روزانه های نی نی

این روزا دیگه نی نی سحرخیز تر از من شده ، بعضی روزا صبح ها با صدای کلیدایی که از بالای تختش آویزونه بیدارمیشم ومی بینم داره با  پرده تختش بازی می کنه ،سرمو بلند می کنم وخم میکنم رو صورتش و با چشمام می خندم و با خوشحالی بهش می گم :"سلام مامان جون،صبح بخیر...صبح بخیر" ، اونوقت اونم با چشما ولباش بی صدا می خنده و...

یغلش می کنم و یه کم بهش شیر می دم ، همسرم که با صدای ما بیدار شده ، سرشو می کشه زیر لحاف و تو جاش جابجا میشه ،بعد از عوض کردن پمپرزش بعضی وقتا نی نی را می ذارم بغل باباش که دوباره به خواب رفته و می رم تا بساط صبحونه را اماده کنم ، بعضی وقتا هم با خودم می برمش...

سه چهار روزی می شه که سعی می کنه از دستمون فنجون را بگیره و محتویاتشو سر بکشه  و یهویی با چشیدن مزه جدید دماغشو جم میکنه وچشماشو کوچولو ...

دو روزم هست که وقتی می ذاریم روی روروک،با شکمش فشار می یاره و قدمای کوچولو بر می داره ،حتی امروز چند قدمی عقب عقب رفت تا بتونه خودشو به تاب آویزون از در اتاقش برسونه ودستشو به تاب بزنه ...

با نی نی زبان اشاره تمرین می کنیم ،تا زودتر بتونه باهامون ارتباط برقرار کنه...

بعد از دیدن فیلم اون دختر بچه امریکایی کوچولو تو اینترنت که می تونست بخونه ،تصمیم گرفتیم رو آموزش نی نی وقت بذاریم ، امیدورام نتیجه بده ، براش "بن بن بن " ١ و " بین بین " میوه وحیوانات و عمو فردوس و کارت الفبا و....خریدیم .

اما اولین کتابش که یه کتاب پنج برگی پلاستیکیه و موقع گرفتن تو دست ببو ببو می کنه رو اخر سه ماهگیش خریدیم.یه مجموعه سه جلدی کتاب تقویت هوش نوزاد ٣ تا ۶ ماهه هم خریدیم که دسته بندی اشکال و ... داره،نحوه استفاده از کتاب هم توی یه برگ راهنما نوشته شده...

نی نی به نسبت بچه های دور وبرش کم وزن و ریزه است ،اما خدا روشکر سالمه ...

بعضی وقتا موقع شیر خوردن لثه هاشو به حالت گاز گرفتن فشار می ده ، بنظرم می خواد دندون در بیاره ...

نی نی دختر خوب و آرومیه ، اهل جیغ ویغ الکی نیست ،ولی عاشق اینه که یکی بغلش کنه و راه ببرتش و همسرم هم عاشق این کاره و شانی را طوری بغل می کنه که پشت نی نی به سینه خودش تکیه کنه و هر چیزی که خودش می بینه ، نی نی هم ببینه تا بتونه براش توضیح بده ...

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(3872723))</script>)