بود و عروسی کرده بود ، انگار پسره شغل درست وحسابی نداشت ولی خوشتیپ بود.

یه چند سالی ازشون خبری نداشتیم ...

 تا اینکه خاله برامون تعریف کرد : نازی حامله است ،بابای نازی فوت شده و شوهر نازی افتاده زندان .

تعجب کردیم ، تعریف کرد که رفته بودن مشهد ، مسافرت .

شوهرش با یه پیرمردی دعواش میشه ، پیرمرده مریض بود ، می میره .

نمی دونم سر چی دعوا شون شده بود ، یا چی باعث مرگش شده بود.

بعد از اینکه شوهر نازی می افته زندان ، مادرشوهر نازی اونو می یاره خونه خودش و ازش مراقبت می کنه.

پسرش شاهین به دنیا می یاد ، دو سه ساله میشه ،همچنان تو خونه پدر شوهر  زندگی می کردن و پدرشوهر نازی نمی ذاشته ، نازی بره سرکار ، خرجشونو خودش می داده ...

اون روز که نازی را تو مجلس ختم دیدم ، با هم حرف زدیم ، روم نشد در مورد شوهرش بپرسم ، خودش گفت : حتما شنیدی شوهرم تو زندانه ، دنبال رضایتیم ولی رضایت نمی دن ، بعد هم گفت : می خوام یه کاری تو یه جای مطمئن پیدا کنم ، نمی تونم برای هر چیزی دستمو جلوی پدر شوهرم دراز کنم ، خودم وبچه خرج داریم.

بهش قول دادم اگه کاری از دستم بر بیاد براش انجام بدم ، به همدیگه شماره دادیم.

همسرم ،یه جای مطمئن براش کار پیدا کرد ، ولی نازی سرکار نرفت .

بعدا تماس گرفت و گفت : باید با کامپیوتر کار کنم و من هم اشنایی به کامپیوتر ندارم ، باید برم دوره ببینم و...

دیگه ازش خبری نداشتم .

دو سه سالی گذشت . شنیدم نتونستن رضایت خانواده متوفی را جلب کنن و شوهر نازی را اعدام کردن.

دلم سوخت ، به همسرم که گفتم اونم ناراحت شد.

پنجشنبه رفته بودم ، مجلس ختم ، نازی و شیوا هم اونجا بودن ، دختر خاله ام تا اونا را دید یواشکی در گوشم گفت : نازی بچشو داده به پدرشوهرش اینا و رفته طبقه پایین خونه شیوا زندگی می کنه.

تعجب کردم.

نازی وشیوا اومدن ، با هم احوالپرسی کردیم . کنار خودمون براشون جا باز کردیم ، نشستن ، نازی بهم گفت : حتما شنیدی ، شوهرمو اعدام کردن ، سرمو به نشونه ناراحتی تکون دادم ، گفت : بعد از اون قضیه ، پدر شوهرم گفت اگه بخوای عروسی کنی ، بچه را بهت نمی دم ، خودم بزرگش میکنم ...

مادرشوهرم می گفت تو هنوز جوونی با کسی ازدواج کن که بتونی بچه تو ببینی ، بعد چند ماه مادر شوهرم سکته کرد و فوت شد.

پدر شوهرم تنها دخترشو که چند سالی بود ازدواج کرده بود ، آورد خونه ، یه طبقه از خونه را داد به اونا ، منم تو یه طبقه با شاهین زندگی می کردم ، خودشم تنها تو یه طبقه زندگی می کرد.

بعد خیلی سربسته گفت : نتونستم بعضی از رفتارهای شوهر خواهرشوهرم را تحمل کنم ، ترسیدم مشکلی پیش بیاد ، با شیوا مطرح کردم ، با شوهرش مشورت کرد و اومدن دنبالم ، از پدر شوهرم خواستن که بذاره من از اون خونه بیام بیرون وبرم با اونا زندگی کنم ، پدر شوهرم مخالفت کرد ،

آخر سر به شرطی قبول کرد که دیگه  سراغ شاهین نرم ... الان شاهین پیش اوناست و من پیش شیوا اینا زندگی می کنم.

خیلی ناراحت شدم ، اصلا نمی تونستم در مورد رفتار نازی قضاوت کنم ، اینکه چرا بچه شو گذاشته واز خونه پدرشوهرش در اومده ... 

 چیزی نگفتم .

 بعد بهم گفت که عصبی شده ،‌دوست داره یه کار پیدا کنه و بره سرکار.

