شورای خانواده

دخترم اومد خونه وگفت : مامان امروز تو مدرسه رای گیری کردن و قرار شد شورا انتخاب کنن. من می خواستم شورا بشم اما نشدم.

حالا می خوام به دوستم رای بدم، روی یه کاغذ اسمشو بنویس فردا ببرم بندازم تو صندوق رای.

گفتم: مگه رای گیری ادامه داره؟

گفت: تموم شد دخترای کلاسای بزرگتر شورا شدن ولی من میخوام ببرم رای بدم.

گفتم : تو کلاس شما کسی رای آورد؟

گفت: نه! کسی به منم رای نداد.

یه خرده ناراحت شدم.

فکر کردم و گفتم: دوست داری خودمون رای گیری کنیم و برای خونمون شورا انتخاب کنیم؟ شاید تو بتونی رای بیاری.

خوشحال شد.

یه کاغذA4 اورد و به شش قسمت مساوی کاغذ را بریدیم، روی یکیشون اسم دوست دخترم را نوشتم و گذاشتیم لای دفترش تا ببره مدرسه و اگه رای گیری ادامه داشته باشه بندازه تو صندوق رای گیری شورای مدرسه.

پنج تا کاغذ باقیمانده را برداشتیم و یه مداد برداشتم و به دخترم گفتم تو به کی رای می دی؟

به خواهر کوچولوش رای داد،اسمشو نوشتیم انداختیم توی یه جعبه.

به دخترکوچولومون گفتم به کی رای می دی ؟ به آبجی رای می دی؟ خندید. گفتم خنده نشونه موافقته، اسم دختر بزرگه را نوشتم و انداختم تو جعبه.

به پسرم گفتم پسرم تو به کی رای میدی؟ متوجه نشد. براش توضیح دادم به مامان رای میدی یا به بابا یا به ابجی بزرگه یا به ابجی کوچیکه؟

اسم دختر بزرگم را گفت، اسمشو نوشتیم انداختیم تو جعبه. دخترم خیلی ذوق زده بود.

منم اسم دخترم را نوشتم انداختم توی صندوق.

رفت جلوی در اتاق و پدرش را صدا زد و گفت تو به کی رای میدی؟ به من یا مامان یا داداشی یا ابجی کوچیکه؟

پدرش با تعجب گفت : رای برای چی؟

دخترم گفت: شورا، شورای خونمون.

پدرش خندید و گفت : اگه به تو رای بدم چی کار میکنی برام؟

دخترم گفت: برات یه هدیه می خرم.

پدرش گفت:نه، مثلا خونه را مرتب میکنی برام غذا می یاری یا ...

دخترم گفت: باشه باشه، فقط بهم رای بده!

همسرم هم به دخترم رای داد.

دخترم اصرار کرد یه کاغذ رای دیگه بده می خوام به بردارم هم رای بدم.

گفتم نمیشه هر کس یه حق رای داره.

خیلی اصرار کرد، قبول کردیم توی یه کاغذ دیگه اسم  داداششو نوشتیم و انداختیم تو صندوق.

بعد رای ها را دراوردیم و شمردیم.

دختر بزرگم چهار رای.

پسرم یک رای.

دختر کوچیکم یک رای.

دختر بزرگم عضو شورای خانواده شد.

بهش توضیح دادم می تونه پیشنهاداتی برای خوشحال کردن خانواده بده.

مثلا بگه اخر هفته با خواهر و برادرش بریم پارک و...

خیلی خوشحال بود.

تا یکی دو ساعت هی به خواهر و برادرش یاداوری میکرد که به علت اینکه شورای خانواده است باید بهش احترام بذارن وبه حرفش گوش کنن.

شب هم به عنوان شورا زودتر از بقیه رفت تو رختخوابش و خوابید.

روز بعدش رفتم مدرسه باخانم معلمش صحبت کردم، موضوع شورا را مطرح کردم، خانم معلمش خندید و گفت کاندیداها از کلاس پنجم و ششم بودن.

 

 

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15875152))</script>)

خاطره زایمان دخترم

سومین بارداری و زایمان من دقیقا مثل زایمان اول و دوم برام هیجان انگیز بود.

همه چیز تقریبا برای ورود سومین نی نی به خانواده مون آماده بود. با توجه به تجربیاتی که در مورد دختر و پسرم داشتم وسایلی که لازم بود را از مدتها قبل تهیه کرده بودم.

لباس و پوشک و شیرخشک و تشک تعویض و پتو و کریر و شربت جلوگیری از نفخ و الکل سفید و پماد های مرطوب کننده و ...

تخت کوچولوش هم مدتها بود که آماده کرده بودیم ولی دختر و پسرم هی می رفتن سراغش و سعی می کردن توش بخوابن!

پسرم چهار ماهی بود که بدون کمک بقیه راه می رفت و سه ماهی بود که می تونست از یه ارتفاع کوتاه خودشو بالا بکشه یا پایین بیفته.

دخترم خیلی ذوق زده بود و برای نی نی اسم گذاشته بود. بهش می گفت "جواهر"

حتی  تا یکی دو ماه بعد تولد دخترم "جواهر" صداش می زد. کلی خودشو آماده کرده بود تا با نی نی بازی کنه.

برای آخرین بار رفتیم مطب برای کنترل وضعیت جنین و خانم دکتر بعد از مشاهده نتیجه سونوگرافی که همراهم برده بودم برام یه برگه بستری نوشت برای بیمارستانی که دختر و پسرم را هم اونجا بدنیا آورده بود،تا صبح روز ششم خرداد ببریم برای پذیرش و بستری در بیمارستان برای زایمان سزارین.

عصر روز پنجم خرداد، مامان و خواهرم اومدن خونه مون، خواهرم برای دختر و پسرم مثل همیشه کلی کادو خریده بود و زمین پر از کاغذ کادو شده بود، حدودای ساعت هفت شب  دردهای خیلی خفیفی زیر شکمم حس کردم، وقت اصلی زایمان 14 خرداد بود و من خودم خواسته بودم روز ششم خرداد،یعنی بیست و هفتم رجب (روز مبعث حضرت محمد (ص)) عمل سزارین را انجام بدن، بنظرم دردهای خفیف زیر شکم غیر طبیعی اومد.

یک ساعتی گذشت و حس کردم این دردهای خفیف ادامه پیدا کرده، موضوع را به مامانم گفتم و با همسرم در میون گذاشتم و پیشنهاد کردم که با خانم دکتر تماس بگیرم تا اگه لازم شد بریم برای بستری، نمی خواستم دردها شدید بشه و یا زایمان طبیعی انجام بشه، دو تای قبلی را با عمل سزارین به دنیا آورده بودم .

با خانم دکتر تماس گرفتم، گفت با برگه بستری بریم پذیرش بگیریم. خواهرم پیش دختر و پسرم موند خونه و همسرم با مادرشوهرم هم تماس گرفت تا اونم بره خونه پیش بچه ها باشه.

من و مامان و همسرم رفتیم بیمارستان.

پذیرش گرفتیم و من را فرستادن بخش زایمان، بیمارستان خصوصی بود و کاملا خلوت، بخصوص اون شب.

از بخش با خانم دکتر تماس گرفتن و خانم دکتر ازشون خواست تا رسیدن اون معاینه ام بکنن.

دوست نداشتم معاینه بشم و موافقت نکردم.

با خانم دکتر تماس گرفتن و پیشنهاد دوم خانم دکتر این بود که از جنین نوار قلب (NST)بگیرن تا از سلامتش مطمئن بشن.

دراز کشیدم روی تخت و لیدهای دستگاه کنترل وضعیت سیگنال قلب را روی شکمم  وصل کردن، برام توضیح دادن که بیست دقیقه طول میکشه و و ازم خواستن هربار که احساس درد کردم دکمه دسته ای از دستگاهNST را که تو دستم بود را فشار بدم.

مامای بخش زایمان با خانم دکتر دوباره تلفنی صحبت کرد و شنیدم که بهش گفت خانم دکتر فکر نکنم چیز خاصی باشه وقت زایمانش نیست چون درد نداره.

گفتم : چرا دردای خفیف زیر شکمم دارم، ماما مکالمه شو قطع کرد و گفت پس چرا ساکتی؟!

سرمو تکون دادم.

دوباره مکالمه شو ادامه داد و گفت خانم دکتر میگه درد داره ولی خب نذاشته معاینه اش کنیم.

بعد از اینکه نوار قلب را گرفتن گفتن کمی بی نظمی وجود داره و با کمک یه کمک بهیار  ازم خواستن برای عمل آماده بشم.

لباسهامو درآوردم و لباس اتاق عمل را پوشیدم.

یه ذره استرس داشتم.

مامان تو بخش بود و همسرم بیرون بخش .

روی ویلچر نشوندنم و بردنم طرف آسانسور تا بریم اتاق عمل.

مامان کمی بغض کرده بود و زیر لب دعا می خوند.

کنار آسانسور همسرم ایستاده بود.

بهش لبخند زدم و از اینکه داشته می رفتم تا سومین بچه مونو به دنیا بیارم احساس خوبی داشتم چند کلمه ای حرف زد و من را سوار آسانسور کردن.

از آسانسور توی راهروی اتاق عمل پیاده شدیم،خانم دکتر آماده بود، احوالپرسی کردیم و بردنم توی اتاق عمل، رفتم روی تخت.

متخصص بیهوشی اومد و پرستاری که قرار بود به خانم دکتر تو عمل کمک کنه و یه تکنسین اتاق عمل.

ازم خواستن تا صاف بشینم و شکمم را هرچی می تونم بکشم تو، تا از پشت به نخاعم امپول بی حسی موضوعی بزنن.

استرس داشتم ولی سعی می کردم حداکثر همکاری را انجام بدم.

دکتر بیهوشی گفت، عالیه کم کم پاهات بی حس میشه آروم کمک کردن تا دراز بکشم.

چون مراحل عمل را می دونستم سعی می کردم استرس و هیجانم را پنهان کنم تا هرچه سریعتر همه چی تموم بشه.

این بارهم با تزریق آمپول بی حسی حالت تهوع بهم دست داد.

درست مثل زایمانهای قبلیم.

گفتم حالم داره بهم می خوره، سرمو کج کردن و کنار دهنم ظرف گرفتن.

جلوی صورتم پرده کشیده بودن و خانم دکتر کار را شروع کرده بود.

مثل دو زایمان قبلی می ترسیدم موقعی که می خواد زیر شکمم را برای عمل سزارین برش بده  درد را حس کنم،.... ولی هیچ دردی نداشت.

خانم دکتر، در حین کار بهم گفت، بافت چربی نداری زیر پوست شکمت خوبه!

بعد گفت ای وای سر بچه چقدر پایین اومده، خوب شد زود عمل را شروع کردیم.

دلم می خواست زودتر صورت نی نی راببینم، وقتی خانم دکتر تعریف کرد که بچه سوممه، تکنسینه و اون خانم پرستاره تعجب کردن.

نی نی که بدنیا اومد از ذوق نمی تونستم خودمو نگه دارم، آبگار نی نی  را که کنترل کردن یهویی یه جیغ بلند کشید صداش از دختر و پسرم بلندتر بود و گریه اش قطع نمی شد.

نشونم که دادن کلی ذوق کردم،صورت نی نی پف کرده بود،همینجوری جیغ می زد تا وقتی بردنش از اتاق عمل بیرون تا تحویل اتاق نوزادان بدنش، صداش می اومد، خانم دکتر با خنده گفت چه جیغی می کشه. تکنسینه بالای سرم گفت : خوبه حقشو از دنیا می تونه بگیره.

دوباره حالم بهم خورد.

شکممو بخیه زدن، درد را حس نمی کردم، خانم دکتر بهم اطمینان داد که خیالم راحت باشه نهایت دقت را کرده تا خون زیادی از دست ندم و ضمنا جای بخیه قبلیم را برش زدن تا بدنم خیلی اسیب نبینه و گفت که خوشبختانه سزارینهای پشت سر هم برام مشکلی ایجاد نکرده، خیلی خوشحال شدم.

دوباره حالم بهم خورد.

خانم دکتر گفت که کارش تموم شده و بهم اطمینان داد که عمل به خوبی انجام شده و ازم خداحافی کرد و گفت فردا صبح برای ویزیت می یام.

ساعت حدود یک و نیم شب بود.

دختر اولم هم شب به دنیا اومده بود.

یه خانم کمک بهیار و یه آقای خدمات بیمارستان اومدن تو اتاق عمل و من را از تخت عمل بلند کردن گذاشتن روی برانکارد تا ببرن تو بخش برای بستری. پاها و کمرم بی حس بود و تکون دادنم خیلی سخت بود.

سوار اسانسورم کردن و وقتی در اسانسور باز شد همسرم و مامانم هم بیرون منتظر بودن، همسرم هم کمک کرد تا منو روی تخت جا به جا کنند.

به کمک بهیاران پول شیرینی داده بود و اونا هم  تو مستقر شدن روی تخت و اینا ... فعالیت بیشتری نشون می دادن.

همسرم با خنده گفت دخترمون خیلی با نمکه و خیلی هم جیغ جیغو. مامانم گفت خیلی خوشگله ولی صدای جیغش قبل اومدنش از تو اسانسور می اومد.

خندیدم.

دوباره حالم بهم خورد.

پرستاری اومد و سرم ها را تنظیم کرد و شکمم را لمس کرد، فکر کردم شاید بخواد شکمم را فشار بده تا اگه لخته خونی توی  شکمم مونده بیرون بیاد، بهش گفتم تو را خدا شکمم را فشار نده، با تعجب گفت : مگه قبلا زایمان کردی؟

گفتم : بله.

خندید و رفت.

مامان همراهم موند تو اتاق و همسرم بعد از اینکه نی نی را اوردن تو اتاق برای شیر دادن کمی موند و بعد رفت خونه تا به بچه ها سر بزنه و استراحت کنه.

وقتی پرستار می خواست نحوه شیر دادن را برام یاد بده بهش نگفتم که بچه سوممه، اونم با دقت برام توضیح می داد.

نی نی خیلی شکمو بود و محکم مک میزد.

حالم بهم می خورد.

اما نی نی هی دلش می خواست که شیر بخوره.

فردای اونروز هم حالم به هم می خورد.

وقتی مرخص شدم رفتیم که خونه، دختر بزرگم از اینکه نی نی مون اومده خونه، خیلی خوشحال بود. پسرم هنوز نمی دونست که این نی نی مال کیه. می خندید، شاید فکر میکرد نی نی مهمونه و قراره بره، اما این کوچولو مهمون نبود.

عضو جدید خانوادمون بود.

خانواده پنج نفری ما.

 خاطره زایمان دخترم

خاطره زایمان پسرم

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15850290))</script>)

بارداری سوم

پسرم هفت ماهه بود، که متوجه شدم برای بار سوم باردارم.

خیلی هیجان زده شده بودم، حس عجیبی بود.

از وقتی پسرم بدنیا آمد، دلم یواشکی بچه سوم را هم می خواست.

وقتی بی بی چک دو تا خط نشون داد، از خوشحالی قند تو دلم آب شد.

دختر بزرگم چهار ساله شده بود و تا اون زمان تمام تلاش و تمرکز من و پدرش روی تقویت خلاقیت و مهارتهای معاشرتی و اجتماعی اون بود.

براش قصه می ساختم و سعی می کردم موضوعات مختلف را با قصه های کوتاه یادش بدم.

پسرم هفت ماهه بود و برخلاف دخترم که پرجنب و جوش بود،پسر بچه آرومی بود، شیرشو میخورد و می خوابید و وقتایی که بیدار بود با دقت کارهای خواهرشو تماشا میکرد.

فکر می کردم که توانایی نگهداری سه تا بچه را دارم!

بیست و هشتم شهریور ماه سال 92 بود و من از تاخیر دو روزه ای که در نظم ماهیانه ام اتفاق افتاده بود، مشکوک شدم و با بی بی چک تست کردم.

یک هفته صبر کردم و به کسی چیزی نگفتم تا مطمئن بشم.

بعد موضوع را به همسرم گفتم، اول باورش نشد و فکر کرد شوخی می کنم.

اونقدر که قالب خانواده ها تو این سالها یک یا دو بچه داشتن بود، فکر بچه سوم، علیرغم اینکه تو اوایل ازدواجمون همیشه می گفتیم سه تا بچه خواهیم داشت، بنظرش عجیب می اومد.

یه دختر بچه کوچولو و یه پسر بچه نوزاد و سومی توی راه!!!

خیلی جدی بهش گفتم که می خوام بچه سوم داشته باشم همونطوری که تو اوایل آرزو می کردیم.

گفت باشه ولی الان خیلی زوده، بدنت هنوز ضعیفه، پسرمون تازه بدنیا اومده ،کلی زمان و انرژی لازمه که برای تربیت اون دو تا صرف بشه، ضمنا این هم هنوز کمتر از یک ماهشه بریم با دکترت مشورت کنیم.

رفتیم مطب دکترم که دو تا بچه اول را تحت نظر اون بودم، همسرم تو اتاق انتظار مطب نشست و من رفتم توی اتاق معاینه.

با خانم دکتراحوالپرسی کردم و وقتی موضوع را بهش گفتم، با تعجب منو نگاه کرد، وقتی فهمید از اینکه باردار شدم راضی هستم و دلم می خواد اونو بدنیا بیارم، خنده اش گرفت، ازم خواست روی تخت معاینه دراز بکشم تا با دستگاه سونوگرافی توی مطب مطمئن بشه، بعد از کنترل گفت که حاملگی خیلی تازه اتفاق افتاده و برای اطمینان باید آزمایش بدیم.

بهش گفتم که تست کردم و مطمئنم.

ازش خواستم با همسرم صحبت کنه و قانعش کنه که بارداری برام ضرری نداره، همسرم را صدا زدم ، اومد توی اتاق معاینه و خانم دکتر بارداری منو تائید کرد.

