برباد رفته

یکی دیگه از رمانهایی که در دوره نوجوانی مطالعه کردم رمان "برباد رفته" شاهکار " مارگارت میچیل" هست.

داستان در مورد زندگی و عشق دختری به نام اسکارلت هست.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15782791))</script>)