تلفنم زنگ زد ، همسرم بود که بیرون منتظرم بود . خداحافظی کردم.

از مجلس ختم که اومدم بیرون ، اعصابم ریخته بود به هم ، همسرم بیرون منتظر بود ، سوار ماشین که شدم ، ازم پرسید :چرا اینقدر ناراحتی ؟ بی مقدمه گفتم : می تونی یه کار واسه یه خانم دیپلمه پیدا کنی ؟

   + صبورا ; ٩:٠۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

تصادف

مشاهده یادداشت خصوصی

   + صبورا ; ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

لیموترش

مجبور می شم قدم هامو با خانم "ن" تنظیم کنم ، تاموقع راه رفتن کنارش باشم و قدمهام ازش جلو نیفته ،تعارف میکنم که تو اتاق من منتظر باز شدن در اتاقشون بشینه ،صندلیمو جلو می کشم و با یه تعارف کوچیک ، سر حرف باز می شه وبرام از گذشته ها می گه ، که جزو اولین فارغ التحصیلان کتابداری در ایرانه ،از سر وسامون دادن به کتابخونه و خاطرات کار وتحصیل و پذیرش انگلستان ومخالفت شوهرش میگه...

استعداد فوق العاده ای تو نقل وقایع داره ،ولی ...

نمی دونم چرا من هی یاد لیمو ترش هایی می افتم که ناخودآگاه امروز صبح از یخچال برداشتم وتو کیفم گذاشتم ، با خودم فکر میکنم لیمو ترشا را باید از وسط ببرم وروش حسابی نمک بپاشم .

خوبه که نمکدون تو اتاقم دارم .

تو دلم اراده خانم "ن" را که با وجود یه بچه ومخالفت همسرش به تحصیلاتش ادامه داده تحسین میکنم و.....

و ترشی لیمو ترش را !!!

به محض رفتن خانم "ن" ،هول هولکی در کیفمو باز میکنم و از توی پلاستیک میوه ها ، دو تا دونه لیمو ترش را بر میدارم و یکیشو سریع با کارد نصف می کنم و روش نمک می پاشم .

وااااااای چقدر ترشه ، از ترشی چشمام جمع میشه ، دوباره نمک می پاشم و ...

یه نصفه اش تموم میشه ، با حسرت به نصفه دیگه اش نگاه میکنم وحس میکنم دلم میخواد تا ظهر که میرم خونه ششصد تا لیمو ترش دیگه هم بخورم ولی فقط یه دونه ونصفی مونده...

نصفه دیگه شم میخورم ...اب لیمو ترش تازه دهنمو پر میکنه... محشره....به خدا محشره...ممممم !!!

حیف فقط یه دونه دیگه مونده ، تو پلاستیک میوه ها را نیگا میکنم ، سه نارنگی با دوتا کیوی هم دارم ولی من لیمو ترش میخوام.

 

   + صبورا ; ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
comment نظرات ()

دست وپا بسته

اصلا دست ودلم به نوشتن نمی یاد.

امروز اولین جلسه کمو تراپی مامانه، مجبور شدم بیام سر کار ، بابا وخواهرم و همسرم با مامان می رن ، یه مقدار کار نیمه تمام دارم که باید تمومش کنم، برای جلسه فردا هم که از یک ماه پیش درخواست تشکیلشو داده بودم، باید یه چیزایی آماده کنم و تحویل مدیر مون بدم و مرخصی بگیرم ، تا با مامان باشم.

مامان خیلی می ترسه، بابا خیلی می ترسه ، من وخواهرم می ترسیم.

کاش می شد یه طوری برم پیش خدا و سلامتی مامانمو ازش پس بگیرم.

احساساتم این روزا متغیره، سعی میکنم خودمو گول بزنم، با خواهرم که راجع به بیماری ونظر دکترش حرف می زنیم ، بغضمو قورت می دم، اونم همینطور،سعی می کنم بهش روحیه بدم ، بهش میگم چشم همه ما به توئه ، روحیه تو نباز، شرایط بدتر از اینا را داشتیم که هیچ کسی باهامون نبوده ، به جز خدا...

خدا جونم یادته، یادته 20 بهمن سال هشتاد را؟

چقدر باهات درد و دل می کردم؟

چه روزای بدی را پشت سر گذاشتیم؟

فقط تو بودی که کمکمون کردی.

بازم کمکمون میکنی؟

به خدا هم من، هم خواهرم ، هم بابا ازت ممنونیم .

...