همسرم در خصوص اینکه هنوز جنین تشکیل نشده و این شاید هنوز خوشه بارداری باشه ازش پرسید و اینکه تو شرایط فعلی بارداری برای من ضرر داره و ... می خواست خانم دکتر حرفهاشو تائید کنه.

دلم می خواست قانع بشه، اما اون فردی نبود که آگاهی از روند تشکیل جنین نداشته باشه و...

خانم دکتر بهش گفت اگر تصمیمی داشته باشید من نه به لحاظ مسئولیت حرفه ام نه به لحاظ شرعی نمی تونم دخالتی بکنم.

همسرم گفت که سه تا بچه دوست داره و تنها دلیل نگرانی اش وضعیت جسمی منه و وقتی دکترم بهش اطمینان داد که مشکلی پیش نمی یاد و من را مشتاق و هیجان زده دید، نظرش عوض شد.

خیلی ذوق زده شده بودم.

از مطب اومدیم بیرون، خیلی خوشحال بودم، بچه ها را گذاشته بودیم خونه مادر شوهرم،

وقتی می رفتیم بچه ها را برداریم توی راه لیموی تازه دیدم، داشتم فکر می کردم که برای شروع ویار و هوس کردن هنوز زوده، که همسرم رفت و برام لیمو ترش خرید.

برای بار سوم باردار شده بودم و می رفتم تا خودم را برای یه زندگی پر از فعالیت آماده کنم.

 خاطرات زایمان دخترم(فرزند اول)

خاطرات زایمان پسرم(فرزند دوم)

 

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15850111))</script>)

قصه شب

میگم: "شب بخیر، چشماتونو ببندین تا خوابتون ببره!"

دخترم می گه:"مامان، برامون قصه می خونی!"

(سعی می کنم به قصه شنیدن وقت خواب عادت نکنید، اصلا به هیچ چی عادت نکنین، چون عادت و وابستگی دلتنگ و بی قرارتون میکنه)

اما،تصمیمم عوض میشه و میگم:"

"باشه، اما از رو کتاب نه، یکی از قصه های بچگیمو براتون تعریف میکنم"

دخترم میگه:"آخ جوووون!"

(قصه شنیدن را منم دوست دارم)

میگم:"می دونین! بابابزرگتون هر وقت فرصت می کرد برای من و خاله قصه "کوراوغلو"ی قهرمان را تعریف می کرد و مامان بزرگ هم قصه گنجشکی که با پاهاش میخواست آسمون را نگه داره."

دخترم با هیجان میگه :"چی؟... خب برای ما هم تعریف کن!"

میگم : "می دونین! وقتی من و خاله کوچیک بودیم، یه برنامه بود که ظهرای جمعه از رادیو پخش می شد، اسمش " قصه ظهر جمعه با شما" بود، یه آقایی با صدای گرم قصه میگفت و من عاشق قصه هاش بودم."

دخترم میگه:" چی؟...رادیووووو!"

میگم:"بله!"

روی دختر بزرگمو میکشم، پسرمو که سعی میکنه از جاش بلند شه و بیاد بغلم را دوباره میخوابونم سرجاش و شیشه شیرشو میدم تو دستش، بالش زیر سر دختر کوچولومو که خوابش برده را میکشم عقب تا گردنش اذیت نشه.

میشینم بین تختاتوشون و میگم:

اسم قصه مون "دختران اناره"

دخترم میگه :" خب، بگو..." (کم طاقته)

پسرم شیشه شیر را از دهنش در می یاره و میگه: " انـــــــــــــــــــاره"

میگم:

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود

پسرم میگه:" هیچ کس نبــــــــــــــــــــود" دوباره شیشه شیرشو می ذاره تو دهنش...

ادامه می دم : یه پادشاه و ملکه تو یه سرزمین زندگی می کردن اما بچه نداشتن..."

پسرم میگه : "نداشـــــــــــــــــــــــــــــتن..."

دخترم میگه:" اَه ه ه، اینقدر تکرار نکن تا مامان بتونه قصه شو بگه"

پسرم با عصبانیت یه مک محکم به شیشه شیرش می زنه و میگه : " چی میگی، نگـــــــــــــو... خب!"

دخترم میگه : " مگه نه مامان که نباید تکرار کنه؟"

میگم:"بله دخترم، اما داداشت کوچولوئه، مثل تو بزرگ نیست شما باید باهاش مهربون باشی.."

میگه: " خب... بگو!"

میگم:"یه روز ملکه نذر میکنه که بچه دار بشه و وقتی بچه اش بزرگ شد  به ماهی های دریا روغن و عسل بده"

مکث میکنم و رو به دخترم میگم :" نذر یعنی اینکه دلت یه چیزی را بخواد و نداشته باشی و بگی اگه یه روز اونو داشته باشم، به جاش یه کارخوبی انجام می دم. مثلا تو دلت میخواد بابا برات یه اسباب بازی بخره، نذر میکنی اگه اسباب بازی را خرید اجازه بدی داداشتم ازش استفاده کنه، فهمیدی؟!"

پسرم، شیشه شو از دهنش در میاره و میگه : " بلـــــــــــه"

دخترم میگه :"اوهوم! من الان یه چیزی نذر کردم."

میگم:" لازم نیست نذر کنی، چی می خوای؟"

دخترم میگه :" یه دم پری دریایی! اونوقت میدم داداشم هم پاش کنه!..."

میگم : "خیلی خب، بقیه قصه را گوش کنین!"

دخترم میگه:"باشه،باشه ...بگو"

پسرم میگه:"باشه،...بگــــــــو!"

میگم:" نذر ملکه برآورده میشه، یه پسر به دنیا می یاره و وقتی پسرش بزرگ میشه یاد نذرش میافته، به پسرش میگه نذر کردم به ماهی ها روغن و عسل بدم، بیا این ظرفای عسل و روغن را ببر دریا بریز تا ماهی ها بخورن"

پسرم میگه:" من عسل دوســــــــــــــــت دارم!"

دخترم میگه:" بذار مامان قصه را بگه!"

میگم:"آفرین پسرم، منم عسل دوست دارم!"

پسرم میگه:"عسل خوشمزه است!"

دخترم میگه:"بذار مامان قصه را بگه!"

میگم:" دخترم بذار داداشت هم حرف بزنه، اشکالی نداره، مامانی"

دخترم میگه :" باشه، قصه را بگو!"

پسرم میگه:"قصــــــــــــــــه را بگو!"

میگم:" پسر پادشاه ظرفا را می بره کنار دریا میخواد بریزه تو آب که یهویی یه پیرزن می یاد و میگه داری چی کار میکنی؟ پسر ماجرای نذر ملکه را تعریف میکنه و پیرزن میگه بده اونا را من بخورم و برات یه آرزو کنم، بعد عسلا و روغنا را میخوره..... هام هام هام"

هر دو تاشون می خندن، پسرم با خنده میگم : " هام هام هام"

دخترم میگه :" من از روغن خوشم نمی یاد"

ادامه میدم و میگم :" پیرزن که خوشحال شده آرزو میکنه و گه برو خدا دخترای انار را قسمتت کنه، از این دریا رد شو، از اون کوه بلند برو بالا، از جنگل پر حیوون بگذر تا به باغی برسی که پر از درختای اناره، یه سبد بردار و انار بچین، بعد هم پیرزن میخنده و ناپدید میشه"

یهویی با خودم فکر کردم،ای بابا این پسره که به عهدش وفا نکرد و نذر را شکست که قراره پاداش بگیره، این بد آموزی داره حالا چه جوری جمع و جورش کنم.

بعد میگم: " آدم باید به نذر و عهدش عمل کنه،  اون پسرم هم البته کار درستی نکرد که به حرف مادر ملکه اش عمل نکرد به خاطر همین هم خودشو به خطر انداخت و بی اجازه از دریا رد شد، کم مونده بود تو دریا غرق بشه، از کوه رفت بالا کم مونده بود از کوه بیفته و کم مونده بود تو جنگل حیوونا بهش حمله کنن ولی خب شانس آورد تونست از این خطرا نجات پیدا کنه"

با خودم فکر میکنم:" حالا بهتر شد الان می فهمن که ادم بدون اجازه مامانش نباید جایی بره و به عهدش هم باید وفا کنه"

پسرم خوابش برده.

ادامه میدم و میگم:"پسر میره و میرسه به باغ و یه سبد برمیداره و انار میچینه، همینطوری میره تا به ته باغ میرسه از در که می ره بیرون یهویی یه انار ترک برمیداره و یه دختر خوشگل که لباس نداشته از توش می یاد بیرون و غذا میخواد، پسر غذا نداشته بده دختر میافته  و میمیره"

با خودم فکر میکنم، ای بابا این دختره که لباس نداره، بعدشم افتاده و مرده میخوام توضیح بدم میبینم دخترمم خوابش برده.قصه نصفه می مونه.

پامیشم، چراغ اتاق را خاموش می کنم و میرم بیرون.

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15811293))</script>)

تقویم

تقویم رومیزی، یکی از وسایل پر کاربرد تو زندگی روزمره منه.

از اون تقویم هایی که روزهای هر ماه را یک جا نشون می ده.

آخر هر سال، یک تقویم رومیزی سال جدید را تهیه می کنم و روزهای مهم سال آینده را روی تقویم با ماژیک علامت می زنم.

مثلا

روز تولد عزیزان و دوستانم را با یک دایره سبز و ستاره کوچولو و حرف اول اسمش به انگلیسی کوچولو مشخص می کنم.

سالگرد از دست دادن عزیزان را با یک مثلث دور روز و حرف اول اسم به انگلیسی کوچولو مشخص می کنم.

روزای واکسن بچه ها را با یه دایره دور روز و اسم بچه ها به فارسی و ریز مشخص می کنم.

سالروز عقد و ازدواج و ... را با یه قلب کوچولو و یه دایره دور روز مشخص می کنم.

قرارهای مهم، تاریخ آزمون ها و ... را به اختصار بالای روز به انگلیسی می نویسم.

وقتی برای بچه ها باردار بودم هم هفته به هفته سنشونو حساب می کردم و از قبل روی تقویم می نوشتم مثلا  تو تقویم سال 1391، بالای روز 17 تیر 91 نوشتم 7 یعنی هفته هفتم بارداری پسرم

یا مثلا شروع روزهای حساسم را روی تقویم با فلش رو به پایین مشخص کردم.

یا روزهایی که قراره کنترل هیجانم دست هورمونها باشه با فلش رو به بالا مشخص کردم.

خلاصه اینکه تقویم تو زندگی من نقش خیلی مهمی داره.

 

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15805235))</script>)

اولین تجربه تلخ مدرسه

دختر نازنینم

نمی دونی ازدیروز که برام تعریف کردی با دیدن همکلاسی کوچولوت دلت سوخته، چقدر غمگین شدم.

چند بار خدا رو شکر کردم، شکر کردم به خاطر سلامتی تو و برادر و خواهرت.

گفتی : مامان تو کلاسمون یه دختر کوچولو هست که یه دستش حرکت نمی کنه و دست دیگه اش فقط دو تا انگشت داره، بعد با دستت نشون دادی ( فهمیدم که فقط انگشت میانی و انگشت انگشتری داره)

گفتی : مامان مدادش افتاده بود اونطرف و نمی تونست برداره تا خواستم کمکش کنم خودش مدادشو برداشت.

قلبم به درد اومد.

بعد گفتی : مامان می تونیم براش یه هدیه بخریم؟!

گفتم : دخترم، می دونی که این همکلاسیت معلوله؟

گفتی: بله، اسمش مهناست.

گفتم : خانم معلم در موردش چیزی بهتون گفته؟

گفتی : نه!

گفتم: عزیزم، می دونی که نباید هیچ کسی اذیتش کنه یا بهش بخنده؟!

گفتی : بله مامان

گفتم: آفرین دخترم، یادت باشه هر وقت لازم شد، کمکش کنی.

گفتی: بله

گفتم: دخترم، باید از خدا تشکر کنیم که دست و پای تو و آبجی و داداشت سالمه

گفتی : خداجون تشکر که دست و پا و چشم و گوشم سالمه

گفتم : آفرین، دخترم لازم نیست که برای هدیه خریدن عجله کنی چون ممکنه خودش یا مامانش فکر کنن دلت به حالشون سوخته، بعدا سر یه فرصت این کار را انجام می دیم.

 

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15787159))</script>)

کلاس اولی

کلاس اولی نازنین من

چقدر تو یونیفرم سورمه ای قرمزت خوشگل شدی..

روز اول مدرسه حسابی شیرین زبونی کردی!

بابا ازت فیلم گرفته، وقتی خانوم مدیر سرصف بعد سخنرانی پرسید:کی بلده شعر بخونه؟

دستتو بردی بالا و سرود ملی را خوندی...حسابی بهت افتخار کردم.

یکی دو تا از مامان ها روز دوم مدرسه بهم گفتن که از تو خوششون اومده و دلشون میخواد با دخترشون دوست شی...

عزیزم انگار وقتی موهای بلند و فرفریتو، دو تاگیس می بافم نمی تونی مقنعه سفید خوشگلت را روی سرت نگه داری، یادم باشه بعد از این موهاتو از پشت یه دونه ببافم تا اذیت نشی و مجبور نشی هی مقنعه را روی سرت صاف نگه داری.

کلاس اولی کوچولوی من، نگران نباش لازم نیست همه کتابا و  دفتراتو توی کیفی که از خودت بزرگتره و سنگینتر جا بدی و ببری مدرسه....خانم معلم بهتون برنامه می ده و معلوم می کنه کدوم کتاب مال کدوم روزه.

کلاس اولی کوچولو برای هر پنج تا زنگ تفریحت که شیر کاکائو و کیک گذاشته بودم، میوه هاتم که نصفه خوردی، وقتی اومدی دور دهنت تیره شده بود، شیطونک اولین تجربه خرید مستقل را امروز داشتی، برای خودت یه برش کیک شکلاتی خونگی از بوفه مدرسه خریدی؟!!!

اما چرا نسیه مامانی!!!

نقاشی خانوادمون را خیلی خوشگل کشیدی عزیزم، دست گلت درد نکنه!!!

می دونم که دوستای مهدکودکتونو خیلی دوست داشتی اما بعد از اینم می تونی یه عالمه برای خودت دوست پیدا کنی.

همونطوری که یادت دادم، سلام بده، اسمتو به کسی که دوست داری بگو و بهش لبخند بزن و بگو می خوای با هم دوست بشیم؟!!

خیلی راحته مامانی، البته یادت باشه دوست پیدا کردن راحته، نگه داشتنشون خیلی سخته.

امیدوارم همیشه تو زندگیت خوشحال و موفق باشی عزیزدلم.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15776436))</script>)

بازم بگو

امروز صبح که از خواب بیدار شدی، خندیدی و آرم گفتی : " مامان دوست دارم، تو منو دوست داری؟"

گفتم :" دوسِت دارم"

گفتی : " بازم بگو"

گفتم:"دوسِت دارم"

گفتی:"بازم بگو"

گفتم:"دوسِت دارم پسرم"

گفتی:"آفرین، منم دوست دارم"

                        ساعت شش صبح روز 11 مهر 94 یعنی 2 سال و نه ماهگیت پسرم


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15782499))</script>)

صبح اکثر روزهای من اینطوری شروع میشه

ساعت موبایل 5.30 صبح زنگ خورد، آروم از خواب بلند شدم و اسلایدرشو کشیدم تا صداش قطع بشه. بدون اینکه موهامو شونه کنم، با کش موهامو بالای سرم دم اسب میبندم و از رختخواب پا میشم.

دختر کوچیه آروم تکون میخوره، سه شبه که خوب نخوابیده، داره همزمان چهار تا دندون درمیاره،یه دندون پیشین جانبی از پایین سمت راست و یه دندون پیشین جانبی از بالا سمت چپ با یه آسیاب کوچیک از بالا سمت راست و یه آسیاب کوچک پایین سمت راست...

اسم دندونا را یاد گرفتم،چند تا عکس سرچ کردم و در موردشون یه چیزایی خوندم.

سرش داغه داغه، دستمال نم خنکی که شب روی سرش گذاشته بودم و افتاده بود زمین را برمیدارم میرم طرف لباسشویی و میندازم توش.

شیشه شیر دختر کوچیکه را میشورم و براش شیر درست میکنم و می یارم می ذارم بالای سرش.

لباسای تمیزی که شب آماده کرده بودم و گذاشته بودم روی لبه تخت را بر میدارم .

آروم بغلش میکنم و لباسشو در می یارم،ناله می کنه، محکم به خودم فشارش میدم تا گرمای بدنم، آرومش کنه، آروم تر میشه.

یواش بلند میشم می برمش طرف دستشویی، تنه اش را میندازم روی دست راستم  و با دست چپم شیر آب را باز میکنم و پایین تنه اش را می شورم.

گریه میکنه، بازم می چسبونمش به بغلم و می یام طرف اتاق. خشکش میکنم ... پوشکشو می بندم ولباساشو می پوشونم ...شیشه شیر را میذارم تو دهنش تا بخوره تند تند شروع میکنه به مک شدن و خوابش می بره.

حواسم هست که نه خودش و  نه دختر بزرگه و پسر وسطی ام از خواب بلند نشن...و لباسایی که از تنش در آوردم را می برم می ندازم تو لباسشویی.

ساعت 5 و 45 دقیقه شده.

دختر بزرگه عمیق خوابیده و پسر وسطی تو خواب تکون میخوره، می رم لباسای پسر وسطی را از رو لبه تخت می یارم، قبل از اینکه تکونش بدم شیشه شیر پسر وسطی را هم می شورم و براش شیر درست میکنم، می یام بالای سرش و آروم بغلش میکنم...

چشماشو با غرغر آروم باز میکنه!

