خوشبختی

این روزا ، از شدت خوشبختی و ذوق ، هی خدا رو شکر می کنم ، دائم به همسرم می گم :"علـــــــــــــی ، میبینی دخترمون چقدر باهوشه ..."، اونم با خنده جواب می ده : "خب معلومــــه ،به مامانش رفته ..."

بنظرم ، خوشبختی تو هر مقطعی از زندگی یه مفهومی داره ، مثلا تو یه دوره ای ، داشتن یه پدر و مادر خوب ، یه دوره ای عاشق شدن .....و الان وجود دخترمه که منو غرق خوشبختی می کنه و شاید یه روز...!

چند وقت پیش ، فیلم  Eclips یا همون Twilight3 را می دیدم ، Nikki reed نقش یکی از خون آشاما به اسم روزالی را بازی می کرد ، تو یه صحنه ای روزالی به Kristen Stwart در نقش بلا می گه :" نمی دونی چقدر دلم برای دوران پیری خودم تنگ شده ، اینکه رو یه صندلی بشینم وموهای سفیدمو باد نوازش کنه و نوه هام دور وبرم بازی کنن ."

شاید یه روز همین منم از شونه زدن به موهای سفیدم وشنیدن خنده های نوه هام لذت ببرم ... ولی امروز از یه چیزی مطمئنم ، که دلم می خواد اون روز هم موقع شونه کردن موهام ، همسرم کنارم باشه وبهش بگم :"علـــــــــــــی ، میبینی چه موهای قشنگی دارم ..."، اونم با خنده جواب بده : "خب معلومــــه ..."

 (<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(6159315))</script>)