خواهرم این روزا سعی میکنه ،مامان را ببره خرید ، تو این هفته به اصرار خواهرم، مامان برای خودش دوتا مانتو خریده.

خیلی هم بهش می یاد .

همسرم هم یه گوشی موبایل.

منم ؟ منم هیچی ...

هفته پیش دو شنبه قرار بود نتیجه بیوبسی را بدن ، از نصفه شب بیدار شده بودم وخوابم نمی برد.

قلبم حسابی سنگین شده بود وکند بالا پایین می رفت .انگار یه وزنه بهش وصل کرده باشن و مجبور باشه تو سر بالایی دنبال خودش بکشه.

بعد که گفتن نتیجه موند واسه شنبه این هفته ، خیالم راحت شد.

مامان ، میگه ، اگه اصلا نرم دکتر ، چی میشه؟

اگه بهش توجه نکنم؟ ...

خواهرم سعی میکنه، راجع به بیماری ومراحل درمان ،به مامان اطلاعات کافی بده ، الان دیگه همه چیز را میدونه ، به جز یه چیز....

من نذر 5 روز ، روزه به نیت 5 تن آل عبا کردم، یه روزشو گرفتم ، بقیه شو گرو نگه داشتم.

خواهرم قراره، عروسک بخره و برای حضرت رقیه بفرسته سوریه.

بابا نذر قربونی حضرت عباس گفته.

مامان همسرم هم سمنو نذر کرده...

...

نمی دونم چرا یاد قصه آبشوران افتادم ، وقتی ننه شون مریض بود ، قرآن گرفتن رو سرشون و بچه ها را بردن رو پشت بوم ، حتی آبجی کوچیکشونو رو سرشون گرفتن تا خدا اونو بهتر ببینه وبهشون رحم کنه...

مامان این روزا همش خواب می بینه ، شبی که قرار بود نتیجه بیوبسی را بدن ، تو خواب دیده بود ، از سر تا پا لباس احرام پوشیده ، دارن با آب نمک می شورنش ، حسابی ترسیده بود....

خواهرم می گفت دوستش تو خواب دیده که مامان مریضه و یه عده مریض دست به دعا واسه سلامتی مامان شدن.

منم... منم هیچ خوابی ندیدم.

دم دمای غروب ، همسرم ، من ومامان وخواهرم را می بره بیرون ، می گردیم ، هله هوله می خوریم و خسته وکوفته برمی گردیم خونه....

دنبال چیزی میگردم که آرومم کنه، از شنیدن خواب هایی که راجع به سلامتی مامان از دهن سولماز وبقیه می شنوم تا جواب فال قهوه...

سولماز با یکی از دوستاش دیروز رفته بودن فال قهوه، بهش گفتم موقع برگشتن کلی حرفای قشنگ قشنگ واسه مامان تو برگه بنویس وبهش بگو فال تو را هم گرفتم.

عینهو آخرین برگ نقاشی شده  درخت پشت پنجره ، روی دیوار ...

ولی سولماز جدا فال گرفته بود وبرگه شو واسه مامان آورده بود، میگفت ، دقیقا به ماستکتومی  سینه چپ اشاره کرده بود و گفته بود مهر ماه ماه خیلی بدی براتون خواهد بود و دی ماه ماه سلامتی وبهبودی کامل...

از خواهرم پرسیدم ، اینا را از خودت نوشتی ، گفت نه به خدا همشو لیدا از تو فنجون بهم گفت.

...

مامان از کمو تراپی میترسه ، میگه موهام می ریزه ،

سولماز میگه، سلامتیت مهمتر از موهاته ، نترس ، ابروهات که تتو داره ، می گردم یه کلاه گیس عالی برات پیدا میکنم ، مامان زیاد راضی نیست ،میگه، مشخص میشه ، بهش گفتم کلاه گیسو به رنگ موهای خودت ،زیتونی ، رنگ میزنیم . اونوقت دیگه هیشکی نمی فهمه.

اون روز با دقت تو آینه زل زده بود به صورتش ، یه چین بین دو تا ابروشو نشونم داد وگفت ، این تازه افتاده بین دوتا ابروم....

از دو سال پیش که خاله ، زیر بیهوشی ، تو بیمارستان ، از دستمون رفت ، مامان روحیه شو از دست داده ، می ترسه ، می گه ، نمی تونم مریضی را ، جراحی را ، کمو تراپی را پشت سر بذارم.