آروم میگم:"سلام پسرم، صبح بخیر" چشماشو باز میکنه، انگار متعهده که جوابمو بده، میگه :" سلام ماما" پوزخند می زنه، چال زنخدونش معلوم میشه. از اینکارش خوشم میاد.بعدچشماشو محکم می بنده، آروم لباساشو در می یارم ..... با غر غر می گه : " نه! نه! ماما! درنیار! "

و همینطوری که به بغلم چسبوندمش،یواش بلند میشم می برمش طرف دستشویی ، تنه اش را میندازم روی دست راستم، سنگینیش دستمو اذیت میکنه ولی عادت کردم و با دست چپم شیر آب را باز میکنم، ووووول می خوره، محکم نگهش میدارم و پایین تنه اش را می شورم. تکون میخوره که خودشو خلاص کنه، محکم نگهش می دارم که نکنه بیفته زمین، می یام تو اتاق، تو اون فاصله عین بچه گربه که میخواد در بره خودشو می چرخونه منم محکم می چسبونمش به سینه ام، تسلیم میشه، می آییم تو اتاق بلوز تمیز را تنش میکنم، براش پوشک می بندم، موقع بستن هی چپ و راست میشه و میخنده : " نه! نه! ماما! پوووشک نبند! " ...

با خودم فکر میکنم یه چند روز که تعطیل بشم، از پوشک بازش میکنم.

بعد آروم سرشو می ذارم روی بالشت و شیشه شو میدم تو دستش! شیر توی شیشه را هورت میکشه و زودی تموم میکنه و چشماش بسته میشه و چرت میزنه.

ساعت شده 6 و 10 دقیقه.

می رم بالای سر دختر بزرگه و آروم میگم :"عزیزم! پرنسسم، دخترم بلند شو"

تکون نمی خوره. دوباره میگم :" دخترم! مامان پاشو!"

میرم آشپزخونه و لباسای پسر وسطی را هم میندازم توی لباسشویی. کتری آب جوش را پر میکنم میذارم روی گاز و دوباره بر میگردم بالای سر دختر بزرگم میگم ::"پرنسسم! دخترم بلند شو" بعد میرم طرف دستشویی و دستامو می شورم و دندونامو مسواک می زنم.

برمیگردم می رم بالای سر دختر بزرگه و اینبار با لحن جدی و تهدید آمیز میگم :" خانمی بلند شو! "

کرم پودر را به جای میزآرایش گذاشتم رو قفسه دوم کتابخونه تا دستشون بهش نرسه، برش میدارم و دوباره میرم تا جلوی آینه دستشویی به صورت بمالم. در حین رفتن دوباره میرم بالای سر شانلی م اینبار با لحن مهربون میگم : " پرنسسم، دختر نازم بلند شو!" بعد راهمو میکشم میرم طرف دستشویی.

کرم پودر را روی صورتم پخش میکنم و صورتمو عقب جلو میکنم تا ببینم طبیعی به نظر میرسه یا نه ؟

دوباره برمیگردم تا رژ گونه صورتی کمرنگی که همین اواخر گرفتم را ببرم و روی گونه هام بمالم .

" دخترم! مامانی پاشو!" اما انگا خودمم مطمئن نیستم که الان وقت پا شدن شه! شاید خودشم اینو میدنه یا عین باباش خوابش سنگینه!

رژگونه را تند تند روی ابرو و کنار بینی می مالم و برمیگردم.

"  خانمی بلند شو! "

می رم چایی دم میکنم و ...

دختر بزرگه را بغل می گیرم، بوسش میکنم و میگم مامان جون پاشو برو دستشویی ، چشماشو باز میکنه و خواب آلود میگه:" خسته ام، تو بغلم کن ببر..."

ساعت 6 و 30

بغلش میکنم می برم دم در دستشویی ، میذارمش پایین، دمپایی هاشو بی حوصله می پوشه و میگه"" همینجا وایستا، نرو... می ترسم" . می گم : " باشه، برو همینجا وایستادم مامان جان"

می یاد و دستاشو میشوره و  خودشو می ندازه رو مبل کنار تلویزیون میگه :" لطفا کارتون می زنی!تماشا کنم..."

تلویزیون را روشن میکنم و می رم سراغ لقمه هایی که قد انگشت کوچیکم از شب براش درست کردم و گذاشتم توی یه ظرف دربسته تو یخچال تا نونش خشک نشه، تو بشقاب می ذارم و می یارم می ذارم روی میز جلوی مبلی که لم داده، میگه :" آب هم برام بیار، خنک باشه لطفا!" براش اب می یارم. 

با عجله می رم لباسایی که شب آماده کردم برای امروزش را می یارم و میگم یه لحظه پاشو لباساتو عوض کنم.

پا میشه و درحالیکه سرش طرف تلویزیونه اجازه میده تا لباساشو عوض کنم.کارمون که تموم میشه زود میشنه تا کارتون تماشا کنه. بهش می گم:"مامان جون صبحانتو بخور!" .می رم لباسایی که ازتنش درآوردم را می برم ،می ندازم تو لباسشویی، بعد هم برس و ظرف کشهای پلاستیکی رنگیشو بر می دارم و میام میشینم رو مبل بغل دستش.... کشایی که قبلا به گیساش بسته ام را باز میکنم بعد تند تند بافت موهاشو باز میکنم و شروع میکنم به برس زدن موهای فرفریش...

اونم شروع می کنه به نق زدن و میگه :" دردم می یاد..." در حالیکه دارم موهاشو برس می زنم میگم :" مامان جون اگه نذاری موهاتو برس بزنم، مجبوری نامرتب بری مهد کودک، تازه موهات تو هم گیر میکنن مجبور میشم کوتاهشون کنم، دوست داری کوتاه کنیم مثل موهای پسر وسطی تا راحت بشی؟ ..."

همیشه با شنیدن این توضیح قانع میشه و میگه :" نه! " و دست از نق زدن برمی داره و لقمه اشو گاز می زنه و کارتون تماشا میکنه...

ساعت 7 شده... زیر گاز را خاموش میکنم و برای خودم یه فنجون چایی میریزم و می ذارم روی میز تا قابل خوردن بشه.

کیف بچه ها را بر میدارم می یارم تو آشپزخونه...

پلاستیک تغذیه مهدکودک بچه ها را که از شب آماده کردم از یخچال بر می دارم، تو کیسه فریزر تغذیه دختر کوچیکه ظرف کوچولوی ناهار پایین، روش یه ظرف میوه که میوه هاش را خرد کردم، روی آن ظرف فرنی، بعضی وقتا ژله میذارم به جاش ، کنارش هم یه تخم مرغ آبپز برای صبحانه اش، کیسه را به زور گره می زنم و می ذارم تو کیف رزا..!

توکیسه فریزر تغذیه پسر وسطی ، یه تخم مرغ آبپز که گاهی وقتا دو تا هم می ذارم با یه شیر موز و یه بسته کیک بعضی وقتا یه بسته بیسکویت و ظرف میوه اش هست، در پلاستیک را راحت گره می زنم، می ذارم تو کیف آتیلا.. ناهار بر عهده مهدکودکه!

تو کیسه فریزر تغذیه دختر بزرگه، علیرغم اینکه تغذیه و ناهار بر عهده مهدکودکه یه شیرموز با یه بسته بیسکویت و بعضی وقتا کیک می ذارم، در کیسه را گره نمیزنم چون شانلی نمی تونه گره را باز کنه، می ذارم تو کیف شانلی..!

لقمه ای که برای صبحونه خودم از شب درست کردم و گذاشتم تو کیسه فریزر بر می دارم و باعجله می ذارم توی کیفم...

ساعت را نگاه میکنم 7 و 10 دقیقه است...

دیرم شده!

چایی هم سرد شده، خالیش میکنم تو ظرفشویی وفنجون را آب میکشم می ذارم تو جا ظرفی...

با عجله کیفا را می ذارم نزدیک در، کیسه آشغال دستشویی و آشغال آشپزخونه را تو کیسه تمیز بزرگ تری یکی میکنم و گره می زنم و می یارم می ذارم نزدیک در...

می گم : " دخترم پاشو برو کفشاتو بپوش مامانی"

میگه :" مامان جون بذار کارتونم تموم بشه بعد"

میگم : "نه مامانی ظهر دوباره تکرارشو میده، زود باش دیرمون میشه."

میگه : " میتونم مداد شمعایی که تازه خریدم با برچسابمو ببرم مهدکودک به آیلین نشون بدم."

میگم : " نه مامانی، قدغنه!"

میگه:"لطفا!!!!"

میگم : " باشه ولی دقت کن که مداد شمعی هاتو نشکنی و گمشون نکنی" معمولا مداد یا مداد شمعیهاش را یا میشکنه یا گم می کنه...

خوشحال میشه و درحالیکه داره از قفسه پایین کتابخونه که برای وسایل اون خالی کردم مداد شمعی هاشو با یه دفتر نقاشی و برچسب و ... بر میداره میگه :" فقط به ایلین اجازه میدم از مدادام استفاده کنه به بقیه اجازه نمی دم...!"

میگم:" مامانی، به دوستات بگو بچه ها بیایین تو دفتر من با هم نقاشی بکشیم ، مثل همیشه، تا هم نقاشی هاشون یادگاری بمونه هم وسایلت پخش وپلا نشه."

مقنعه ام را هم سرم کردم، آروم دختر کوچیکه را می ذارم تو carier و کمربندشو میبندم. هنوز خوابه!

میگم :"دخترم برو کفشاتو بپوش آروم برو پایین تا من بچه ها را بیارم."

میگه :"می ترسم.."

میگم از چی:" از مومیایی...!"

میگم : " باشه وایستا با هم بریم..."

تو ذهنم دارم مرور می کنم که بعد از ظهر براش در مورد مومیایی

توضیح بدم  و یادم باشه اون کارتونی که باعث ترسش شده را دیگه نذارم ببینه...

سوییچ را برمیدارم، در را باز میکنم و میگم:" دخترم بریم!"

carier دختر کوچیکه را می گیرم تو دست چپم و با دست راستم کیسه اشغال را بر می دارم ،دمپایی می پوشم. اشغالا را میذارم بیرون، اینجا اشغالی صبح ها میاد...

در ماشین را باز میکنم و  دختر کوچیکه را میذارم تو ماشین، دختر بزرگه هم از اون ور میشه روی صندلیش، به زور در را میبندم دو تا صندلی با یه Carier به زور پشت جا میشه، موقع بستن دختر کوچیکه از خواب بیدار میشه، در را قفل میکنم میرم بالا ، پسر وسطی  را تو خواب بغل میکنم و با بقیه کیفا می یارم، کفشامو می پوشم ، در را پشت سرم به زور می بندم.... در ماشین را باز میکنم و پسر وسطی را می ذارم روی صندلیش، از خواب بیدار میشه و تکون میخوره، دختر بزرگه غر غر میکنه و میگه: " خودتو نزن به من !" پسر وسطی میگه : " اااااالی جون" و دوباره خوابش می بره...ماشین را روشن میکنم و حرکت میکنیم... احساس گرمای شدید میکنم...

روی صورتم دونه های عرق نشسته... پاکش نمیکنم، وقت نیست...!

می گم:" پرنسس!" میگه : "حاضر!" میگم:"دختر کوچیکه!" دختر بزرگه صداشو نازک می کنه می گه : " حاضر!" میگم : "پسر وسطی!" دختر بزرگه می گه : "حااااااااااضر" صداش با صدای خواب آلوده پسر وسطی قاطی میشه... همینطوری اسامی را می شمرم... نزدیک مهد کودک دختر بزرگه می رسیم. ماشین را نگه می دارم و می رم از ماشین پیاده اش می کنم، کیفشو می گیرم دست چپم و با دست راستم کمکش می کنم پیاده شه، بعضی وقتا میخواد که تا دم در مهد بغلش کنم، امروز نخواست...! در را قفل میکنم.

از روی جوب رد می شیم و می ریم تو پیاده رو، می چرخه و به صدای دوستش اسمشو داد می زنه ... دختر بزرگه جواب می ده و شروع میکنه به معرفی کردن اون به من، لبخند می زنم و به دوستش میگم سلام... ، بابای دوستش هم اونجاست نگاهش نمی کنم،با خدمات مهد سلام و احوالپرسی می کنم... دختر بزرگه میشینه روی صندلی جلوی در تا کفاشو در بیارم .خم میشم کفشاشو در می یارم شروع میکنه برای تعیین جا توی جاکفشی! میگه:" اونور نذار نه اینور اینجا بذار..."

کیفشو می دم دستش و میگم خداحافظ، از پله ها به دو می یام پایین...بیرون همه چی آرومه، سوار ماشین میشم و می رم طرف مهد کودک رزا و آتیلا....

تو راه شروع می کنم به شمردن با صدای بلند : "  1.2.3.4و...." میخوام شمردن را یاد بگیرن ، بعضی وقتا شعر الفبا را براشون می خونم،  بعضی وقتها هم کلماتی که تو سی دی بالا بلا هست را دوبار تکرار میکنم تا دایره لغاتشون زیاد بشه....بعضی وقتا هم بعضی از شعرای مهدکودک را که یه کمی حفظ کردم... می خونم ....که اونجور مواقع پسر بزرگه دخالت می کنه و اسممو صدا می زنه و میگه:"سرمه! نخون! نخون سرمه"

می گم:" باشه، تو بخون" شروع می کنه به خوندن.

می رسیم جلوی مهد کودک کوچولوها که نزدیک محل کارمه، ماشین اکثر همکارانم جلوی در پارک شده،پیاده میشم  جلوی در مهدکودک، کفاشمو در می یارم ، لبخند می زنم و دختر کوچیکه را با کیفش می برم تو کلاس شیر خوار، در حین رد شدن به خانم مدیر و مربی ها سلام می کنم با خانم مربی دختر کوچیکه احوالپرسی میکنم و بابت زحمتهایی که میکشه ازش تشکر می کنم و برمیگردم، پسروسطی را با کیفش بغل می کنم می رم طرف سالن که بچه ها روی صندلی های پلاستیکی کوچولوی رنگی نشستن جلوی تلویزیون تا وقت صبحانشون برسه...خانم مربیشون پسر وسطی را از بغلم می گیره و جلوی روی من بوسش میکنه و میگه:" خداحافظ مامان جون شما برین..." ازش تشکر میکنم و میخوام که خودشو اذیت نکنه، پسر وسطی سنگینه، اونو از بغلش بذاره روی یکی از صندلیها....

موقع برگشتن با خانم مدیر که دختر جوونیه و دوست یکی از دوستانمه دوباره با لبخند احوالپرسی و خداحافظی می کنم...

ماشین را روشن می کنم می رم طرف پارکینگ اداره، با سرم به کادر نگهبانی جلوی در سلام می دم. توی پارکینگ جای خالی نمونده، گوشه های حیاط هم پر از ماشینه، فقط می مونه وسط حیاط و محل رد شدن ماشینایی که میخوان برن تو پارکینگ یا اونجا در بیان، کنار یکی دو تاماشینی که مثل من جا پیدا نکردن و اونجا پارک کردن، پارک میکنم و می رم تا برای ثبت ورود از جلوی در نگهبانی انگشت بزنم.

آروم به اونایی که تو اتاقک اطلاعات نشستن سلام میدم، جواب سلام می دن، یکیشون میگه:" خانم مهندس، ماشینتونو جای بدی پارک کردین، میزننش" سرمو تکون می دم و می گم: " جای دیگه ای نبود، به هرحال ببخشید..."

بعضی از همکارا هنوز تو حیاط روی نیمکتهای کنار چمنها نشستن و نرفتن تو اتاقشون، این گروه ها به نظم زیاد جالب نیستن، معمولا افرادی را که رد میشن ارزیابی می کنن.

قدمها مو سریع میکنم و سعی میکنم زودتر خودمو به ساختمون محل کارم برسونم. تو راه به بعضی از چهره های آشنا که رود رو در می آییم، لبخند می زنم، وارد راهرو می شم، هنوز ارباب رجوعی برای هیچ کدوم از اتاقها نیومده،معمولا از ساعت نه به بعد صندلیهای تو راهروی واحد ما پر میشه. در اکثر اتاقا هنوز بسته است.

می رم طرف اتاقمون، خدمات واح در اتاق را قبلا باز کرده... آروم دو تا تقه به در می زنم، شاید حاج خانم تو اتاق باشه، آروم در را باز میکنم و پشت سرم می بندم، نیومده هنوز... کیفمو می ذارم روی میزکوچیک کنار میز اصلی... میشینم روی صندلی، هنوز اول صبحه ولی من چقدر خسته شدم... به ساعت دیواری نگاه می کنم...ساعت 8 با یک ربع تاخیر رسیدم ... تو ذهنم حساب می کنم که می تونم از یک ساعت پاس شیردهی که ظهر می تونم زودتر برم، این یک ربع را کم کنم....

دکمه پاور کامپیوتر را فشار می دم...

صبح اکثر روزای من اینطوری شروع میشه.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15677109))</script>)

پیش بینی مکالمه روزمره

بازم این گوشی شارژش تموم شده ! گوشی را به شارژر وصل می کنم و می گم : دخترم ، بعد از اینکه بازیت تموم شد ،  حتماGame را ببند تا شارژ گوشی تموم نشه !

این یکی از مکالمات روزمره من و دخترمه !

گوشی را تو دستش گرفته و در حالیکه سرشو کمی به چپ خم کرده و یه لبخند مصنوعی رو لبش داره و چشماشو تنگ کرده (شایدم تو خیال خودش خمار!) می گه : مامان ، می تونم با گوشیت Game بازی کنم !

با خودم فکر میکنم بهتره یه شرطی براش بذارم ، می گم ، بله ، ولی Game جدید نصب نکن !

با عجله میگه : باشه و می دوه می ره میشینه یه گوشه !

این یکی از کارهای روزمره من و دخترمه !

چشماش برق می زنه ، با خوشحالی و کمی تردید ، می گه :

مامان می تونم یه Game جدید ایستال (Instal) کنم ؟!

