مادم بوآری

رمان "مادم بوآری" اثر نویسنده فرانسوی " گوستاو فلوبر" را هم در دوره نوجوانی خوندم. این رمان در سال 1957 منتشر شده.

داستان پرکششی در مورد زن متاهلی به نام اِما هست که از زندگی مشترکش احساس نارضایتی می کنه  و...

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15782759))</script>)