اون روز مامان بهم می گه، زود حامله شو، به خودم گفتم ، مامان همیشه قوی بوده ، تکیه گاه بابا ومن وخواهرم ، اگه حس کنه که بازم مسئولیت داره ، یکی هست که بهش احتیاج داره ، شاید بتونه با مریضیش بجنگه ...

اما حالت تهوع ودل دردی که از خواب بلندم کرد ، بهم فهموند که بچه ای در کار نیست....

از همه متنفرم، عصبی ام ، همسرم این روزا خیلی حواسش به منه ، هر چی میخوام زود فراهم می کنه ، می دونه وقتی ناراحتم ، نباید کاری به کارم داشته باشه...

دیروز دکتر مامان بهش گفت که اصلا غذا نخوره ، تا سه روز بعد کمو تراپی فقط مایعات بخوره ، فقط مایعات، دیشب براش سوپ درست کردم.

...

قرار شده ، هیچ کسی ندونه که مامان مریضه ، منم از اینکه بقیه بیان و دلسوزی بیخودی کنن و روحیه مامانو و ما رو خراب کنن ، متنفرم.

اون روز ، یکی بهم گفت ، چهل روز ،سوره  یس ، بخون ، مطمئن باش که به حرمت سوره ، خدا حاجتتو می ده، خوندم ، به اینجاش که رسیدم ، یهویی یه حس اعتماد وجودمو پر کرد

 

"انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون"

 

 

   + صبورا ; ۸:٢۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
comment نظرات ()

حال خراب

حال و روز خوبی ندارم ، سعی میکنم قوی باشم .

یعنی میشه معجزه بشه ؟

هر وقت که فکرش می افته تو سرم ، زود پسش می زنم ، لعنتی ، شاید اگه خودم گرفتار می شدم ، می تونستم یه جوری باهاش کنار بیام.

وقتی خواهرم گفت که مامان را متقاعد کرده ، برای مامو گرافی بره پیش متخصص زنان ، نگران شدم.

بدنم یخ کرد.

جمعه ای که شنبه اش قرار بود نتیجه مامو گرافی و آزمایش ها را بدن اونجا بودم ، همه چی خوب بود ، نگران بودیم ، سعی میکردیم به روی خودمون نیاریم.

شنبه صبح ، مامان زنگ زد وگفت که آزمایشها نرمال هستن ، خوشحال شدم ، ولی این نگرانی لعنتی نمی ذاشت خنده رو لبام بشینه ، عصری قرار بود بره پیش دکترش ، گفت از مطب که برگشتم خودم زنگ میزنم .

زنگ که نزد خودم زنگ زدم ، بعد کلی زنگ خوردن ،بابا گوشی را برداشت و توضیح داد که مامان داره گریه میکنه، خیلی سعی کردم پشت تلفن قوی باشم وبهش روحیه بدم که چیز مهمی نیست ، مامان همیشه قوی و مغرور بوده ، شنیدن گریه اش برام به حد مرگ دردناک بود .

همسرم گوشی را از دستم گرفت و با مامان حرف زد ، بهش گفت که امید همه ما به مامانه ، اگه روحیه شو حفظ نکنه که بقیه نمی تونن تحمل کنن ، این مسئله بین خانمها شایعه و....

فردا صبح ، سرکار مثل همیشه ساعت ده بهم زنگ زد وحالمو پرسید ، عین همیشه ، مغرور و پر انرژی ، با روحیه .

از اداره پاس گرفتم وراه افتادیم .

حال مامان خوب  بود ولی بابا کم حرف شده بود و عصبی .

خواهرم میگفت ، توده دو سانتی متری را با جراحی می تونن خارج کنن وبعد هم با چند جلسه شیمی درمانی حتما حال مامان خوب میشه ، با چند تا دکتر متخصص صبحت کردیم ، قرار شد ، مامان بیاد پیش یه متخصص  انکولوژی ، بعد با نظر اون اقدامات بعدی را انجام بدیم ،

خیلی می ترسم ، دیروز خونه نزدیک مامان خوابیده بودم ، خوابای بد دیدم ، در مورد نتیجه آزمایش و ...

از خواب که بلند شدم ، چشم چپم خون شده بود ، خواهرم میگه فشار داخل چشمی داری ، امروز می رم پیش متخصص چشم .

خدا جونم ... خودت کمک کن.

   + صبورا ; ۸:٠٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
comment نظرات ()

کابوس و رهایی

کابوس می دیدم ...

پیر شده بودم و هنوز امیدوار سهمی بودم که قرار بود از این زندگی بگیرم.