می گم : نه ! می گه : لفا (لطفا)... همیشه تو اینجور مواقع فکر می کنم برای تقویت استفاده از کلمات مودبانه باید خواسته شو قبول کنم ،  ولی بهتره یه شرط براش بذارم.

می گم ، باشه ، نصب کن اما Game سنگین نباشه !

با عجله جواب می ده ، باشه! و می دوه می ره میشینه یه گوشه !

این یکی از کارهای روزمره من و دخترمه !

یاد گرفته از روی گوشی می ره تو "بازار " و برای خودش Game دانلود می کنه و نصب میکنه .

یکی ، دوبار Wifi گوشی را بستم .

متعجب اومد پیشم و پرسید :مامان ، چرا نمی شه Game نصب کنم ؟

معمولا سعی میکنم سوالاشو درست جواب بدم.

گوشی را از دستش می گیرم ، میرم تو تنظیمات و Wifi را باز میکنم و می گم ، اینجا را بسته بودم تا شما نتونی از اینترنت بازی نصب کنی ...

با لحن متعجب می پرسه : چرا...

میگم :آخه Game سنگین نصب می کنی ، گوشی شارژش تموم میشه .(معمولا چند تا game را همزمان اجرا میکنه و از هیچکدوم خارج نمیشه )

میگه : Game سنگین دیگه نصب نمی کنم .

یکی ، دوبار که Wifi را بستم تا با Game هاییکه نصب شده بازی کنه ، با خوشحالی اومد و نشونم داد که یاد گرفته بازش کنه.

(معمولا چک می کنم و Game هایی که بدردش نمی خوره را تند تند ، پاک می کنم )

مامان می تونی ، برای کیتی یک کیک درست کنی ؟ .. مامان می تونی ، یه سگ کوچولو برام بخری ؟.. مامان می تونی ،پازل پونی را درست کنی ؟.. مامان می تونی غذای این قورباغه را ببری ، بندازی تو دهنش ؟.. مامان می تونی تواین مزرعه کار کنی تا من یه گاو برای خودم بخرم ؟.. مامان می تونی یه ماهی برای آکواریومم بخری ؟ ... میتونی بدو بدو روی ریل قطار بدوی تا پلیس نونه بگیرتت ؟...

می گم : نه دخترم ، من نمی خوام بازی کنم ، شما میخوای !

دیروز با لحن پشیمون اومده سراغم و می گه : مامان ، اون سبت (آیکون سبد بازار ) را حذف کن تا مندیگه  نتونم Game نصب کنم .

می پرسم : چی شده ؟ گوشی را بده ببینم .

گوشی را می ده دستم ،  برنامه نصب کرده ، گوشی هنگ کرده.

می گم ، برنامه سنگین نصب کردی ، گوشی هنگ کرده ، بعد برای اینکه متوجه نشه ، یواشکی دکمه Power Off را فشار میدم و گوشی را روشن و خاموش می کنم .

وقتی می بینه ، گوشی سالمه ، با خوشحالی می گه اهان فهمیدم ، Game های سخت ، سنگینن !

مامان ، می تونم یه Game آسون نصب کنم !

مطمئنم این بعد از این یکی از مکالمات روزمره ما خواهد بود.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(12980405))</script>)

کفش سیندرلا

دیروز دخترم ، می خواست به سیندرلای خیالی کمک کنه تا بره مهمونی پرنس .

یه عالمه تور صورتی اورد و بعد از کلی کلنجار رفتن ، پیچید دور خودش ، گفت خودمم میخوام با سیندرلا برم مهمونی ، فرشته برای سیندرلا لباس خوشگل می دوزه.

بعد یه کم چرخید و رقصید و گفت مامان ساعتو نگاه کن ، ساعت چنده؟

گفتم : دوازده شبه ، به سیندرلا بگو زود برگرده خونشون!

دیدم نشسته رو زمین ، دستاشو تکون می ده .

گفتم داری چی کار میکنی؟

میگه دارم کفشای سیندرلا را تو پاش محکم می کنم ، موقع دویدن از پاش در نیاد !


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(12972889))</script>)

فصل نو

این روزا بد جوری به دوستم که سه قلو داره حسودیم میشه!


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(12970933))</script>)

خاطره زایمان پسرم

صبح خیلی زود از خواب بلند شدم .

گشنه ام بود. برای خودم املت درست کردم و خوردم. بعدش یادم افتاد که نباید چیزی می خوردم. برای ساعت نه صبح وقت عمل سزارین داشتم. بعد با خودم فکر کردم که تو این چهار پنج ساعت باقی مونده غذا هضم میشه.

ساک وسایل خودم و نی نی آماده بود . یه بار دیگه چک کردم که چیزی از قلم نیفته .

رفتم دوش گرفتم و صبحونه برای همسرم و دخترم اماده کردم.

بیدارشون کردم تا صبحونه بخورن .

دخترم طبق معمول از صبحونه خوردن طفره میرفت . لباساشوعوض کردم . موهای فرفری بلندشو به سختی برس زدم   هی سرشو تکون تکون می داد و شیطونی می کرد

با اصرار می خواست که یه خرس بنفش کوچولو و بادکنک صورتی که شکل قلب بود را با خودش بیاره بیمارستان می گفت واسه نی نی مون می برم تا باهاش بازی کنه.

اخرین باری که برای معاینه رفته بودم مطب دخترم را هم بردم و بهش گفتم این خانم دکتر تو را بدنیا اورده و حالا قراره داداشتم بدنیا بیاره

جلوی بیمارستان که رسیدیم دخترم به من گفت که من می دونم خانم دکتر منو تواین بیمارستان از شکمش بدنیا اورده و داده به تو حالا می ریم داداشمم بدنیا بیاره.

نمی دونم چرا این فکر را کرده بود  می دونست که نی نی تو شکم منه... شاید به خاطر اینکه تو مطب بهش گفته بودم این خانوم دکتر تو را بدنیا اورده !

به مامان و مامان همسرم گفته بودم ساعت سه بعد از ظهر قراره عمل بشم. از اینکه همه چی مرتب باشه و همه موقعی بیان که نی نی  بدنیا اومده خوشم می اومد. راستش دوست نداشتم به غیر از همسرم کسی موقع سزارین منتظر و نگران باشه.

بعد از پذیرش تو بیمارستان اتاقمونو تحویل دادن ،همسرم وسایل را توی کمد اتاق جابجا کرد و من رفتم که لباسامو عوض کنم دخترم یه ذره استرس داشت ویه گوشه پشت به من نشست بود و داشت game بازی می کرد و خودشو بی تفاوت نشون می داد. پرستار که اومد تو اتاقو گفت از اتاق عمل تو را خواستن خانوم دکترت منتظره  خواستم با دخترم خداحافظی کنم یه ذره به حالت قهر با عجله خداحافظی کرد و خودشو مشغول نشون داد.

با همسرم و دخترم و پرستار تا در اسانسور رفتیم و ازشون خداحافظی کردم .

تو اتاق عمل ،خانم دکترمو که دیدم خوشحال شدم،اینبار چون مراحل عمل را می دونستم یه ذره می ترسیدم .

قبل عمل هرکاری کردم حلقه ام از دستم در نیومد،تو اتاق عمل کادر اتاق عمل هم تلاش کردند و نتونستن حلقه ام را دربیارن خانم دکترم گفت که مجبورن به جای کاتر  اخر سر بخیه بزنن و گفت که نگران نباش خیلی ریز می زنیم از همونایی که می گن لیزری

 یه ماما با خانم دکتر داشت دست می شست و متخصص بیهوشی هم با تکنسین اتاق عمل می خواست منو بی حس  کنه.

ازم خواستن که روی تخت بشینم و شکمم را تا می تونم تو بکشم با خودم فکر می کردم که از تزریق خواهم ترسید که متخصص بیهوشی شروع کرد به تمجید کردن از همکاریم و اینکه چقدر خوب نشستم و همین الان بی حس می شم  بعد تکنسین اتاق عمل ازم خواست با کمک اون دراز بکشم.

عین دفعه قبل پاهام سنگین شد و پرده سبز را جلوی صورتم کشیدن به خانم دکتر گفتم من هنوز حس دارم هنوز شروع نکنین

خندیدن و گفتن باشه وقتی بی حس شدی شروع می کنیم

حالت تهوع داشتم  متخصص بیهوشی ازم پرسید که نمی ترسی خانم دکترم بهش گفت که بچه دوممه اونم به شوخی شروع کرد به خوندن یه اواز و به من گفت نگران نباش و به خانم دکتر گفت که می تونه شروع کنه  حالت تهوع داشتم و به تکنسین اتاق عمل گفتم حالم داره بهم می خوره اونم تا ظرف بگیره دم دهنم  حالم بهم خورد و اونم شروع کرد به حرف زدن که وای ریخت رو کفشم  گفتم معذرت میخوام  اونم با خنده گفت شوخی کردم خیلی پرحرف بود .

حس میکردم شکممو دارن تکون میدن داشتم فکر می کردم که الان دارن چی کار می کنن حس کردم سینه ام داره سرد میشه و نفسم داره سنگین میشه  سعی کردم بالای سرمو و دستگاه را نگاه کنم به تکنسین بالای سرم  که مشغول تعریف کردن خاطره برای بقیه بود گفتم سینه ام سنگین شده

با خونسردی گفت نترس و از جیب روپوشش یه امپول دراورد و توی سرمم تزریق کرد

 خانم دکترم گفت بچه را در اوردیم چه پسر خوشگلی یه خانوم دیگه ای تو اتاق عمل اومد و گفت حالا میخواییم بچه تو به گریه بندازیم تکنسین بیهوشی گفت میخواییم بزنیمش اجازه میدی صدای گریه نی نی بلند شد و بعد نی نی را اورد نزدیکم صورتش یه کم بنظرم کبود بود و دماغش پهن و و دهنش گشاد بود و موهای سیاهش چسبیده بود بهم انگار روی صورتش پودر پاشیده بودن اوردن نزدیکم من صورتمو به صورتش چسبوندم  اروم بهش گفتم عزیزم پسرم گریه نکن مامان جالب بود یه لحظه گریه شو قطع کرد بعد دوباره شروع کرد به گریه کردن حس بی نظیری بود تکنسین اتاق عمل با خنده گفت نوک دماغت پودر بچه مالیده خانم دکتر گفت سرویکسه پودر بچه نیست

عمل تموم شد خانم دکترم بهم تبریک گفت  و گفت که داره می ره و همه چیز روبراهه و برای ویزیتم بر می گرده  منو بردن تو ریکاوری یه ذره بی حال بودم دلم میخواست زود برم تو اتاقم توی بخش

وقتی بردنم تو اتاق و از روی برانکارد گذاشتنم رو تخت هنوز پاهام بی حس بود خیلی خسته بودم و حالت تهوع داشتم

همسرم خیلی خوشحال بود و چشماش می خندید .

مامان و مامان همسرم و خواهرم خوشحال ولی نگران منتظرم بودن  دخترم بغل پدر همسرم بود و وقتی منو دید بدو بدو کنار خت اومد بیحال بودم و اونم مضطرب بود داد زد مامان  وقتی حالمو دید بدو بدو برگشت پیش پدربزرگش و ازش خواست که از اتاق برن بیرون

پرستار فشارمو کنترل کرد و به همسرم گفت که فشارش خیلی پایینه و نمیتونیم مسکن بهش بزنیم میره تو شوک

دردم هر لحظه بیشتر میشد و تهوع اذیتم میکرد

نینی  را اوردن شیر بدم خیلی بامزه بود و قیافش کاملا داد میزد که یه پسر بچه است

خواهرم نینی را روی سینه ام گرفت و اروم دهنشو اورد نزدیک تا مک بزنه وشیر بخوره

کوچولو کوچولو مک میزد

بهم گفتن که تا چهارساعت زیر سرت نباید بالش باشه و سرتو نباید بلند کنی

فشارم همچنان پایین بود و دردم هر لحظه بیشتر می شد

طرفای عصر فشارم کمی بهتر شد و مسکن که بهم زدن خوابم برد

بیدار که شدم حالت تهوعم بهتر شده بود

دلم میخواست بلند شم و راه برم

کمک کردن اروم از تخت پایین اومدم حالم خیلی بهتر شده بود

قردای اونروز هم مرخص شدم

خداروشکر پسرم سالمه

الان دو ماه و نیمشه

خاطره زایمان دخترم


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(12390833))</script>)

انتظار

حس وحال خوبی دارم، بر خلاف زمانیکه برای دخترم باردار بودم ،اونروزا اونقدر تهوع داشتم که دیگه یادم رفته بود یه روز عادی چطوری شروع میشه ، اما این روزا اینطوری نیستم...

اونروز رفتم برای چکآپ ماهیانه پیش دکترم و برام سونو گرافی نوشت ، با عجله رفتم سونوگرافی ، یه ذره استرس داشتم ، دکتر بهم گفت که همه چی مرتبه و بچه هم سالمه ، خوشحال شدم ، پرسیدم جنسیتش مشخص شده یا هنوز زوده باید یکی دو هفته دیگه هم صبر کنم؟

خندید و گفت : هنوز خیلی کوچولوئه ، بذار ببینم می تونم برای چیزی پیدا کنم یا نه ؟

بعد مونیتور را چرخوند طرف من و گفت : پسره ...

خیلی خوشحال شدم...همسرم هم خوشحال شد... دخترم دلش می خواست نی نی دختر باشه ، تا بهش اجازه بده رژ لب بزنه ...بهش که گفتم نی نی مون پسره گفت نه دختره ،مجبور شدم بهش بگم اون داداشته تا قانع بشه ،الان هر روز می یاد و بغلم می کنه و از رو شکمم نی نی رو بوس می کنه...

پسرم زمستون به دنیا می یاد...

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(9885692))</script>)

تولد سی و یک سالگی

سی ویک ساله شدن ، خیلی راحتتر از سی ساله شدنه...

البته یه چیزی هم هست ، اونم اینکه ، آدم هر چی بزرگتر میشه ،راحتتر می تونه با مسائل روبرو بشه...


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(9283453))</script>)

سرسره

دخترم ،با خمیر رنگیاش ، النگو درست کرده بود ، انداخته بود دور دستای باباش .

یه لحظه خنده ام گرفت ، النگوهای خمیری سبز و قرمز و زرد ...

منو که دید با خوشحالی گفت :" مامان ببین النگو درست کردم ، خوشــــــــــــگله"

 گفتم:" آره عزیز دلم ، خوشگله ،بیا مامان ، لباساتو عوض کنم بریم پارک ، موهاتم خوشگل ببندم "

از خوشحالی جیغ زد و گفت:" می ریم پارک، آقا پسر ، دختر خانم، داره ، سرسره بازی می کنه"

تو مسیر رفتنمون به پارک ، تو یه سینما فیلم "ورود آقایان ممنوع"  پخش می شد ،همسرم گفت :"بریم سینما ؟ "، گفتم :" شانی را چیکار کنیم ؟ بذاریمش پیش مامان؟"

با تردید گفت:"اگه با خودمون ببریم اذیت می کنه..."

دخترم از پشت داد زد: "شانی اذیت نمی کنه ، ببریمش ، اذیت نمی کنه"

خندیدیم.

ماشینو انداختیم تو پارکینگ ، رفتیم طرف سینما ...

آخرین سیانس شروع شده بود ، منصرف شدیم ، برگشتیم، رفتیم پارک...

تا رسیدیم دخترم با خوشحالی دوید طرف سرسره ، بغلش کردم گذاشتم روی یه سرسره ، بچه ها سر میخوردن و جیغ می کشیدن،یکی دوبار دخترم را سر دادم ولی حواسش به بچه هایی بود که برعکس از سرسره بالا می رفتن و سر می خوردن.

پسر شش هفت ساله ای که رو سرسره بغلی سر می خورد ، یهویی شانی را گرفت بغلش و تا من واکنش نشون بدم سرخورد پایین...

دخترم از خوشحالی جیغ کشید وگفت :" مامان، آقا پسر شانی را گرفت ، ســـــــــــر خورد ....."

خنده ام گرفت.

شانی یه طوری به پسره نگاه می کرد انگار قهرمان زندگیشه.

اینبار دیگه دخترم از سر خوردن نمی ترسید ، تا می نشوندیمش رو سرسره ، خودش با جیغ سر می خورد می یومد پایین...

ولی چشماش دنبال آقا پسر بود....


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(7315270))</script>)

Twilight

گرمای هوا کلافه کننده بود ،سرعت کولر را بیشتر کردم و لیوان پر از یخ و نوشابه را گذاشتم کنار دست همسرم ، سرشو با لبخند از رو تبلتش بلند کرد ... هنوز چشمش به صفحه بود ،گفت : دستت درد نکنه عزیزم ... یکم مکث کرد و گفت :بیا ببین ، اینا همکلاسیهای دوره دبیرستانم هستند ، بعد یه عکسی را از فیس بوک نشونم داد.... با سرعت دنبال چهره آشنای همسرم گشتم و زود گفتم :این تویی !

با خنده گفت : آره ، منم! ... هر دو خندیدیم .

کنترل تلویزیونو برداشتم و رفتم رو ام بی سی پرشیا ببینم داره چه فیلمی پخش می کنه ...

یکم از لیوانم نوشابه خوردم و... وااااو ، آخ جون Twilight !

با خوشحالی گفتم :  Twilight‌می ده ،

همسرم سرشو بلند کرد و یه نگاه به تلویزیون انداخت و گفت : ببینم مگه اینو ندیدی ؟

با عجله گفتم : نه من قسمت یک و سه شو  دیدم ، انگاراین قسمت دومشه. موهای جیکوب هنوز بلنده !!!

با لبخند سرشو انداخت پایین و دوباره مشغول شد.

کل ماجرای گرگ و میش (Twilight) اینجوریه که :

 بلا دختر گوشه گیریه،  که وقتی 17 ساله میشه از پیش مادرش به شهر فورکز می یاد تا با پدرش که پلیسه ، زندگی کنه .

