جین ایر

رمان " جین ایر" اثر نویسنده انگلیسی "شارلوت برونته" هم از جمله رمانهایی بود که در دوران نوجوانی خوندم.

جین ایر یه دختر یتیمه که دل به مردی می بنده که همسری دیوانه داره.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15782781))</script>)