دو تا بچه داشتم ،یه دختر ویه پسر ، هر روز تصمیم میگرفتم با بهتر شدن اوضاع ، بهترین مادر بشم، اما اوضاع هیچ وقت بهتر نمی شد.

کابوس می دیدم...

هر صبح تا عصر ،به امید پس انداز برای تهیه سرپناه ،کار میکردم ،اما سد زندگی من  اونقدر سوراخ بود که با ده انگشت هم نمی شد کاری کرد.

کابوس می دیدم ...

از تنها همخونم دورم ،مرد کینه توز زندگی من مانع از دیدار ماست.

کابوس می دیدم...

ماهی ،یک روز دزدکی خودمو به قبرستان می رسودنم تا بر عزیزانم اشک بریزم ، هربار با شرمندگی  بهشون قول میدادم که اگر اینبار نشد ،دیدار بعد سنگ مزار مناسبی براشون تهیه کنم .

کابوس می دیدم ...

هر بار که با خواسته اش مخالفت میکردم ، با مشت فقط روی سرم میکوبید تا اثر ضربه ها به چشم نیاد .

کابوس می دیدم ...

که وقتی خسته از زندگی ، به دنبال راهی برای رهایی بودم ، ترمز گوشخراش ماشینی ، من را به مقصد رسوند.ساکت

 

برای خودم برنامه هایی دارم ......اولین تصمیمم ، خوردن صبحانه است ،که صبحها، تو تنهایی اشتهایی نداشتم ، دومین تصمیمم هم تمرین یوگاست ، قبلا راجع به یوگا تحقیق کرده بودم ونتایج را تو صفحه ای جمع کرده بودم.راجع به نرمشهای صورت هم مطالبی را جمع اوری کردم.

برنامه ریزی برای امور منزل و یادگرفتن آشپزی ، بهبود زبان انگلیسی ، مطالعه دروس، کشیدن نقاشی ،پیاده روی و....

   + صبورا ; ٧:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۸ تیر ۱۳۸٧
comment نظرات ()

درد

 درد از یه نقطه شروع شده بود و حس میکردم ،هر بارهیولایی از میون دایره های هم مرکز درد،بیرون می یاد ومنو میبلعه .

از شدت درد حتی نمی تونستم فشار بیرون اومدن یه قطره اشک را تحمل کنم،یا حداقل ناله یا آه از گلوم خارج کنم .      

یه وری خوابیده بودم، زانوهام خم شده بود و اونقدر ساق پای چپمو روی ملافه کشیده بودم که کل ملافه بین دو تا پام جمع شده بود،سرمو محکم به بالش فشار میدادم ،و با دستم به شونه های همسرم چنگ میزدم ،همسرم با دو دستش محکم بغلم کرده بود وصورتشو به صورتم فشار میداد تا دردم  تسکین پیدا کنه، و من با هراحساس درد پشت پامو محکم به کمرش میکوبیدم تا شاید آرومتر بشم  .

هر بار بعد از اینکارم ،متوجه شدت گرفتن دردم میشد و غمگین به چشمای پر از اشکم نگاه میکرد و ازم میخواست نفس عمیق بکشم تا شاید آرومتر بشم .

دیشب تا صبح همین وضعیت را داشتم وهیچ مسکنی دردمو تسکین نمیداد.

یه بار که از شدت درد تب کرده بودم ، تمام قدرتمو جمع کردم و بریده بریده گفتم :دارم خفه میشم ، گرمه برو عقب !

همسرم یه کم جابه جا شد و به شوخی گفت: ببین میدونی رقیب نداری اینهمه چموشی میکنی وگرنه خودت  بغلم میکردی ومیگفتی از سرما دارم میلرزم .

کم کم خوابم برد.

 یه سهل انگاری باعث شده بود که اینهمه درد بکشم.

به دندونپزشکتون که تشخیص عصب کشی دندونتون را میده وبرای یه هفته بعد وقت میده اعتماد کنین وعجولانه از مطب بیرون نیایین وسراغ دندونپزشک غریبه نرین که به درخواست شما تو همون جلسه دندونتون را سطحی پر می کنه ، نتیجه اش این میشه که مثل من مجبور بشین یه شب تا صبح به خاطر خوردن یه بستنی نا قابل  درد بکشین  وروز بعدش با شرمندگی برین پیش دندونپزشک خودتون   وازش بخوایین دندون سطحی پر شده تونو خالی کنه و عصب کشی  کنه.