 تو مدرسه ،  نگاه نافذ و توجه بیش از حد پسر جوانی به نام ادوارد به بلا ، اونا را بهم نزدیک می کنه.

بعد از مدتی بلا متوجه راز ترسناک ادوارد می شه ، اینکه ادوارد یک خون آشامه و صد و  خورده ای ساله که تو سن هفده سالگی باقی مونده و با خانواده ای که پدرش دکتره و سعی می کنن غرائز خودشونو کنترل کنن و به جای خون انسان از گیاهان تغذیه کنن تو ویلایی بیرون از شهر زندگی می کنه.

علاقه بلا بعد از فهمیدن این راز نه تنها کم نمی شه بلکه کم کم عشق شدیدی بین ادوارد و بلا  شکل می گیره .

علاوه بر ادوارد ، تو مدرسه ،پسرک سرخپوستی به نام جیکوب که دوسالی از بلا کوچکتر بود ، هم به بلا توجه نشون می داده و سعی تو محافظت بلا و دور کردن اون از ادوارد داشت.

به قول همسرم فیلم همه جاذبه های لازم برای جذب مخاطب را داره ، عشق مثلثی ، ترس و تخیل و هیجان ...

البته منظورش از مخاطب منم نه خودش .خنثی

تو قسمت اول ، خون آشامهای غریبه ای هم وارد ماجرا می شن و سعی می کنن به بلا آسیب برسونن که ادوارد با کمک خانواده اش یکی از اونا را از بین می بره و دو تای دیگه فرار می کنن.

 قسمت دوم ، با جشن تولد هیجده سالگی بلا شروع می شه .خانواده ادوارد روز تولد بلا،براش جشن میگیرن ولی بریده شدن انگشت بلا موقع پاره کردن کاغذ کادوی تولدش باعث تحریک یکی از اعضای خانواده ادوارد میشه و درگیری بوجود می یاد و از همون روز ادوارد تصمیم می گیره برای اینکه خطری متوجه بلا نشه ، از بلا برای همیشه جدا بشه.

ادوارد باخانواده اش از اون شهر می رن، بلا دچار افسردگی شدید می شه و با تصور اینکه اگر خودشو به خطر بیاندازه ، ادوارد متوجه میشه و برمی گرده ، دست به کارهای خطرناکی می زنه ، مثلا یه جفت موتور قراضه می خره و برای تعمیر پیش تنها کسی که فکر می کرده می تونه بهش اعتماد کنه ، یعنی پسرک سرخپوست جیکوب می بره ، جیکوب بعد از مدتها، از دیدن بلا خوشحال میشه  واز این فرصت برای نزدیک شدن به بلا و گرفتن جای ادوارد تو قلب بلا استفاده می کنه ، بلا که کم کم از گذروندن وقت با جیکوب از حالت افسردگی خارج شده بود ، نمی خواست دوست قوی و مطمئنی مثل جیکوب را از دست بده .

تا اینکه یه مدت از جیکوب خبری نمی شه ، بلا نگران میشه و  هرچی تماس می گیره ، موفق به صحبت با جیک نمی شه ، بنابراین یه روز می ره کلبه کنار رودخونه نزدیک جنگل که خانواده جیکوب اونجا زندگی می کردن و در نهایت تعجب وقتی جیک را سرحال در حالیکه موهای بلندشو کوتاه کرده و روی بازوی راستش یه خالکوبی بزرگ مثل بقیه اعضای خانواده اش انجام داده عصبانی می شه ، جیک سعی می کنه بلا را از خودش برونه و می گه که دیگه نمی خواد بلا را ببینه و علتش رازیه که هرگز نمی تونه فاش کنه ...

 بلا که فکر می کرده علت گوشه گیری جیکوب اطاعت از دستورات سرخپوست جوونی به نام سامه که با سرخپوستای جوون گروهی تشکیل داده و از مدتها قبل سعی به کشوندن جیکوب به گروه داره، با عصبانیت به سراغ سام  که با گروهش از جنگل برمی گشتن ، می ره ، و از شدت ناراحتی به صورت یکی از جوونای گروه به نام پل سیلی می زنه  ، و در نهایت ناباوری بلا ، ناگهان پل تبدیل به یک گرگ خاکستری تنومندی می شه که می خواد به بلا حمله کنه ، در همون لحظه ، جیک که توی کلبه مشغول استراحت بوده از پنجره بیرون می پره و در حالیکه به سمت بلا و گروه می دویده تبدیل به گرگ قهوه ای تنومند دیگه ای میشه و در بهت و حیرت بلا با گرگ خاکستری درگیر می شه .

سام رهبر گروه از جوونا می خواد که بلای بهت زده را به منزل سام ببرن تا اون جیک وپل را از هم جدا کنه.

بلا متوجه میشه که جیک و قبیله اش گرگ نما هستند.

با فاش شدن راز گرگ نماها ، اصرار به نزدیکی جیک به بلا بیشتر میشه.

اما بلا همچنان احساسات خودشو در مورد جیکوب سرکوب می کرده و سعی می کرده رابطشون ، دوستی باقی بمونه.

کم کم سر وکله خون آشامهای غریبه که قبلا  هم دنبال بلا بودند پیدا میشه .

بلا همچنان به انجام کارای خطرناک برای برگردوندن ادوارد ادامه می داده ، مثلا یه بار خودشو از یه پرتگاه توی آب پرت می کنه که خوشبختانه جیک اونو نجات می ده.

ادوارد ، جریان پرتاب شدن بلا را حس می کنه و با تصور اینکه بلا دیگه وجود نداره ، تصمیم به خودکشی می گیره و پیش رهبر خون آشامها می ره.

بلا از طریق خواهر ادوارد متوجه موضوع میشه و برای نجات ادوارد می ره .

ادوارد قول می ده که دیگه بلا را تنها نذاره و دوباره پیش بلا بر می گرده .

بلا از خانواده ادوارد می خواد که اونو هم مثل خودشون تبدیل به یک خون آشام کنند تا برای ابد بتونه با ادوارد بمونه.

اما ادوارد مخالف گرفتن جون بلا و تبدیل اون به خون اشام بوده و نهایتا وقتی اصرار بلا را برای اینکار می بینه ، با قبول شرط ازدواج بلا و خودش در زمان انسان بودن بلا ، قول می ده که یه روزی خودش بلا را تبدیل کنه. بلا هم قبول می کنه و تصمیم می گیرن بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه با هم ازدواج کنن.

جیکوب وقتی از تصمیم بلا برای تبدیل شدن ،با خبر می شه عصبانی میشه و به بلا می گه که ایا من هیولای مناسبی برای تو نیستم ، اگه منو انتخاب کنی لازم نیست که خودتو عوض کنی ، زندگیتو از دست بدی ، مطمئن باش که من برای تو مناسب تر از ادوارد هستم .

خطر خون آشامهای غریبه که برای انتقام از مرگ دوستشون دنبال بلا بودند ، باعث میشه، قبیله گرگنما ها با خون اشامها(خانواده ادوارد) متحد بشن.

 تو قسمت سوم خانواده ادوارد و خانواده جیکوب خودشون را برای جنگ با لشکر خون اشامها اماده می کردند.

بنابراین یه قسمتهایی از روز را ادوارد و قسمتهای دیگه را جیکوب با بلا می گذروندن.

مثلا ادوارد بلا را با ماشین از مدرسه تا یه مسیری که جنگلی کوهستانی بود می رسوند جاییکه جیکوب منتظر بلا بود .

البته همیشه بدون پیراهن .

که پیراهن نپوشیدن جیکوب باعث اعتراض ادوارد و همسرم بود.نیشخند

بلا احساسات خودشو در مورد جیکوب سرکوب می کرد و نمی خواست باور کنه که به اونم علاقه داره ، تو یه قسمتی جیکوب به زور می خواد بلا را ببوسه تا بهش ثابت کنه که ادوارد با جسم سردش نمی تونه مناسب بلا باشه ، بلا با عصبانیت خودشو از دست جیکوب خلاص می کنه و به صورت جیکوب مشت می زنه که دستش میشکنه.

روز جنگ ،ادوارد و جیکوب برای اینکه بتونن از بلا محافظت کنن ، اونا به کوهستان می برن و اونجا چادر می زنن ، شب طوفانی میشه و بلا که با ادوارد تو چادر بودن از سرما می لرزیده ، جیکوب که بیرون چادر نگهبانی می داده ، توی چادر می یاد و از بلا می خواد که بغلش کنه تا با گرمای بدنش اونو گرم کنه.

 نهایتا جنگ به نفع اینا تموم میشه و خون اشامها شکست می خورن ، جیک زخمی میشه  و از بلا می خواد که با اون بمونه اما بلا ادوارد را انتخاب می کنه.

من قسمتهای اول و سوم را دیده بودم  ، از تماشای قسمت دوم و تبدیل شدن آدمها به گرگ هم خیلی لذت بردم .

فیلم که تموم شد ، فکر کردم کاش دیر وقت نبود تا می تونستم DVD قسمت سوم را بذارم و تماشا کنم .

رفتیم که بخوابیم ، موقع دراز کشیدن دوباره احساس کردم دارم از گرما کلافه می شم ، آروم گفتم : عزیزم نوشابه خنک می خوری برم برات بیارم ، همسرم آروم جا به جا شد و گفت : آره ، لطف می کنی ، خواستم بلند شم ، یهویی ترس برم داشت ، آروم گفتم : می ری چراغا روشن کنی تا من از جام بلند می شم.

خندید و گفت : نمی خواد ، بگیر بخواب.

یواش یواش از ترس بدنم شروع به یخ زدن کرد.

خودمو محکم چسبوندم به همسرم وچشمامو بستم .

کم کم چشمام گرم شد ، بازم گرما کلافه ام می کرد.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(7262692))</script>)

بحران 30 سالگی

از صبح یه بند این جمله تو ذهنم تکرار می شه "... هنوز ده روز دیگه فرصت دارم..."

با تردید به ساعت دیواری روبروم نگاه می کنم ،تقریبا روز داره نصف میشه...با افسوس به خودم می گم "... نه روز ونیم ..."

بعد ناخودآگاه یه آه... بلند می کشم ، انگشتای دستمو به هم قفل می کنم و می ذارم رو لبم و می رم تو فکر...

یاد  وقتی که همسرم داشت سی ساله می شد ،می افتم ، چند وقتی تو خودش بود ...

اون روز وقتی بهش گفتم :"... سی ساله شدن خیلی سخته ، نه؟"

با خنده جواب داد : " نه خیلی... حل میشه...بعد یهویی مکث کرد و گفت داری 30 ساله می شی "...بعد با دقت تو صورتم نگاه کرد لبخند

با خودم فکر کردم "....حتما به این فکر میکنه که دارم پیر می شم... کاشکی اصلا یادش نمی نداختم ..."

دستامو از رو لبم بر می دارم و زل می زنم به ناخنام... با خودم فکر می کنم "... دارم سی ساله می شم یعنی باید تسلیم زندگی بشم ....زندگی مال جوونترهاست ... دیگه هیچ کاری ندارم که انجام بدم ..."

بعد یهویی تصمیم خودمو می گیرم ،دستم می ره طرف کیفم ، دفتر یادداشتی که تازه خریدم را در می یارم ... با خودم  می گم "... باید کارهایی که می تونم انجام بدم را بنویسم ، باید دسته بندیشون کنم ..." از جاقلمی خودکار را بر می دارم و

.

.

.

اما چی رو ؟ چی رو باید دسته بندی کنم.

 دفتر یادداشت را می بندم و می ذارم کنار دستم.

.... من تا الان چی کارا کردم ؟؟؟

اول باید اونا را بنویسم ، دفتر یادداشت را دوباره بر می دارم و می نویسم ...

 درس خوندم ، ازدواج کردم ، بچه دار شدم...

اففف ، چه تکراری ،یه لحظه عصبی می شم... همه این کار رو می کنن ، بعدم پیر می شن و می میرن.ساکت

با خودم می گم"... باید بی رحمی را بذارم کنار و یه کم مثبت تر به قضیه نگاه کنم..."

اون ورق را پاره می کنم و دوباره شروع می کنم به نوشتن.

به رشته تحصیلی ام علاقه دارم و کارم هم مرتبط با رشته تحصیلی ام هست ،با رضایت به جمله ام نگاه می کنم و یه چک مارک می زنم کنارش ...پس حسرت نمی خورم لبخند

عاشق شدم ، عشق را با تمام وجودم تجربه کردم ،با کسی ازدواج کردم  که همه چیز را با اون برای اولین بار تجربه کردم ... احساس خوبی بهم دست می ده ، یه چک مارک گنده هم می زنم کنار این جمله ....پس از این بابت هم حسرت نمی خورم لبخند

دخترم با تولدش به همه ما امید داد ، یادمه مامان تو اون روزهای بیماری و درمانش ، وقتی فهمید من باردارم چقدرم روحیه اش قوی شد و سعی می کرد با بیماری اش مبارزه کنه و خودشو برای نقش جدیدی که دخترم بهش می داد آماده کنه ... خدا روشکر ...پس از این بابت هم حسرت نمی خورم لبخند

رو زندگی و کارم مسلط شدم ، خوب می تونم روابط خانوادگی و اجتماعی مونو مدیریت کنم ، بابت این هم حسرت نمی خورم لبخند

و ...

خب ، پس چی ؟

چی باعث شده که اینقدر نگران باشم...

از چی می ترسم ، از پیری ؟ از کارافتادگی ؟ تنهایی ؟ مرگ ؟

وقتی از چیزی شناخت ندارم ، چرا باید غصه شو بخورم و ازش بترسم، بذار موقعش برسه ، اونوقت یه راه حلی براشون پیدا می کنم.

من کارهایی که باید تو سی سال اول زندگی ام انجام می دادم ، هدفهایی را که باید بهشون می رسیدم ، تا اونجایی که در توانم بود درست و به موقع انجام دادم.

حالا باید ،هدف های جدیدی برای زندگی ام انتخاب کنم ، آره ... درستش همینه ،دفتر یادداشتمو ورق می زنم ، پر از انرژی شدم ، یهویی کلی فکر اومد تو سرم که دلم می خواد براشون برنامه ریزی کنم و انجامشون بدم...

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(6583689))</script>)

100

صدای دخترم اومد : " مامان اینو ببند " ...تا بخوام بجنبم ،دوباره گفت : " مامان اینو ببند" بعدش بازم تکرار کرد :" مامان اینو ببند"...

به قول مامان عین گرامافونهای قدیمی که یه جا سوزنشون گیر می کرد ، سوزن شانی هم گیر کرده بود ، تا خودمو بهش برسونم  ، دو سه بار دیگه هم گفت : " مامان اینو ببند " ، رسیدم که کنارش ، دیدم یه پولک از کلاهش کنده ، میخواد دوباره بچسبونتش سر جاش ، با خنده نگاش کردم ...

داشتم فکر میکردم چه خوب داره از مفهوم افعالی که یاد گرفته برای رسوندن منظورش استفاده می کنه ، که برگشت گفت : " مامان ،چسبید " ،بعد دوباره گفت: " مامان ، چسبید " ، بعدشم یه بار دیگه گفت:"مامان ،چسبید " دوباره از حرفش خنده ام گرفت ، برای چسبوندن پولکش به کلاه ،کلمه "ببند "را استفاده کرده بود ، دیده بودنتیجه نمی ده ، حالا داشت از فعل" چسبید " استفاده می کرد ، آخه چند روز قبل با چسب نواری چند تا از کارتهاشو به پایه میز چسبوندم و بهش گفتم "چسبید" ، الان داشت از همون کلمه استفاده می کرد.

پولک وکلاهشو از دستش گرفتم ، گوشه های لبشو تا جاییکه می تونست از دو طرف به پایین کشید ودندوناشو مثلا به نشونه ترسیدن بهم فشار داد (الکی) وچشماشو گرد کرد (مثلا یه اتفاق عجیب و مهم افتاده) ،بلند شدم برم دنبال نخ و سوزن ،خودشو انداخت بغلم و گفت : " مامان بغلتــــــــــــــم " ، "مامان بغلتــــــــــــــــــــم" ، خنده ام گرفت ،محکم بغلش کردم و بوسش کردم ، اونم دماغشو جمع کرد و الکی خندید ( دندونای کوچولوشو رو هم فشار داد ) و منو محکم بغلم کرد ،

بعد دوباره گفت :" آهان"..." آهان "(ادای منو در می آورد )..."مامان چسبید " ، " مامان اینو چسبید"...آخ جون


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(6299898))</script>)

خوشبختی

این روزا ، از شدت خوشبختی و ذوق ، هی خدا رو شکر می کنم ، دائم به همسرم می گم :"علـــــــــــــی ، میبینی دخترمون چقدر باهوشه ..."، اونم با خنده جواب می ده : "خب معلومــــه ،به مامانش رفته ..."

بنظرم ، خوشبختی تو هر مقطعی از زندگی یه مفهومی داره ، مثلا تو یه دوره ای ، داشتن یه پدر و مادر خوب ، یه دوره ای عاشق شدن .....و الان وجود دخترمه که منو غرق خوشبختی می کنه و شاید یه روز...!

چند وقت پیش ، فیلم  Eclips یا همون Twilight3 را می دیدم ، Nikki reed نقش یکی از خون آشاما به اسم روزالی را بازی می کرد ، تو یه صحنه ای روزالی به Kristen Stwart در نقش بلا می گه :" نمی دونی چقدر دلم برای دوران پیری خودم تنگ شده ، اینکه رو یه صندلی بشینم وموهای سفیدمو باد نوازش کنه و نوه هام دور وبرم بازی کنن ."

