تقلب

کی می تونه فرق بین پروانه های دوقلویی که از تو پیله دراومدن را تشخیص بده...اینم بگم ...نمیدونم کدومشون بود...ولی اینو یادمه که وقتی هنوز کرم بود...خودشو لای برگای توت قایم کرده بود تا پیله نتنه... وقتی دید دوستش پیله تنیده وداره اخرین روزنه ها را میگیره خودشو به زور تو پیله جا کرد....حالا کی می تونه فرق بین این دوتا را تشخیص بده؟

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(62411))</script>)