   + صبورا ; ٩:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
comment نظرات ()

عروسی

 

نزدیک به دو سه سالی می شد که برام غریبه نبودی ، ولی حتی تو مراسم سنتی خواستگاری هم نگاهمو از نگاهت می دزدیدم.

حس می کردم ، این کسی که اونجا نشسته و داره با اعتماد بنفس از خودش وکارهایش برای جلب رضایت بابا میگه ، تو نیستی .

وقتی برای جمع شیرینی تعارف می کردم ، متوجه شدم ، لا به لای موهات ،موی سفیدم داری .

نمی دونم ، چرا تو شرایط اضطراری ، تمرکزم می ره روی مسائل جزئی ، مثلا تمام مدتی که تو نگران جلب رضایت بابا بودی ،من تو فکر موی سفیدت بودم.

قبلا ،دو بار دیده بودمت ، یه بار اومدی دم در آموزشگاه و برای اولین بار خودتو معرفی کردی و کتاب بهم هدیه دادی.

یه بارم روز والنتاین اومدی ، ازم خواستی بیام کادوهامو ازت بگیرم ، سخت بود ولی قبول کردم ، مضطرب و بی قرار اومدم ، نتونستم تو چشمات نگاه کنم ، دلخور بودی که بعد دو سال دوری ، حالا که اومدی پیشم بازم نگاهمو ازت می دزدم .

حتی یکی دوماه مونده به نامزدی رسمی ، چهار شنبه صوری که به اصرار تو با هات اومدم بیرون تمام مدت مضطرب بودم ، اون روزم نمی تونستم نگات کنم ،  وقتی حرف میزدی ، سعی میکردم با لبخند حرفاتو تائید کنم، صدام در نمی یاد. تو رانندگی میکردی و کوچه پس کوچه ها را می گشتی ، منم از اینکه کنارت بودم لذت می بردم.

هم بودنمون به سکوت گذشت ، یه سکوت  لذت بخش بود .

بعد از اون روز من تصمیم جدی گرفتم ،دلم خواست باها ت ازدواج کنم ، مامانت که زنگ زد و وقت خواست که برای عید دیدنی بیایین خونه مون ، به مامان گفتم که دلم میخواد باهات عروسی کنم ، نمیدونی چی به من گذشت ، اونقدر سرخ وسفید شدم تا بهش بفهمونم که تو را دوست دارم .قانعش کنم که تو بهترین انتخابی برای من .

نمی دونم چه طوری بابا را راضی کردی ، اون شب که تا صبح تو هال راه می رفت و سیگار می کشید .

خودمو ازش قایم می کردم ، چشم تو چشمش نمی اومدم .

بعد از رفتنتون ، وقتی بهم گفت :"شطرنج بچین ، یه دست با هم بازی کنیم " قلبم ریخت ، فهمیدم میخواد راجع چی صحبت کنه ، وقتی داشت حرف میزد ، تمام مدت داشتم خونه های سیاه وسفید شطرنج را ردیفی می شمردم ، حرفاشو می شنیدم ،اما انگار تو خواب بودم .

روز عقدمون ،لحظه عقد ، داشتم به برگه ای که قبل عقد داده بودن دست تو تا امضا کنی و تو نمی خواستی امضا بزنی پاش فکر میکردم .

بعد از باز کردن شنل ،از وقتی با ذوق زدگی ، با صدای بلند گفتی :" وای چقدر خوشگل شدی " ، تمام مدت داشتم به خنده های ریز دوستام فکر میکردم .

موقعی که می رقصیدم ، تو با شیطنت و شادی ، رو به من وایستاده بودی و با خوشحالی کف می زدی و بدون توجه به بقیه سر تا پامو نگاه میکردی ، تمام مدت به این فکر میکردم که نکنه یه وقت از زور خوشحالی با من برقصی یا بغلم کنی .

موقعی که می خواستیم عکس بندازیم ، از نگاه کردن به چشمات شرمم می اومد ، تو هی میگفتی : تو چشمام نگاه کن ، بعد میخندیدی . برای اینکه بتونم تمرکز بگیرم و چشمامو از صورتت ندزدم تمام مدت به چین روی پیشونیت فکر میکردم.

یادته مامانت اومد صورتمو ببوسه ، گفتی :"یواشتر ،دردش می گیره " ، اون لحظه به تو داشتم فکر میکردم.

بوسیدنو بلد نبودم ، یادته تا مدتها از گونه ات یه بوس کوچولو میگرفتم .

می دونم عزیزم که تو تمام تلاشتو واسه خوشبختی من می کنی ، هیچ کسی تو دنیا نمی تونه به اندازه تو منو دوست داشه باشه .