شاید یه روز همین منم از شونه زدن به موهای سفیدم وشنیدن خنده های نوه هام لذت ببرم ... ولی امروز از یه چیزی مطمئنم ، که دلم می خواد اون روز هم موقع شونه کردن موهام ، همسرم کنارم باشه وبهش بگم :"علـــــــــــــی ، میبینی چه موهای قشنگی دارم ..."، اونم با خنده جواب بده : "خب معلومــــه ..."

 (<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(6159315))</script>)

بازی زندگی

از مجلس ختم که اومدم بیرون ، اعصابم ریخته بود به هم ، همسرم بیرون منتظر بود ، سوار ماشین که شدم ، ازم پرسید :چرا اینقدر ناراحتی ؟ بی مقدمه گفتم : می تونی یه کار واسه یه خانم دیپلمه پیدا کنی ؟

خواست به شوخی جوابمو بده ، دید ناراحتم ، لحنش جدی شد ، گفت :بگو ببینم چی شده؟

داشتیم دور می زدیم که از کوچه در بیاییم ، نازی از مراسم اومد بیرون ، شاهین پسرش هم کنارش بود ، چشمای درشت وشیطونی داشت و موهای مجعدش خیس عرق بود.

گفتم : ماشینو نگه دار  ، بعد با عجله گفتم : این نازیه ، همونی که می خواستم واسش یه کاری پیدا کنی ، نازی و شاهین اومدن طرف ماشین ، در ماشین را باز کردم و پیاده شدم ،همسرم هم پیاده شد ، معرفی شون کردم ، همسرم دستشو کشید رو سر شاهین و حالشو پرسید ، نازی تعارف کرد بریم خونشون ، تشکر کردیم و سوار ماشین شدیم و برگشتیم خونه.

یاد 17-16 سال پیش افتادم ، اونوقتا که هنوز مامان وبابای نازی زنده بودن ....باهم رفت و آمد داشتیم.

نازی و شیوا از من حداقل یه 10-9 سالی بزرگتر بودن ، یادمه چقدر تو رویاهام دلم می خواست جای اونا باشم .

اونوقتاموهاشونو با بیگودی فر می ذاشتن و گوشواره های رنگی که عموشون از آلمان براشون می فرستاد را به گوشهاشون آویزون می کردن  و لباسای رنگی می پوشیدن و خوب می رقصیدن .

چقدر دلم میخواست زودتر بزرگ بشم و موهامو بلند کنم و مثل اونا فر بذارم.

خاله اشرف ، مامان نازی ، دختر دختر دایی مامان بزرگ بود ، نسبت فامیلیشون دور بود ، اما با مامان و خاله دوست بود ، با هم رفت و آمد داشتن ، با خاله بیشتر .

خواهر ناتنی خاله اشرف با شوهر خاله اینا فامیل شده بود.

خاله اشرف سنش زیاد بود که شیوا به دنیا اومد ، بعدشم نازی.

وقتی 63-64 سالش بود مریض شد و فوت کرد ، اونوقتا شیوا نامزد کرده بود و نازی هم داشت دیپلم می گرفت.

شیوا عروسی کرد رفت خونه خودش ،یه شهر دیگه، نازی موند و باباش ،بعدها شنیدیم که باباشون هم ازدواج کرده و نازی نمی تونه با نامادری بسازه .

چند وقت بعد هم  ، نازی با یه پسری آشنا شده بود و عروسی کرده بود ، انگار پسره شغل درست وحسابی نداشت ولی خوشتیپ بود.

یه چند سالی ازشون خبری نداشتیم ...

 تا اینکه خاله برامون تعریف کرد : نازی حامله است ،بابای نازی فوت شده و شوهر نازی افتاده زندان .

تعجب کردیم ، تعریف کرد که رفته بودن مشهد ، مسافرت .

شوهرش با یه پیرمردی دعواش میشه ، پیرمرده مریض بود ، می میره .

نمی دونم سر چی دعوا شون شده بود ، یا چی باعث مرگش شده بود.

بعد از اینکه شوهر نازی می افته زندان ، مادرشوهر نازی اونو می یاره خونه خودش و ازش مراقبت می کنه.

پسرش شاهین به دنیا می یاد ، دو سه ساله میشه ،همچنان تو خونه پدر شوهر  زندگی می کردن و پدرشوهر نازی نمی ذاشته ، نازی بره سرکار ، خرجشونو خودش می داده ...

اون روز که نازی را تو مجلس ختم دیدم ، با هم حرف زدیم ، روم نشد در مورد شوهرش بپرسم ، خودش گفت : حتما شنیدی شوهرم تو زندانه ، دنبال رضایتیم ولی رضایت نمی دن ، بعد هم گفت : می خوام یه کاری تو یه جای مطمئن پیدا کنم ، نمی تونم برای هر چیزی دستمو جلوی پدر شوهرم دراز کنم ، خودم وبچه خرج داریم.

بهش قول دادم اگه کاری از دستم بر بیاد براش انجام بدم ، به همدیگه شماره دادیم.

همسرم ،یه جای مطمئن براش کار پیدا کرد ، ولی نازی سرکار نرفت .

بعدا تماس گرفت و گفت : باید با کامپیوتر کار کنم و من هم اشنایی به کامپیوتر ندارم ، باید برم دوره ببینم و...

دیگه ازش خبری نداشتم .

دو سه سالی گذشت . شنیدم نتونستن رضایت خانواده متوفی را جلب کنن و شوهر نازی را اعدام کردن.

دلم سوخت ، به همسرم که گفتم اونم ناراحت شد.

پنجشنبه رفته بودم ، مجلس ختم ، نازی و شیوا هم اونجا بودن ، دختر خاله ام تا اونا را دید یواشکی در گوشم گفت : نازی بچشو داده به پدرشوهرش اینا و رفته طبقه پایین خونه شیوا زندگی می کنه.

تعجب کردم.

نازی وشیوا اومدن ، با هم احوالپرسی کردیم . کنار خودمون براشون جا باز کردیم ، نشستن ، نازی بهم گفت : حتما شنیدی ، شوهرمو اعدام کردن ، سرمو به نشونه ناراحتی تکون دادم ، گفت : بعد از اون قضیه ، پدر شوهرم گفت اگه بخوای عروسی کنی ، بچه را بهت نمی دم ، خودم بزرگش میکنم ...

مادرشوهرم می گفت تو هنوز جوونی با کسی ازدواج کن که بتونی بچه تو ببینی ، بعد چند ماه مادر شوهرم سکته کرد و فوت شد.

پدر شوهرم تنها دخترشو که چند سالی بود ازدواج کرده بود ، آورد خونه ، یه طبقه از خونه را داد به اونا ، منم تو یه طبقه با شاهین زندگی می کردم ، خودشم تنها تو یه طبقه زندگی می کرد.

بعد خیلی سربسته گفت : نتونستم بعضی از رفتارهای شوهر خواهرشوهرم را تحمل کنم ، ترسیدم مشکلی پیش بیاد ، با شیوا مطرح کردم ، با شوهرش مشورت کرد و اومدن دنبالم ، از پدر شوهرم خواستن که بذاره من از اون خونه بیام بیرون وبرم با اونا زندگی کنم ، پدر شوهرم مخالفت کرد ،

آخر سر به شرطی قبول کرد که دیگه  سراغ شاهین نرم ... الان شاهین پیش اوناست و من پیش شیوا اینا زندگی می کنم.

خیلی ناراحت شدم ، اصلا نمی تونستم در مورد رفتار نازی قضاوت کنم ، اینکه چرا بچه شو گذاشته واز خونه پدرشوهرش در اومده ... 

 چیزی نگفتم .

 بعد بهم گفت که عصبی شده ،‌دوست داره یه کار پیدا کنه و بره سرکار.

تلفنم زنگ زد ، همسرم بود که بیرون منتظرم بود . خداحافظی کردم.

از مجلس ختم که اومدم بیرون ، اعصابم ریخته بود به هم ، همسرم بیرون منتظر بود ، سوار ماشین که شدم ، ازم پرسید :چرا اینقدر ناراحتی ؟ بی مقدمه گفتم : می تونی یه کار واسه یه خانم دیپلمه پیدا کنی ؟


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(5810998))</script>)

من یه مادرم

امروز دقیقا 505 روز از تولد دخترم می گذره ، 505 روز شیرین که بعضی وقتا فکر میکنم خودم هم با اون دوباره متولد شدم.

تو دوران نوجوانی از عشق می ترسیدم ، فکر میکردم بهترین دوران زندگی دورانیه که آدم به کسی وابسته نباشه ، بعد که عاشق شدم ، فکر میکردم هیچ احساسی با شکوه تر از آنچه که من به عشقم دارم تو دنیا وجود نداره .

خوشحالم که این احساس را تجربه کردم ، اون روز با خانومی حرف می زدیم ، بهم گفت همسر و بچه و زندگی خوبی داره ، ولی همیشه حسرت اینو می خوره که چرا نتونسته هیجان عشق را تجربه کنه.

فکر میکنم ، خانمها تو یه دوره سنی ،به خاطر شرایط جسمی شون دچار این بحران میشن ،اون لحظه دلم براش سوخت ، با خودم گفتم شاید بعد سالها من هم مثل هر خانوم دیگه ای تو اون مرحله قرار بگیرم ، ولی حسرت نخواهم خورد.

بعد از ازدواج ، پذیرفتن مسئولیت نقش جدیدی که تو زندگی پیدا کرده بودم یه مقدار زمان برد ، تا زمانیکه حس کردم آمادگی پذیرفتن نقش دیگه ای را هم دارم ، اینکه مادر بشم .

الان خیلی خوشحالم ، قبلا می ترسیدم که مبادا وجود یه بچه باعث بشه ، علاقه ما به هم کمتر بشه ، یا دچار روز مرگی بشیم ، ولی الان با خودم فکر میکنم ، تو هر مرحله از زندگی باید اون چیزی که لازمه را تجربه کنیم.

همسرم نقش خودش را بعد از ازدواج خیلی خوب ایفا کرد .

نمیدونم شاید اون هم مثل من از نقش جدیدش می ترسید ، ولی الان خوشحالم ، چون می بینم که پدر خیلی خوبیه.

اون اوایل که دخترم بعد از خوردن شیر دل درد می گرفت وگریه می کرد ، بغلش می کرد و بدون اغراق یک تا یک ونیم ساعت روی دستش می چرخوند و براش شعر می خوند تا آروم بشه ،یا پشتشو می مالید تا دل دردش خوب بشه .

از همون اول با صبر وحوصله، نی نی را بغل می کرد وهر اتفاقی را آروم آروم براش توضیح می داد.

از چهار ماهگی که دخترم شروع به تلفظ بعضی از حروف کرد مثل ب - م  ،سعی می کرد ، یه کلمه معنی دار ازش بسازه و باهاش تکرار کنه ،خوشبختانه دخترم بعد از مدتی یاد گرفت که می تونه با حروف وکلمات با ما ارتباط برقرار کنه .

شاید برای خیلی ها خنده دار و عجیب بود ،ولی هیچوقت از اینکه موقع خرید برای دختر شش ماهش توضیح بده که آقای فروشنده داره چی کار میکنه ، خجالت نمی کشید.

از اواخر هفت ماهگی کم کم سعی می کرد که حرکت کنه ، زیاد چهار دست و پا راه نرفت ،سعی می کرد از چیزی کمک بگیره و خودشو بالا بکشه ولی هی زمین می خورد .

زیاد سوار رورورک نشد.

وقتی نه ماهش بود ، بهش یاد دادم که وقتی می خواد از یه جای بلند بره پایین ، بچرخه و اول از پشت پاهاشو بذار رو زمین بعد ، بشینه. زود یاد گرفت. هنوزم وقتی میخواد از روی مبل و صندلی بیاد پایین می چرخه وبه پشت  می یاد.

این روش باعث میشه موقع پایین اومدن ، اگه خدای نکرده سقوط کرد ، سر وصورتش آسیب نبینه.

از تاب بازی خوشش می اومد.

کتابهای تقویت هوش براش گرفته بودیم ، با انواع و اقسام کارتها که اشکال مختلف با اسمشون زیرش نوشته شده بود ، اوایل خیلی دقت نمی کرد ، ولی کم کم بهشون توجه نشون داد.

وقتی تونست از یه گوشه بگیره وایسته ، رقصیدن را هم یاد گرفت ،دست وبدنشو با هیجان تکون می داد ، بعضی وقتا هم نمی تونست تعادلشو حفظ کنه ومی خورد زمین.

تو یازده ماهگی شروع کرد به راه رفتن ،خیلی راحت چند قدم می رفت . طوری که وقتی می بردیمش پارک به راحتی می تونست رو چمنها تاتی تاتی راه بره .

وقتی می خورد زمین ، همسرم نمی ذاشت بلندش کنم ،تشویقش می کرد خودش بلند شه .

تو دوازده - سیزده ماهگی می رفتیم تو پارک بین وسایل بازی بچه ها و می نشوندیمش رو سرسره ،یکیمون آروم نگهش می داشت و روی سرسره  کوتاه بچه ها میکشید اون یکی پایین سرسره بغلشو باز میکرد تا با اشتیاق بیاد پایین.

می گفت ماما ! بابا !

عاشق مسواک بود ، وقتی می خواستم دندونامو مسواک بزنم ، دنبالم راه می افتاد ، می اومد جلوی در دستشویی و به تقلید از من دستشو می برد تو دهنش ،براش مسواک بچه گونه خریدیم ، خوشش نیومد ، انداختش کنار، عاشق مسواک من بود به مسواک می گفت...اک !

از عینک خوشش می اومد ، به عینک می گفت ... اک !

عاشق تماشای خودش تو آینه بود کافی بود موهاشو شونه بزنم یا گیره به موهاش بزنم ، اونوقت بود که با عجله خودش پرت می کرد تو بغلم و می گفت : ... آن!

یاد گرفته بود با دست برای بقیه بوس بفرسته ، هرکی می دیدش عاشق این دختر موفرفری چشم وابرو مشکی می شد.

یاد گرفته بود وقتی منو میبینه ، وقتی گشنشه ،بگه سیــــــــــــر... یعنی شیر اما چون دندوناش کامل نشده بود نمی تونست شیر را خوب تلفظ کنه.

به جو جو می گفت دو دو !

به ببری می گفت ببی! ...ر... را نمی تونست تلفظ کنه.

یاد گرفته بود بگه آب !

یاد گرفته بود بگه سیب !

تو سیزده - چهارده ماهگی می شمرد ، می گفت :  اک... دو ...سیر...سیب...ده

عاشقه توپ بود ، هر چیز گردی که می دید می گفت توپ! توپ!

لباسا رو از کمد در می آورد و به زور می خواست جا بده تو کتابخونه.

عاشقه کفشه ، از چهارده- پونزده ماهگیش می رفت دمپایی های منو که از جاکفشی گوشه هال بر می داشت و می کرد تو پاش ، اوایل از هر کدوم یه لنگه . اما الان معمولا درست می پوشه ، تازه با کفشای به اون بزرگی خیلی راحت هم راه می ره ، داد می زنه ... کش! کش!!!

از شونزده ماهگی سرعت یادگیریش خیلی بیشتر شد.

سعی میکنه خودش لباس بپوشه.

الان گوش را میشناسه و می گه گوس!به گوش پاک کن هم می گه گوس ! عکس گوش را هم می تونه تشیخص بده و از بین کارتا جدا کنه .

عاشق چشمه ، بعضی وقتا انگشتشو می کنه تو چشم و با خوشحالی می گه چش! چش!

به دماغ می گه بـیــــــــــب !

دستشو میشناسه می گه دس!

پاشو میشناسه می گه پا!

این روزا یاد گرفته می گه پالتووو !

می گه کولاه !

می گه دس چش !

می گه الوو!

همسایه بغلی خونه مامان اینا یه پسر کوچولو دارن ، 7-8 سالشه ،یکی دو بار که با مامان رفتن خونه اونا ، شناختتش ، می ره از تو حیاط خونه مامان اینا داد می زنه ، می گه ... اس ...اسا...اسن!

وقتی احسان با خوشحالی می یاد رو بالکن خونشون و شروع میکنه به حرف زدن ، یا نشون دادن اسباب بازی هاش ، اونوقت نی نی روشو میکنه اونور با گلای تو گلدون ور میره ، بعد یهویی بر میگرده دوباره می گه ، اس...اسا! ... گل! جوجو ! توپ!

بعد می یاد بابا را با خودش می بره تو حیاط تا بهش احسان را نشون بده.

قشنگ با همه بای بای می کنه.

عاشق اینه که خودش از ظرف غذا غذا بخوره ، دوست قاشق را خودش تو دستش بگیره ، همسرم می گه بذار مستقل بار بیاد ،از یه ظرف غذا شاید یه نوک قاشق می خوره ، بقیش با قاشق رو زمین پخش می شه ، نی نی هم کلی خوشحال میشه از اینکه خودش داره غذاشو می خوره.

از وقتی شروع کرد به دندون در آوردن و به خودرن بی میل شد ، بهش بستنی می دم ، از بستنی خوشش مییاد ، می گه بســـی !

الان یازده تا دندون داره .این روزا دوباره داره گاز می گیره ، به نظرم داره یه دندون دیگه در می یاره.

یه چیزی که می ده یا می گیره می گه مرسی !

منم کلی ذوق می کنم واسه اینکارش.

همسرم ، نی نی را میگیره بغلش ، لپتاب را می ذاره روبروش و از اینترنت براش عکس پیدا می کنه ، توپ ! گربه ! گاو (ما ما ) ! عکس گاو را از رو بسته بندی شیر یا جاسوییچی عروسکی تشخیص می ده می گه مـــــا ما، تو تلویزیون شیر وپلنگ و آهو هم که ببینه می گه مـــــــــــــــــــا ما

تا می فهمه که باباش داره می یاد،خودش پرت می کنه تو بغلم که بدویم طرف در .

بعد داد می زنه بابا بابا!

باباش بغلش میکنه و براش شعر می خونه .

