جوینده گوینده است و یابنده خاموش

تقویم صبورا

 
اداب معاشرت

رعایت برخی آداب پسندیده بشما کمک خواهد کرد تا شان و منزلت اجتماعیتان ارتقا یابد.

 - از کسی که با شما در حال صحبت است روی برنگردانید.

 بذل توجه یکی از اصلی ترین نشانه های آداب معاشرت، و بهترین تمجید از طرف مقابل است.

- به نرمی دست بدهید.

این کار بیانگر اعتماد به نفس، خونگرمی،‌ گشاده رویی و صداقت است.  محکم فشردن دست طرف مقابل نشانه اینست  که شما آدمی سلطه جو و طالب برتری هستید و شل دست دادن نشان دهنده عدم اطمینان شما به خود است.

دقت :در برابر این افراد شما دستتان را جلو نبرید. بگدارید اگر او مایل بود دست دراز کند . 1- به یک خانم . 2- به شخص مسن تر از خودتان . 3- به یک شخصیت مهم . 4- به کسی که به شما معرفی می شود .

- فاصله ایستادن را رعایت کنید.

هر یک از ما برای خود یک «حد آسودگی» داریم و دوست نداریم دیگران بدون اجازه به این فضای شخصی تجاوز کنند.

- با صدای بلند صحبت نکنید.

این کار شما را مغرور و از خود راضی جلوه می دهد. صدایتان باید آرام و یکنواخت باشد و لحنتان باید با زمان و موقعیت حاضر در آن هماهنگ باشد.

- وقتی شخص دیگری صحبت می کند، قبل از پاسخ دادن، اجازه دهید حرفش را تمام کند.

 به این ترتیب نشان می دهید که فرد مؤدبی هستید و طرف مقابل هم بهتر می تواند گفته های شما را بشنود و بفهمد. در ضمن راز سخنور خوب شدن، خوب گوش کردن است.

- اجازه بدهید همیشه دیگران بیش از شما صحبت کنند .

- هرگز دشنام ندهید .

دشنام دادن نشان می دهد که شما قادر نیستید برای بـیـان عقاید خودتان از واژه ها و لغات مناسب تری بهره بگیریـد.

- هرگز به دیگران خیره نشوید.

 زل زدن به دیگران و چـشـم چـرانـی نوعی تعرض به دیگران محسوب می گردد.

- اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید.

 آبرو، شرافت، صداقت و بصیرت بـزرگـتـریـن و مـهـمـتـرین عـامـل برای حفظ اعتبار یک فرد متشخص می باشد. جزئیات زندگی  شما باید محرمانه باقی بمانند.

- وقت شناس باشید .

‌مهم است که به وقت دیگران احترام بگذارید. سـر مـوقـع در جـلسات ، قـرار مـلاقـات هـا، موقعیت های شغلی و اجتماعی حضور یابید. علاوه بر آن ، یک فرد متشخص می داند چه زمانی باید میهمانی را ترک کند.

- به افراد احترام بگذارید ، بخصوص افراد مسن ، معلم ، خانمها

ضمنا مراقب رفتار خود در برابر افراد چاق ، دارای نقص عضو یا کسانی که چهره زیبایی ندارند باشید و مسئله آنها را به روی خود نیاورید.

- به اشتباهات دیگران ، حتی به شوخی هم نخندید.

هـنـگـامـی کـه فردی اشتباهی مرتکب می شود یا خرابکاری می کند، تنها انتظاری که از دیـگران دارد اینست که اشتباهات و خطاهایش را به رویش نیاورند.

- مرتب به ساعتتان نگاه نکنید .

هنگامی که در محفلی هستید، مدام به ساعت خود نگاه نکنید مگر آنکه بـلافـاصله قصد ترک آن محل را داشته باشید. وقتی به ساعتتان نگاه می کـنـیـد دیـگران اینطور برداشت می کنند که شما خسته و بی حوصله شده اید.

- از بکار بردن کلمات عامیانه خودداری کنید .

سعی کنید کلمات را بدرستی تلفظ کنید .حتی اگر عادت کرده اید از بکار بردن کلمات عامیانه مثل (همساده) به جای همسایه،(نبردبون) به جای نردبان یا (گشنه) به جای گرسنه و … خودداری کنید و این عادت را از بین ببرید.

- فخرفروشی نکنید .

هیچ کس از آدم لاف زن خوشش نمی آید. در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسائـل مـالی به دارایی های خود اشاره نکنید و ثروت خود را به رخ نکشید.

- پیش از دیگران مشغول صرف غذا نشوید .

باید منتظر بمانید تا همه کاملاً سـر جایشان بنشینند و آماده صرف غذا گردند. هـمـه افـراد بـاید در یک زمـان شـروع بــه صـرف غذا کنند.

- آقایان در این مواقع می بایست جلوتر از خانمها حرکت کنند:

هنگام عبور از درهای گردون به منظور چرخاندن در  ، عبور از درهای فنردار به منظور نگهداری در

هنگام ورود به رستوران ، عبور از میان جمعیت  ، هنگام حرکت در صفوف  مانند صف اتوبوس، بانک

هنگام بالا رفتن از پله ها و هنگام  پایین آمدن از پله ها در صفوف نشسته به منظور باز کردن راه برای خانمه  مثل سینما، تئاتر، سخنرانی و ...

 

 

مراجع:

تبیان

درنا

بهاره