یادته ، روز عروسی مون ؟

وقتی بابا حریر قرمزو روی لباس سفید عروس ،دور کمرم بست وسعی کرد بغضشو پنهان کنه ، حس کردم همه چی داره دور سرم میچرخه .

 یه موج بزرگ اشک به چشمام هجوم اورد وبغضم شکست ،ماشینا که بوق زنان  با چراغای روشن پشت سر ما راه افتادن .

مثل نگاه محتضر ،اخرین نگاه را به پشت سرم انداختم .

 جمعیتی که هل هله کنان ازتوماشینا برامون دست تکون  میدادن ، غمگینم میکرد .

تمام راه را گریه میکردم وتو نهایت سعیتو میکردی تا منو آروم کنی،ولی اشکام قطع نمیشد تو هم برای اینکه ماشینای همراهمون متوجه نشن ،دستتو از ماشین میبردی بیرون وبرای کسانیکه میرقصیدن دست تکون میدادی.

 ازم میخواستی به سرنشینان ماشینایی که از هم سبقت میگرن تا به ما برسن ،لبخند بزنم و من با هر بار اصرار تو ، لجبازتر وبی تفاوت تر میشدم ، اونوقت تو مجبور میشدی ازشون سبقت بگیری تا کسی ما رو نبینه .

فقط وقتی با اصرار بهم گفتی یه نگاه به ماشین بغل دستیت بنداز و من صدای جیغ سولماز ودخترا را شنیدم ،تونستم لبخند بزنم وسرمو بچرخونم .

تو هم خوشحال شدی وازم خواستی بادکنکهای صندلی عقب را بیرون بریزم ومن عین بچه ها شروع کردم به پرت کردن بادکنکهایی که باد از دست من وبقیه میدزدید و با خودش میبرد  و تو خوشحال ازاینکه صدای خنده های من ماشینو پر کرده ، ازم فیلم میگرفتی .

بادکنکها که تموم شد ،کمی اروم تر شدم ولی حس کردم خسته ام .

سرم رو بدون توجه به ماشینهایی که از کنارمون میگذشتن ،تو اون دوساعت فاصله بین شهرهامون ،روی زانوت گذاشتم وتو فقط وقتی دست راستو از نوازش موهام میکشیدی که میخواستی دنده عوض کنی تا کسی به گردمون هم نرسه  .

یادته ؟ اون شب  همین شب بود که من عروس خونه ات شدم. 

 

 

   + صبورا ; ٧:٠٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
comment نظرات ()

رقص

 چند روز پیش یاد فیلم Shall we Dance افتادم..

یادمه اولین بار که همسرم تو دوران نامزدی این فیلم را برام اورد وبا هم تماشا کردیم چقدر تحت تاثیر قرار گرفتم... تصمیم گرفتیم بعد از ازدواجمون یه برنامه رقص برای خودمون بذاریم...

البته همسرم اصلا رقص بلد نیست... اما بعد از ازدواج برای من یه معلم خصوصی گرفت تا توی خونه بهم رقص یاد بده... دوره رقص فارسی را خوب طی کردم ...

داستانش مفصله...برای دوره های بعدیش برنامه ریزی میکردم که یه ذره به معلم رقصم مشکوک شدم و.... کلاس را تعطیل کردیم....

دیروز لای سررسید هام دنبال حرکات کلاس رقص فارسی میگشتم... به سرم زده بود حرکات را مرور کنم... هرچی گشتم نتونستم پیداش کنم...

تو اینترنت دنبال حرکات می گشتم که...

توی سایت ویکیپدیا به یه سری مطالب جالب راجع به رقص رسیدم... خوشم اومد 

مثلا اینکه:

لورینگ دنس! یکی  از رقص‌های مدرن و فولکوریککه با آهنگپاپ ! حرکاتی سنتی ابشاری زیبا را تصویر می‌کند .

رقص اهل تصوف یعنی رقص سماع! که در اوج سماع؛ صوفی به حالتی روحانیو سیر و سلوک عرفانی می رسه...

تازه !شکلهای مختلفی از  رقص وموسیقی را هم شناختم از جمله:

دیسکو -سالسا-الکترونیکا وهیپ هاپ

بعضی  از سبکهای موسیقی مثل موسیقی باروک ورقص باروک رقص موازی دارن، در حالی که سبک‌های دیگه به طور جداگانه ایجاد شدن مثل موسیقی کلاسیک وباله کلاسیک!