بعد که می ذارتش رو زمین ، زود می ره طرف کیف لپ تاب باباش و اشاره می ده و میگه توپ ، توپ ، ماما

اونقدر با هم بازی می کنن تا همسرم ازم بخواد که نی نی را بغل کنم ، اما اون دست بردار نیست ، هی می دوه می ره پیش باباش... اونقدر اینکار را می کنه تا اخر سر باباش مجبور بشه بغلش کنه و اونقدر تو دستش تابش بده تا بخوابه ،‌بعد هم ببره بذارتش سر جاش.

امروز خیلی احساس خوشبختی میکنم ، خوشحالم از اینکه مادر شدم ، خوشحالم از اینکه این نقش را هم در کنار بقیه نقشهای زندگی به عهده گرفتم ، و برای اینکه خوب از عهده اش بر بیام تلاش می کنم.

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(5767588))</script>)

تصادف

مشاهده یادداشت خصوصی


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(5692485))</script>)

P.S. I Love You

یک سال و نیم پیش ، یه شب نشسته بودم پای تلویزیون و داشتم کانال های نمایش فیلم را عوض می کردم ، همسرم هم با کمی فاصله با لپ تاپش مشغول بود.

سرسری یکی دو صحنه از هر فیلم تماشا می کردم و کانال را عوض می کردم.

اما ، یه صحنه از این یکی کافی بود تا نتونم یه لحظه ازش چشم بردارم.

گری مرد جوانی که عاشق همسرش هولی بود ، برای خوشحال کردن همسرش تو اتاق خواب نمایش راه انداخته بود.

حس خوبی از تماشای اون صحنه به هم دست داد.نمی دونم چند باربی اختیار با لبخند به صورت همسرم دزدکی نگاه کرده بودم که ، متوجه شد حس همذات پنداری ام به جوش اومده که با خنده بهم گفت :" انگار از فیلم خوشت اومده ؟"

با خوشحالی گفتم :"آره ، خیلــــــــــی ! بیا تماشا کن "

 یه چند دقیقه ای اومد نشست پیشم بعد گفت :" یه کم کار دارم ، اونا راانجام بدم ، بقیه شو تو برام تعریف کن. "

دلم میخواست کنارم باشه وبا هم فیلم را تماشا کنیم .

اما رفت.

فیلم که تموم شد ،رفتم کنارش و دستمو بردم لای موهای مجعدش وگفتم خیلی قشنگ بود و گونه شو بوس کردم ، هنوز تو حال وهوای تماشای فیلم بودم . دستمو گرفت و گفت :"خب موضوع فیلم چی بود؟" برام تعریف کن.

گفتم :

 "گری یه پسر ایرلندی خوش قیافه بود و هولی یه دخترتوریست آمریکایی ، که دانشجوی هنربود و برای مدت کوتاهی با دوستانش به ایرلند اومده بود و تو اون سفر به هم علاقه مند میشن و گری ایرلند را برای زندگی با هولی ترک می کنه وبه امریکا می ره. "

بعد فکر کردم اون همه هیجان ونکات ظریف فیلم را چه طوری براش تعریف کنم ،حیف که فیلم را از دست داد ، حتما باید فیلم را تماشا می کرد.

بعد اضافه کردم :" گری بیماری لاعلاجی می گیره وبرای اینکه هولی ناراحت نشه اونو در جریان نمی ذاره. می میره ، ولی اونقدر هولی را دوست داشت که برای اینکه هولی بعد از مرگش گوشه گیر نشه و بتونه تنهایی روی پای خودش بایسته و زندگی طبیعی شو دنبال کنه ، یه سری نامه از قبل می نویسه و برنامه ریزی میکنه که نامه ها به دست هولی برسه ،اولین نامه روز تولد سی سالگی هولی بدستش می رسه و بعد از اون هولی سعی می کنه به برنامه هایی که گری براش ریخته بود عمل کنه و.... وااااای خیلی قشنگه فیلم ....خیلی "

با خنده به صورتم نگاه کرد وگفت : "واسه اینکه پسره مرده قشنگه ؟..."

گفتم : "اه ، یعنی چی ؟"

گفت:"پس چی ؟ نکنه اینکه حتی بعد از مرگشم عاشق زنش بوده ،قشنگه؟...،امان از دست شما زنا "

گفتم :" اصلا من می رم بخوابم ..."

با خنده گفت:"باشه حالا قهر نکن ، اگه فیلم دوباره پخش شد ،با هم تماشاش می کنیم ،تا ببینم کجاش قشنگه ..."

بیا حالا بغلم

.

.

.

شش ماه ونیم پیش ، یه شب ،بعد از خوابوندن دخترم ،نشستم پای تلویزیون وداشتم کانال های نمایش فیلم را عوض می کردم ، که دیدم داره اون صحنه از فیلم را نشون می ده که ، گری تو نامه از همسرش خواسته بود بره ، تو اون کافه ای که یه بار بعد از آواز خوندن گری (گری صدای خوبی داشت و خوب گیتار می زد) هولی برای اینکه به گری ثابت کنه اونم می تونه بخونه وخونده بود ، دوباره بخونه !

خوشحال شدم ،همسرم  با کمی فاصله با لپ تاپش مشغول بود. گفتم :" بیا P.S. I Love You را می ده "

خندید وگفت : " اممم ، خوبه ". یه چند دقیقه ای نشست کنارم وبعد پاشد وگفت :" فیلم زنونه ایه "

گفتم :" نخیر خیلی هم مردونه است " واخمام رفت تو هم .

با خنده سرشو تکون داد وگفت :" ولی دختره زیاد خوشگل نیست ، تو از اون خوشگل تری ."

فکر کردم الان باید یه لبخند ملیح به صورتش بزنم واخمامو باز کنم.

بعد با خودم فکر کردم :" چه اواز قشنگی !"

گفتم:" عزیزم این آهنگو برام دانلود می کنی ؟ ..."

گفت :"باشه بذار ببینم .."

هم آهنگ P.S. I Love You را دانلود کرده بود ، هم اون آهنگ بومی ایرلندی را...

آه ، کاشکی با هم فیلم را تماشا می کردیم.

چند روز پیش داشتیم غذا می خوردیم ، دوباره اون فیلم پخش شد.

همون صحنه ای بود که هولی اولین بار توایرلند دنبال پارک ملی ...می گشت و راه را بلد نبود و گری را تو راه ملاقات می کنه ، گری راه را بهش نشون می ده و هولی هم با سادگی که از یه دختر بچه سر می زنه شروع می کنه به یه ریز حرف زدن و از زندگی ورشته اش برای گری می گه ،از هنر وخلق کردن میگه و اینکه اصلا مهم نیست چیزی که خلق می کنی چیه ؟ میتونه یه جوراب باشه یا... ولی باید یه چیزی خلق بکنی ... و ما بین صحبتهاش  از گری که با دقت به هولی که عقب عقبکی در مسیر جاده می رفت وتا رو در رو با گری حرف بزنه ، می پرسه تو متوجه حرفای من شدی؟ و گری می گه :" البته ، تو میخوای یه جوراب نقاشی کنی ."

بعدها گری تو نامه اش برای هولی می نویسه :" که اون روز حتی یه کلمه هم از حرفات متوجه نشدم ، ولی همون لحظه بود که احساس کردم عاشقت شدم."

و تو یه نامه دیگه برای هولی می نویسه که هولی تو همونطوری که می خواستی ، یه هنرمند شدی تو منو خلق کردی ، منی که شایسته عشق تو باشم.

گفتم :" عزیزم من از این صحنه فیلم خیلی خوشم می یاد ."

اینبار خیلی محکم و مهربون گفت:" خب وقتی تو خوشت بیاد باید فیلم قشنگی باشه ،بیا با هم تماشا کنیم."

انگار که بار اوله بهش پیشنهاد دادم این فیلم را تماشا کنه .

حس خوبی بود.

فیلم قشنگی هم بود.

حتی اواخر فیلم ، وقتی دوست گری ،هولی را بوسید(همدیگه را نمی شناختن ) وهولی با اضطراب صورتشو عقب کشید و گفت که هنوز نتونسته با مرگ شوهرش کنار بیاد و دوست گری به شوخی گفت : که با این وضع بوسیدن ، عجیب نیست که شوهرت مرده ...

هر دو خندیدیم .

شاید یاد بوسیدن من افتادیم.

هر دواز تماشای فیلم لذت بردیم.

اینبار خودش آهنگهای فیلم را برام دانلود کرد وبا خنده گفت :

P.S. I Love You

اینم یه لینک در مورد فیلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(5398406))</script>)

درگوشی

چی شد باز ؟

اخمات رفت تو هم!

لباتو چرا ورچیدی؟

اون که حرف بدی بهت نزد .

تازه دیدی آروم بهت اشاره کرد که این کارو نکنی ،قبلا هم بهت گفته بود ، ولی تو گوش نکردی.

ببین ، اون تو را دوست داره ، واسه همین ، اینا را بهت می گه، اگه براش مهم نبودی ، موقعی که می خواستی یه کفگیر اضافی تر غذا بکشی تو بشقابت .

نمی گفت :عزیزم بسه دیگه !

یا حتی تو جواب حرفت که می گفتی : ولی من هنوز گشنمــــــــــــــــــــــــه !

نمی گفت :بمونه ، یه ساعت دیگه بخور .

با مرور این حرفا تو ذهنم یه ذره آرومتر شدم ،یه نیم چرخ جلوی آینه زدم تا مطمئن بشم که هنوز خیلی چاق نشدم ،شایدم با ارفاق به خودم نگاه کردم .

ای ی ی ...

شکمتو نکش تو ...

من که خود تو ام ،اشکالی نداره با من رو راست باشی ، ولی خب حق با اونه ،یه ذره به خودت بیا،اشکاتم پاک کن

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(4471255))</script>)

شیر دادن

انگار داشت امتحان شفاهی می داد ،بدون هیچ احساسی تندتند توضیح می داد.

انگشت شست بالای سینه ، بقیه انگشتها زیر سینه ...

با خودم فکر کردم ، چه قدر بی احساسه ، کار به این مهمی را چقدر بی علاقه انجام می ده ...حتی صبر نکرد یه بار امتحان کنم ببینه درست شیر می دم یا نه !

پرستار بیمارستان را می گم ...

خیلی بی احساس بود .

باید مادرشوهرمو  می دید  که چطور با احساس یادم می داد ، چه طوری نی نی را شیر بدم ، یا عمه را ، یا مادرشوهر خاله را ،یا همسایه مامان اینا را ...

 که موقع شیر دادن نی نی همون روازی اولی که  دور ازچشم بقیه دخترمو شیر می دادم ،مچمو می گرفتن و با علاقه برام توضیح می دادن که ببین عزیزم ، انگشتاتو اشتباهی گرفتی ، و انگشتای دستمو روی سینه ام جابه جا می کردن و تاکید میکردن که همین طوری ادامه بدم.

منم بهشون نمی گفتم که مدل قیچی زدن انگشتا موقع شیر دادن باعث می شه شیر کمتری به بچه برسه .

با شرمندگی ازشون تشکر می کردم ، اونا هم خوشحال از اینکه نی نی را از گرسنگی نجات دادن و یه چیزی بهم یاد دادن ،با رضایت مشغول تماشای من می شدن...

شاید خیلی فرق باشه بین آموزش درست بدون علاقه و آموزش نادرست با علاقه ، اما هر دو مدلشم تاثیر گذاره .

 خاطرات زایمان دخترم(فرزند اول)

خاطرات زایمان پسرم(فرزند دوم)

خاطرات زایمان دخترم(فرزند سوم)


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(4425775))</script>)

روزانه های نی نی

این روزا دیگه نی نی سحرخیز تر از من شده ، بعضی روزا صبح ها با صدای کلیدایی که از بالای تختش آویزونه بیدارمیشم ومی بینم داره با  پرده تختش بازی می کنه ،سرمو بلند می کنم وخم میکنم رو صورتش و با چشمام می خندم و با خوشحالی بهش می گم :"سلام مامان جون،صبح بخیر...صبح بخیر" ، اونوقت اونم با چشما ولباش بی صدا می خنده و...

یغلش می کنم و یه کم بهش شیر می دم ، همسرم که با صدای ما بیدار شده ، سرشو می کشه زیر لحاف و تو جاش جابجا میشه ،بعد از عوض کردن پمپرزش بعضی وقتا نی نی را می ذارم بغل باباش که دوباره به خواب رفته و می رم تا بساط صبحونه را اماده کنم ، بعضی وقتا هم با خودم می برمش...

سه چهار روزی می شه که سعی می کنه از دستمون فنجون را بگیره و محتویاتشو سر بکشه  و یهویی با چشیدن مزه جدید دماغشو جم میکنه وچشماشو کوچولو ...

دو روزم هست که وقتی می ذاریم روی روروک،با شکمش فشار می یاره و قدمای کوچولو بر می داره ،حتی امروز چند قدمی عقب عقب رفت تا بتونه خودشو به تاب آویزون از در اتاقش برسونه ودستشو به تاب بزنه ...

با نی نی زبان اشاره تمرین می کنیم ،تا زودتر بتونه باهامون ارتباط برقرار کنه...

بعد از دیدن فیلم اون دختر بچه امریکایی کوچولو تو اینترنت که می تونست بخونه ،تصمیم گرفتیم رو آموزش نی نی وقت بذاریم ، امیدورام نتیجه بده ، براش "بن بن بن " ١ و " بین بین " میوه وحیوانات و عمو فردوس و کارت الفبا و....خریدیم .

اما اولین کتابش که یه کتاب پنج برگی پلاستیکیه و موقع گرفتن تو دست ببو ببو می کنه رو اخر سه ماهگیش خریدیم.یه مجموعه سه جلدی کتاب تقویت هوش نوزاد ٣ تا ۶ ماهه هم خریدیم که دسته بندی اشکال و ... داره،نحوه استفاده از کتاب هم توی یه برگ راهنما نوشته شده...

نی نی به نسبت بچه های دور وبرش کم وزن و ریزه است ،اما خدا روشکر سالمه ...

بعضی وقتا موقع شیر خوردن لثه هاشو به حالت گاز گرفتن فشار می ده ، بنظرم می خواد دندون در بیاره ...

نی نی دختر خوب و آرومیه ، اهل جیغ ویغ الکی نیست ،ولی عاشق اینه که یکی بغلش کنه و راه ببرتش و همسرم هم عاشق این کاره و شانی را طوری بغل می کنه که پشت نی نی به سینه خودش تکیه کنه و هر چیزی که خودش می بینه ، نی نی هم ببینه تا بتونه براش توضیح بده ...

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(3872723))</script>)

خاطره زایمان دخترم

از وقتی وارد ماه نهم بارداری شدم ،دکترم به خاطر کم وزن بودن نی نی  و فیزیک بدنی خودم بهم پیشنهاد کرد که  زایمان طبیعی داشته باشم ، البته اینم گفت که اگه بخوام می تونم با سزارین حدودا 10 روز زمان تولد را جلو بکشم و  24 ام خرداد برای سزارین اماده باشم.

 از طرف کارم هم یه مقدار تحت فشار بودم ، همکار جانشین نداشتم ، به خاطر یه سری مسائل هم اصرار داشتن که بعد از زایمان ، در صورت ضرورت حداقل برای چند ساعتی در هفته تو محل کارم حاضر باشم.

روزای آخرسعی می کردم همه چیز مرتب باشه تا دوره مرخصی ام زیاد تحت فشارکار قرار نگیرم. برای یکی از سرورهای شبکه مشکلی پیش اومده بود واین باعث شده بود که تا اخر وقت اداری روز یکشنبه 31 خرداد تو اداره باشم.

اون اواخر همسرم می اومد دنبالم و از سرکار مستقیم می رفتیم خونه پدرش ،غذا می خوردیم و استراحت می کردیم . وضعیت مزاجیم یه کم بهتر شده بود. 

یک کیلو اضافه وزن پیدا کرده بودم . یعنی کلا 3 کیلو نسبت به قبل زایمان.

شنبه 30 خرداد رفتم پیش دکترم، خواست معاینه ام کنه ، خیلی می ترسیدم ، یه بار هم از ترس جیغ زدم ، خیلی جا خورد ، بهم گفت که سر بچه خیلی پایین اومده ،مراقب  باشم ، قرار شد که روز دوشنبه اول تیر ساعت 12 برای سزارین اماده باشم.

یکشنبه 31 خرداد ، تقریبا همه چیز روبراه بود ، ساک خودم ونی نی اماده بود ، قرار بود صبح مامان وسولماز بیان خونه مون تا ساعت 9 بریم بیمارستان.

عصر از خانواده همسرم خداحافظی کردیم وبرگشتیم خونمون تا برای فردا اماده بشیم. من یه ذره کلافه بودم . حدودای ساعت 10 رفتم که بخوابم ، همسرم یه چند دقیقه ای تو رختخواب کنارم نشست ، یه کم حرف زدیم ، بعد من خوابیدم .

همسرم هم برگشت تو هال تا یه مقدار روی پروژه ای که این اواخر گرفته بود کار کنه ، خواب بودم که با صدای رعد از خواب پریدم ، همسرم کنارم نبود ، چراغای هال روشن بود ،با بی حالی از جام بلند شدم تا برم پیش همسرم ، یه لحظه حس کردم لباسم یه مقدار خیس شده ، یه لحظه خواب از سرم پرید. درست متوجه شده بودم ، کیسه آبم پاره شده بود ، خیلی آروم آب خارج می شد.

یهویی ترسیدم وجیغ کشیدم وهمسرم  را صدا زدم ، اونقدر ترسیده بودم که حتی نمی تونستم گریه کنم، همسرم دوید تو اتاق ،سعی کرد آرومم کنه ، بعد کمک کرد از تخت بیام پایین و آروم آروم رفتیم طرف حموم ، من لباسامو عوض کردم .همسرم با دکتر تماس گرفت و دکتر توصیه کرد خونسرد باشیم چون هنوز فرصت داریم . قرار شد ما بریم بیمارستان ،اونم خودشو برسونه .