یا اینکه !رقص شیوا از قدیمی ترین رقصهای تاریخیه  ….

این رقص جایگاه مذهبی و مقدس داشته و قدمت آن را ۱۵۰۰۰سال  در شرق و مصریها به ۴۰۰۰ سال قبل از میلادمسیحتخمین می‌زنداین رقص مخصوص جشن باروری وبارداری زن بوده و گفته میشه انجام این مراسم هزاران سال در ایران و هند و حتی چین مرسوم بوده‌.

   رقص بابا کرم  یکی از معروفترین رقص های فلوکلور ایرانیه که منحصرا توسط مردها (اهممم ..... ) اجرا میشه ...همونطوری که میدونید تو این رقص  از شانه و کمر استفاده میشه و رقاص لباس سیاه و سفید جاهلی تنش میکنه  و یهلنگ گردنش اویزون میکنه ....

اینم توضیح راجع به تاریخچه رقص باباکرم

بغیر از بابا کرم !تو ایران! رقصهای زیادی  مرسومه مثل رقص آذربایجانی، کردی، لری،مازندرانی، خراسانی، سیستانی, قاسم آبادی و.......معمولاًرقص هر منطقه با شرایط محیطی و معیشتی آن منطقه ارتباط نزدیکی داره.

مثلارقصمناطق شمالی ایرانقسمت‌هایی داره  که بصورت نمادین کاشتبرنجو پاشیدن بذر را نشون می ده یا رقص چوپانیآذری/آذربایجانی طوریه که مثلاً یه چوپان داره از گوسفنداش در برابر گرگ محافظت میکنه ....

ایشون تو وبلاگشون درمورد موسیقی ورقص آذری توضیحات جالبی دادن :

مثلا رقص آذری به سه دسته اصلی تقسیم میشه  :

 1-رقص لیریک: یاللی ، شالاخو ، اوزون دره ، تره کمه ، واغزالی ، سیندیرما ، توراجی ، گولوم آی ، قیتقیلدا ، آلما ، لاله ، دستمالی ، یئری ـ یئری

-2 رقص پهلوانی و جنگی: قزاقی ، قفقازی،لزگی ، قایتاغی ، میصری ، زوتی ـ زوتی ، زنجیر توتماق، تار آباسی ،کوراوغلونون قایتارماسی ، کوراوغلونون باغیرتیسی

-3رقص مراسمی: کوساـ کوسا ، آذربایجان ، میرزه‏بی ،آسما ـ کسمه ، آغیرقاراداغی

 من رقص یاللی را دیدم خیلی رقص قشنگیه ... یاللی بامشایعت نوازندگان سورنا و دهل تو یه صفی طولانی ، دست در دست ، با دستمال در دست رهبر صف ، بصورت جمعی اجرا می‏شه.

رقص لزگی هم خیلی قشنگه ! این یه رقص حماسی ، باوقار ، پرتحرک و ریتمیکه مردها بصورت جمعی و باهنرنمایی تک تکشون با حرکات پا ، پنجه پا ، بصورت سریع با تمثیلی ازحالت تاخت و سوار بر اسب و غالباً با خنجری در دست یا دستهای مشت کرده ،با حرکاتی اکروباتیک ، چرخش روی زانوها ، پرش‏ها اجرا می‏شه !

یا مثلا رقص کردی .....ایشون هم درمورد انواع موسیقی ورقص کردی توضیحات مفصل وجالبی داده اند:

نمایشها و رقصهای‌ کوردی‌ هم به چند دسته تقسیم میشه :

1-گه‌ ریان‌ ۲- پشت‌ پا ۳- هه‌ لگرتن‌ ۴- فه‌ تاح‌ پاشا۵- لب‌ لان‌۶- چه‌ پی‌ ۷- زه‌ زنگی‌ ۸- شه‌ لایی‌ ۹- سی‌ جار ۱۰- خان‌ امیری

 زه‌‌نگی‌ یا زندی‌ : تو این‌ رقص‌ رقصنده ها‌ یک‌ قدم‌ به‌ جلو وبعد یک‌ قدم‌ به‌ عقب‌ می‌رن و اینو تا اخر ادامه میدن .... این‌ رقص‌ ضرورت‌ احتیاط‌، دور اندیشی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ عملکرد رو به‌ تصویر میکشه ودرواقع این‌ رقص‌ سنجیده‌ گام‌ برداشتن‌ را  تبلیغ‌ میکنه ..

 

   + صبورا ; ٢:۱٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
comment نظرات ()