بیمارستان از خونمون زیاد فاصله نداشت. ساعت یک ونیم شب بود. تو اورژانس بیمارستان ،همسرم را فرستادن دنبال کارهای پذیرش و منم با آسانسور بردن بخش زایمان.

چند روز قبل برای کنترل اوضاع بیمارستان وبخش زایمان اومده بودیم و اتفاقا همون خانومی که اون روز پشت استیشن به سوالای من راجع به زایمان طبیعی وسزارین جواب داده بود ،شیفت بود .

اون روز راجع به زایمان طبیعی بدون درد برام کلی توضیح داده بود . منم خوشحال بودم از اینکه اینقدر مهربون وبا حوصله است. اما اونشب وقتی فهمید که می خوام سزارین بشم ودکترم تا چند دقیقه دیگه می رسه ، اخماش رفت تو هم . ازم خواست رو تخت اتاق بغلی دراز بکشم تا وضعیتمو کنترل کنه.

یه خانومی هم تو همون اتاق سرم به دست دراز کشیده بود ،می گفت اول نه ماهشه  وکیسه آبش پاره شده ولی درد زایمان نداره. می خواست زایمان طبیعی کنه ، وقتی فهمید قراره سزارین بشم ازم پرسید که نمی ترسم ، این همون سوالی بود که من ازش داشتم.

حس می کردم هر چند دقیقه یه بار درد می یاد به سراغم وبعد قطع می شه ، می ترسیدم که دکترم دیر برسه و نی نی به دنیا بیاد. راستش دردها غیرقابل تحمل نبود و من حسابی تعجب کرده بودم.

اون خانوم اومد و فشارمو کنترل کرد وبعد صدای  قلب نی نی را گوش داد.

بعد هم رفت بیرون و با دکترم تماس گرفت و انگار دکترم وضعیت منو پرسید که برگشت گفت خانوم دکتر مریضتون اجازه نمی ده معاینه اش کنم  می گه باید دکترم بیاد، از دروغش تعجب کردم ولی وقتی فکر کردم دیدم اگه می خواست معاینه کنه بهش اجازه نمی دادم ، بی خیال شدم.

بعد هم شنیدم که با اتاق عمل تماس گرفت و ازشون خواست که برای عمل اورژانسی آماده بشن.

چند دقیقه بعد یه خانم خدمات اومد و ازم خواست لباسامو عوض کنم و اگه طلا همراهم دارم از خودم جدا کنم و ...

از اتاق عمل تماس گرفتن و گفتن که دکترم اومده و ازم خواستن با اون خانم به اتاق عمل برم.

از در بخش که اومدم بیرون همسرم را منتظر دیدم ، ساک نی نی روی دوشش بود وساک من تو دستش ، تا نزدیک اتاق عمل همراهم اومد و بهم گفت که نگران نباشم.

دلم می خواست همسرم هم با من می اومد وموقع تولد نی نی کنارم بود.

اما حیف !

دکترمو که دیدم یه ذره خیالم راحت شد.

تو اتاق عمل حس کردم بدنم یخ کرد ، ضربان قلبم هم بیشتر شده بود ، بنظرم هیجان زده شده بودم.

بعد از اینکه رو تخت عمل دراز کشیدم ،متخصص بیهوشی اومد نزدیکم ودر حالیکه داشت دستگاه ها را تنظیم می کرد ، ازم پرسید که اخرین بار ساعت چند غذا خوردم ،سنم را پرسید و ..

قرار شد که با بی حسی موضعی  عمل انجام بشه.

ازم خواستن که بشینم وشکمم را عقب بکشم ،بعد هم تزریق را شروع کردن ، درد را تو مهره هام حس کردم ولی سعی کردم همکاری کنم تا زودتر تموم بشه ، می ترسیدم بدنم بی حس نشه و موقع عمل درد را حس کنم.

خانمی که تو اتاق عمل بود کمکم کرد تا روی تخت دراز بکشم و ازم پرسید اسم نی نی را چی قراره بذارم .

با خوشحالی گفتم :" شانی "  خندید وگفت : به به چه اسم قشنگی !

دکتر بیهوشی پرسید: چی ؟  دوباره گفتم :"شانی "

خانم دکترم داشت گان عمل می پوشید که حس کردم حالم حالم داره به هم می خوره ،بنظرم اثر داروی بی حسی بود ، اشاره کردم که حالت تهوع دارم و خانم دکترم تا متوجه شد از اون خانم خواست که برام ظرف بیارن ، یه ذره که حالم بهتر شد ازم خواستن دراز بکشم وبی حرکت باشم . پایین تنه ام کرخت شده بود، یه پرده سبز جلوی روم کشیدن.

حس کردم کارشونو شروع کردن، متخصص بیهوشی هر چند لحظه یه بار ازم می پرسید که حالم خوبه یا نه ؟

داشتم مراحل عمل را تو ذهنم تصور می کردم ،بعد یهویی ترسید اومد به سراغم ، ترس از اینکه نکنه نی نی مشکلی داشته باشه ....دوباره صدای متخصص بیهوشی اومد که حالمو می پرسید .

حواسمو جمع کرده بودم وکوچکترین صدا یا حرفی را از اون طرف با دقت گوش می دادم.

یه لحظه احساس کردم شکممو تکون دادن،درد نداشت ولی سنگینیشو حس کردم ،بعد صدای خانم دکتر اومد که در مورد بچه یه چیزی گفت ، واضح نبود ، تو دلم ارزو کردم ای کاش یه نفر بهم می گفت که اونطرف چه خبره؟

بعد یهویی صدای خانمی که اسم شانی را پرسیده بود اومد ، که با خوشحالی می گفت:" مبارکه....."

بعد صدای گریه شنیدم، حس غریبی بود ، انگار تا اون لحظه خواب بودم ویهویی از خواب پریدم ، باید باور میکردم که منم مادر شدم ...

 هر کاری کردم نتونستم حرفی بزنم ، اظهار خوشحالی کنم یا راجع به سلامتیش بپرسم.یه جورایی احساس شرم می کردم.

چند دقیقه ای گذشت . بی قرارشده بودم ، چرا نی نی  را نشونم نمی دادن.

بعد، حس کردم یه صدایی شبیه مکیدن داره می یاد بنظرم با دستگاهی شبییه وکیوم توی شکمم را تمیز می کردن.

بعد یهویی همون خانمی که اسم نی نی را پرسیده بود اومد اینطرف پارچه ، وای خدا ، نی نی منو لای یه پارچه طوسی پیچیده بودند .کوچولوی کوچولو بود با کلی موی سیاه ونرم ،یه لحظه حس کردم چقدر خوشگله ، اون خانوم اروم نی نی را اورد نزدیکم ودماغشو به دماغم چسبوند ، دلم می خواست بذاره نگاهش کنم ولی خیلی زود عقب کشید ورفت.

بخیه زدن که تموم شد ، یه چند دقیقه ای رو تخت دراز کش بودم تا اینکه بیماربر از بخش بستری اومد تا منو با خودش به بخش ببره.

در اسانسور که باز شد دیدم همسرم منتظره،منو که دید با خوشحالی اومد کنارم و درحالیکه داشت ازم فیلم می گرفت ،حالمو پرسید وبا هیجان راجع به نی نی برام گفت وازم پرسید که نی نی را دیدم یا نه ، بعد با خوشحالی بهم گفت که نی نی خیلی خوشگله ،کلی موی سیاه داره وشبیه توئه .

خیلی خوشحال بودم. رسیدیم به اتاق بستری ، ساعت تقریبا 2و 45 دقیقه بود. یه چیزی حدود نود دقیقه گذشته بود.بنظرم همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. بعد از اینکه رو تخت جابه جا شدم ، بهم سرم وصل کردن و توش یه دارو تزریق کرد،بعدا فهمیدم انتی بیوتیک بود.

پاهامو نمی تونستم تکون بدم ، یه خانومی اومد و شیاف مسکن برام گذاشت و رفت. همه چی مرتب بود . همسرم با مامان تماس گرفت و مزده داد که نی نی عجله داشته و بدنیا اومده.بعد هم من با مامان وبابا تلفنی صحبت کردم .

نی نی را آوردن پیشم وازم خواستن بهش شیر بدم.

شیر! من که شیر نداشتم. خجالت کشیدم به اون خانمه بگم.نمی تونستم جابجا شم.همونطوری که دراز کشیده بودم ، نی نی را به سینه ام نزدیک کرد و یادم داد که چطوری برای شیر دادن اماده بشم. اون لحظه را هیچ وقت فراموش نمی  کنم که نی نی دهن کوچولوشو برای مکیدن شیر جمع کرده بود ، واروم مک می زد.باور نکردنی بود ، شاید نزدیک نیم ساعت مک زد و من نگران بودم که نی نی گشنه بمونه و مک زدنش بی فایده باشه.

وقتی نی نی دست از کار کشید.

آروم به خانومی که نی نی را بغل کرده بود گفتم که من شیر ندارم.بهم خندید وگفت اگه نداشتی خیال میکردی نی نی نیم ساعت مک می زد. ذوق زده شده بودم .همسرم که اومد کنارم احساس غرور می کردم .وقتی بهش گفتم که نی نی را شیر دادم ذوق زده شد.

مامان وخواهرم که از در اومدن ،حس کردم دلم می خواد گریه کنم. مامان همسرم و خواهرش هم پیشم بودن ، پرستاری که برای کنترل وضعیتم اومد ، ازم خواست بهش اجازه بدم تا وضعیتمو بررسی کنه ببینه خونریزی دارم یا نه ، بعد یهویی دستشو روی شکمم فشار داد تا اگه لخته ای باقی مونده خارج شه، بعد از اون بود که دیگه درد امونمو برید. کم کم داشتم بی طاقت می شدم ، تا اومدن و مسکن قوی بهم تزریق کردن .

بعد از اروم شدن دردم ، حالت تهوع بهم دست داد. همین باعث شد که تا شب بی حال باشم .حتی با تزریق امپول های ضد تهوع هم حالم خوب نمی شد.

مامان اصرار داشت که حالت تهوعم را کنترل کنم،چون اگه نتونم چیزی بخورم نمی تونم به نی نی شیر بدم.

این حرف تاثیرش را گذاشت و من تونستم وضعیت جسمی خودمو کنترل کنم.

دو روز بعد از بیمارستان مرخص شدم و ..

خاطره زایمان پسرم(فرزند دوم)

خاطره زایمان دخترم(فرزند سوم)

 

 

 


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(3261341))</script>)

تردید

نمی دونم ، چی کار باید بکنم ؟!

وضعیت جسمیم بهتر شده ،اما به لحاظ روحی ضعیف شدم ، این روزا دلم می گیره و اشکام سرازیر می شه ، حساس شدم .

از زایمان می ترسم ! این ترس یه لحظه آرومم نمی ذاره .

از مادر شدن می ترسم ! از اینکه بعد از به دنیا اومدن بچه نتونم ازش درست مراقبت کنم ...

این روزا دلم می خواد ، مامان هر لحظه کنارم باشه ، دلم میخواد همسرم یه لحظه از کنارم جم نخوره ...

از اولین ماه بارداری تا آخر ماه هشتم فقط دو کیلو وزنم اضافه شده بود ، وقتی رفتم تو ماه نهم ، هر کسی که ظاهرمو می دید ، خیال می کرد حداکثر 5 ماهمه.

دکترم تو چک آپ ها تشویقم می کنه برای زایمان طبیعی ، می گه  به خاطر کوچیک بودن بچه خیلی راحت می تونی زایمان کنی ، ولی من می ترسم هر بار اصرار دارم که سزارین بشم ...

دیروز برای آخرین معاینه رفتم مطبش ، برگه معرفی داد برای روز یکشنبه 24 ام خرداد تا تو بیمارستان بستری بشم .

اما بازم تاکید کرد که زایمان طبیعی بهتره ...

یه بیمارستان خصوصی تقریبا 300 متر پایینتر از کوچه مونه ، با دکترم صحبت کردیم که عمل را اونجا انجام بده ،خوشبختانه دکترطرف قرار داد با بیمارستان بود .

دیروز عصر برای چک کردن وضعیت بیمارستان و... برای آخرین بار رفتیم ، یه تابلو کنار در ورودی زده بودن..."زایمان طبیعی بدون درد" ... همسرم اصرار کرد که راجع به موضوع پرس وجو کنیم .قبول کردم ، رفتم بخش زایمان و با خانمی که پشت استیشن بود حرف زدم ، برام توضیح داد که از گاز انتونوکس در حین زایمان طبیعی برای کاهش درد استفاده می کنن ، از مزیتهای زایمان طبیعی نسبت به سزارین گفت ، حتی گفت الان یه خانومی تو اتاق زایمان هست که بهش سرم زدن تا دردای زایمانش شروع بشه، انگار حرکتهای بچه اش کم شده بود ،شوهر ومادرش اصرار داشتن که سزارین بشه ولی خودش ترجیح داده طبیعی زایمان کنه !

با تعجب پرسیدم : چرا هیچ صدایی نمی یاد ، چرا جیغ نمی زنه ؟

همیشه خیال می کردم ،خانومایی که زایمان طبیعی دارن ، باید جیغ وداد کنن .

خندید وگفت : برو از خودش بپرس ، برو تو و باهاش یه ذره حرف بزن ...

ترسیدم .

نمی دونم چی کار کنم ، از اینکه شروع زایمان طبیعی دست خودم نیست ، می ترسم .

ترجیح می دم سزارین بشم و بعد از به دنیا اومدن بچه کلی درد بکشم ولی ...

نمی دونم !

نمی دونم ... چی کار کنم.

 

 خاطرات زایمان دخترم(فرزند اول)

خاطرات زایمان پسرم(فرزند دوم)

خاطرات زایمان دخترم(فرزند سوم)


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(3010637))</script>)

شمارش معکوس

چهار...سه ... دو... یک

چهار...هفت...نه...ده

یک... دو

دو...یک

نمی دونم چرا فقط شمردنه که آرومم می کنه، برای خودمم عجیبه !

حرکتهای نی نی هر روز بیشتر می شه و لگدهاش محکمتر ، حس جالبیه ،بعضی وقتها حس می کنم عین یه ماهی از یه طرفم لیز می خوره طرف دیگه ،اونوقته که همسرمو صدا میزنم تا زل بزنه به شکمم یا دستشو برای لمس لگدای نی نی روی شکمم بکشه وهی اسمشو صدا بزنه!

تهوع ها همچنان ادامه داره، دیگه یادم رفته یه آدم سالم تو یه روز عادی چه حسی داره ... یعنی میشه یه روز خوب خوب بشم ؟

می ترسم حتی بعد از دنیا اومدن نی نی هم این حالت ها ادامه پیدا کنه.

الان دیگه طوری شدم که حتی با خوندن یا شنیدن بعضی از کلمات هم حالت تهوع بهم دست می ده !

بعضی شبا قبل از خواب ، از همسرم می خوام از کتاب بارداری هفته هفته ، مطالب مربوط به اون هفته را بخونه و با هم راجع بهش حرف می زنیم ،دیگه کم کم به فصل هایی از کتاب رسیدیم که راجع به دردها ونحوه زایمان و... توضیح می ده ، و من هر روز استرسم بیشتر وبیشتر میشه، بعضی وقتا هم  خاطرات زایمان مادرها را می خونم ،با خودم فکر میکنم ،چطوری تونستن این شرایط را تحمل کنن،تو دلم تحسینشون می کنم ،اما ....هم از زایمان طبیعی می ترسم هم از سزارین ، نمی دونم چی کار کنم !

خدا روشکر مامان ،مراحل درمانش به سلامتی طی شد ، الان حالش خیلی خوبه، نی نی  ،خیلی تو تقویت روحیه مامان موثر بوده، مامان کلی وسایل برای نی نی خریده ،از تخت وکمد وجاکفشی اتاقش بگیر تا ...

شاید این هفته وسایل را بفرسته خونمون ،اما بنظرم قبلش باید از یه نفر بخوام تا بیاد کمی خونه را مرتب کنه.

اون روز که از مطب دکتر در اومدیم ،رفتیم یه لباس فروشی،همسرم واسه نی نی ،یه تاپ شورت نارنجی خیلی خوشگل انتخاب کرد، خیلی بامزه بود، کلی کیف کردیم ،وقتی نی نی را توی اون لباس تصور کردیم.

از ماه چهارم به بعد ،نتونستم حتی یه دونه قرص بخورم،حتی قرص های آهنم را هم نخوردم،می ترسم،می ترسم که نکنه مشکلی برای نی نی پیش بیاد.

هر بار که می ریم سونوگرافی ،با التماس از دکتر می خوام که وضعیت سلامتیشو کنترل کنه ،دکتر هر بار اطمینان می ده که خدا روشکر نی نی سالمه ،ولی بازم می ترسم ...

دوباره استرس اومده سراغم ، مامان می گه شکمت آروم آروم داره می یاد پایین ،این یعنی اینکه شاید ،از زمانیکه دکتر برای زایمان تعیین کرده نی نی زودتر بدنیا بیاد،وقتی فکر میکنم که شاید ماه دیگه نی نی بغلم باشه ، یه طوری می شم .

می ترسم از اینکه بلد نشم ازش درست مراقبت کنم، نتونم مامان خوبی براش باشم و...

شاید لازم باشه با یه روانشناس مشورت کنم،هم برای رفع حس ناخوشایند تهوع ،هم برای کم کردن استرس زایمان وتولد نی نی .....

چهار...سه ... دو... یک

چهار...هفت...نه...ده

یک... دو

دو...یک

 خاطرات زایمان دخترم(فرزند اول)

خاطرات زایمان پسرم(فرزند دوم)

خاطرات زایمان دخترم(فرزند سوم)


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(2917728))</script>)